CInMED organizovao sastanak o značaju praćenja bezbjednosti primjene ljekova u CG

0
1247

I pacijenti mogu da prijave neželjene reakcije na lijek

(Podgorica, 4. novembar 2021. godine) – Pored zdravstvenih radnika, pravo da prijave neželjene reakcije na lijek odnedavno imaju i pacijenti. Oni to mogu da urade online, preko sajta Instituta za ljekove i medicinska sredstva www.cinmed.me ili popunjavanjem obrasca za prijavu koji je dostupan takođe na sajtu Instituta, u dijelu Farmakovigilanca/Kako prijaviti neželjeno dejstvo lijeka, koji potom treba dostaviti CInMED poštom na adresu Bul. Ivana Crnojevića 64 A, 81 000 Podgorica ili putem mejla na adresu nezeljenadejstva@cinmed.me.

Prijava neželjnih reakcija na lijek bila je tema sastanka „Zajedno za bezbjednu primjenu ljekova“, koji je organizovao CInMED sa ciljem da promoviše značaj praćenja bezbjednosti primjene ljekova i unaprijedi znanja zdravstvenih radnika i pacijenata. Na sastanku je predstavljen i vodič za pacijente, koji možete da preuzmete na sajtu Instituta.

– Ovim sastankom CInMED želi podstaći zdravstvene radnike i pacijente da se što aktivnije uključe u praćenje bezbjednosti primjene ljekova. Informacije koje dobijamo putem prijava neželjenih reakcija od izuzetnog su značaja i osiguravaju nam stalnu procjenu odnosa koristi i rizika svakog lijeka na našem tržištu – kazala je u uvodnom obraćanju rukovoditeljka Odjeljenja za farmakovigilancu u CInMED Maja Stanković.

Sve prijave se unose u CInMED bazu podataka i koriste za analizu uzročno posljedične povezanosti ljekova i prijavljenih neželjenih dejstava. Takođe, sve prijave se, uz zaštitu ličnih podataka, prosljeđuju u globalnu bazu podataka o prijavljenim neželjenim dejstvima ljekova, koju održava Uppsala Monitoring Centre (UMC) u Švedskoj. Kada je potrebno, na osnovu prijava, CInMED može preduzeti određene mjere i ažurirati informacije o tome kako se lijek primjenjuje.

Ovom prilikom predavanja su održali Veselinka Vukićević iz Odjeljenja za farmakovigilancu CInMED, kao i Nikica Mirošević Skvrce i Morana Pavičić iz hrvatske Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja zdravstvenih radnika i pacijenata u Crnoj Gori, kao i osobe zadužene za komunikaciju u zdravstvu.

Ovaj skup održan je u nedjelji globalne kampanje posvećene prijavljivanju neželjenih reakcija na ljekove #MedSafetyWeek. Sastanak je organizovan u sklopu EU Twinning projekta „Podrška Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED)“, koji se sprovodi u saradnji s HALMED, a kofinansiraju ga Evropska unija i Crna Gora. Više informacija o samom projektu je dostupno na sajtu Instituta.

                                               www.cinmed.me