Cinnamomi cortex – kora cimeta

0
1298

Piše: dr pharm. Miomir Šoškić

cimetCimet je zimzeleno nisko drvo koje raste samoniklo    na Cejlonu. Gaji se u Indiji, Aziji, Africi i Americi. Listovi su eliptičnog oblika, ravnog oboda, kožasti i zašiljeni na vrhu. Cvjetovi su krupni, mirisni i grupisani u rastresite cvasti.

Kao droga se koristi oguljena i osušena kora mladih grana cimetovog drveta. U prometu je u obliku dugačkih komada, širine jedan centimetar, sastavljenih od više korica, koje su cjevasto savijene jedna u drugu. Kora je spolja svjetlomrke boje, lako lomljiva, sa tamnijom unutrašnjošću. Aromatičnog, prijatnog i specifičnog je mirisa, koji potiče od cimetaldehida.

Droga sadrži od 0,5 do 2,5% etarskog ulja i izvjesnu količinu tanina, sluzi i kumarina. Kvalitet droge se procjenjuje na osnovu sadržaja etarskog ulja. Evropska farmakopeja 6.0 zahtijeva prisustvo minimum 12 ml/kg etarskog ulja u drogi cinnamomi cortex.

Etarsko ulje cimeta (cinnamomi zeylanicii corticis aethe roleum) se dobija destilacijom pomoću vodene pare iz prethodno pripremljene droge. Dobijeno ulje je svjetložućkaste boje, slatkog ukusa i prijatnog mirisa na cimetaldehid i eugenol. Etarsko ulje cimeta ispoljava jako antimikrobno i antioksidativno djelovanje.

Od galenskih preparata izrađuje se Aqua Cinnamomi, Tinctura Cinnamomi, a nekada se izrađivao i Sirupus Cinnamomi.

Sprašena kora cimeta i proizvodi dobijeni od nje se koriste kao stomahici, karminativi, antidijarojici i spazmolitici. Istraživanja pokazuju da cimet može da uspostavi normalan odnos HDL/LDL holesterola, kao i da ima aktivnost sličnu insulinu, ali i da potencira dejstvo insulina, što je značajno kod pacijenata sa dijabetesom tipa 2.

Etarsko ulje se koristi kao korigens ukusa i mirisa nekih farmaceutskih preparata, ali i za izradu aromatičnih voda i parfema u parÿmerijskoj industriji. Najveće količine kore i etarskog ulja se upotrijebe u začinske svrhe, odnosno kao korigensi ukusa i mirisa u prehrambenoj ili industriji alkoholnih pića.

Prema Evropskoj agenciji za ljekove, kontraindikovana je primjena droge i preparata kod pacijenata koji su hipersenzitivni na neki od sastojaka. Nije preporučena primjena kod djece i adolescenata ispod 18 godina, kao i tokom trudnoće i dojenja zbog nedovoljnih podataka o bezbjednoj primjeni.