Cilj je da se sistematizuju podaci Ljekarske komore

0
39

U Ulcinju promovisana elektronska baza Ljekarske komore Crne Gore

Promocija elektronske baze podataka Ljekarske komore Crne Gore organizovana je u okviru Devete Medikalove konferencije u Ulcinju. Dr Bojana Letić opisala je ovom prilikom koncept digitalizovanog projekta koji je pri kraju izrade, a čija je osnovna namjera da pojednostavi sistem dostupnosti informacija kako članovima Komore, tako i zdravstvenim vlastima i široj javnosti.

Modernizovani sistem je transparentan

Naglašavajući da je posjedovanje elektronske baze podataka u 21. vijeku neophodno, dr Bojana Letić, predstavnica Ljekarske komore Crne Gore, ukazala je na cilj projekta digitalizacije koji se sastoji kako u poboljšanju efikasnosti rada same Komore, tako i u olakšanju pristupa određenim podacima njenom članstvu. Preduslov je da se izgradi moderniji sistem koji bi karakterisala jednostavnija dostupnost podataka, a time se stvorila mogućnost za analitičke procedure i statističke obrade.

Koncept novog digitalizovanog projekta je dvokomponentan. Jedan njegov dio odnosi se na evidenciju.To je, po objašnjenju dr Letić, digitalizovani evidencioni listić koji članovi popunjavaju u okviru pristupne procedure, a koji je sada remodeliran u elektronsku formu. U okviru ovog obrasca unose se lični podaci, podaci o zaposlenju, stručne specijalizacije, diplome o studijama, naučno i nastavno zvanje, podaci o licenci, a biće dodato i zvanje primarijusa. Ovo je administratorski dio i korisnici nemaju mogućnost uticaja na navedene podatke.

Navedeni aspekt projekta koristan je, po ocjeni dr Letić, zbog evidencije kadra, izrade projekcija za planiranje kadrova, statističke obrade podataka po raznim kategorijama (starost, rod i sl.).

Drugi dio projekta obuhvata podatke o kontinuiranoj edukaciji i stručnim skupovima, što spada u važan dio djelokruga rada Ljekarske komore. Od marta ove godine u program se unose skupovi koje akredituje Ljekarska komora Crne Gore. Podaci o skupu se unose na lični nalog i potrebno je da se zatraži potvrda o odobrenju koja se vrši od strane Komore. Sertifikat sa stručnog skupa prosljeđuje se Komori koja dodjeljuje bodove, koji su bitni za produženje licence.

U vezi s učešćem na skupovima koje ne akredituje Ljekarska komora, treba znati da je podatke moguće apdejtovati  preko ličnog korisničkog interfejsa. Skupovi se boduju po dodijeljenim bodovima na skupu, a ukoliko nije izvršeno bodovanje Komisija za kontinuiranu   edukaciju Ljekarske komore vrši procjenu bodovanja. U cilju postizanja što veće efikasnosti, dr Letić je apelovala na ljekare da bez ustručavanja pristupe davanju sugestija u vezi s boljim funkcionisanjem programa: slanjem informacija na mejl-adresu Komore.

Informacije o profesionalnom statusu ljekara biće dostupne široj javnosti

Još nije donesena definitivna odluka o tome šta će od podataka registrovanih ljekara biti dostupno široj javnosti. Planirano je i da, u skladu sa svjetskim trendovima, referentne  informacije o svakom članu Komore budu transparentne i dostupne korisnicima zdravstvenih usluga (npr. ime, prezime, licenca, fotografija, po želji članova eventualno i broj telefona, mejl-adresa i sl.).

U ovom trenutku u obradi je i izmjena Pravilnika Komore, koji će, po ugledu na druge sisteme, biti bitno pojednostavljen. Po riječima dr Letić, insistiraće se na tome da onaj ko nema obnovljenu licencu dobije rok od 6 mjeseci da uradi nešto po tom pitanju, u suprotnom, može doći do ukidanja  licence.

Bolja dostupnost i raspoloživost podataka

Dr Žanka Cerović, predsjednica Ljekarske komore, ocijenila je da se prednost digitalizacije baze podataka Komore sastoji u boljoj dostupnosti i raspoloživosti podataka u odnosu na fizičku organiziciju dokumentacije. Njen značaj ogleda se i u mogućnosti boljeg planiranja i organizacije rada zdravstvenog sistema.

Svaki ljekar će, po njenom objašnjenju, automatski, skeniranjem QR koda sa sertifikata skupa biti u mogućnosti da na pristupačan način apdejtuje podatke o ličnoj edukaciji. Dr Cerović je istakla raspoloživost i otvorenost Komore za sve ljekare, ali i spremnost na zaštitu zdravstvenog sistema od upliva neprovjerenih i nekvalifikovanih kadrova, što predstavlja jedan od budućih izazova ove organizacije.

                                                                                                    Anita Đurović