Dojenje – ishrana majčinim mlijekom

0
673

[heading]Majčino mlijeko je hrana koju je priroda namjenila novorođenčetu. Majčino mljeko je prirodna i najbolja ishrana za novorođenče i dojenče i jedini praviizbor za dobar početak života![/heading]

Dojenje je jedinstveni proces koji obezbjeđuje idealnu hranu, zdrav rast i razvoj, smanjuje rizik od infekcija, doprinosi zdravlju majki smanjenjem rizika od raka dojke i jajnika i pruža osjećaj zadovoljstva i ravnoteže bebi i majci.

Sa medinskog stanovništa majčino mlijeko predstavlja idealnu hranu, koja sadrži idealan odnos hranjljivih i antinfektivnih sastojaka. Majčino mlijeko je u potpunosti prilagođeno digestivnom i ostalim, još uvijek nedovoljno razvijenim organ­skim sistemima novoro­đenčeta. Ono je hrana, ali i snažan prirodni lijek neophodan novorođenoj bebi, zato što u svom sastavu sadrži brojne biološki aktivne supstance (bioaktivni ko­mpleks nukleotida, hormona, peptida, oligosaharida, faktora rasta, imunoglobulina). Na ovaj način majčino mlijeko sman­juje rizik od: PROLIVA,

INFEKCIJE ORGANA ZA DISANJE, INFEKCIJA UHA, INFE­KCIJE ORGANA ZA MOKRENJE, ŠEĆERNE BOLESTI, ASTME, EKCEMA, ALERGIJA. Novija istraživanjia su pokazala da djeca koja se hrane majčinim mlijekom imaju veći koeficijent inteligen­cije (IQ) i bolji uspjeh u školi.

Majke koje odaberu da doje svoju bebu imaće manji rizik da obole od: ANEMIJE, RAKA DOJKE, RAKA JAJNIKA, BOLESTI KOSTIJU U POZNIM GODINAMA.

NAUČNE ČINJENICE O ZNAČAJU DOJENJA KAO IDEALNOG IZBORA PRAVILNE ISHRANE POVOLJNI UČINCI DOJENJA NA DIJETE

Majčino mlijeko sadrži sve sencijalne aminokisjeline i taurin, neophodan za rast centralnog nervnog sistema. Majčino mlijeko je priridni zaštitini faktor od crijevnih i respiratornih infekcija jer sadrži:

– bifidus faktor koji sprečava rast patogenih bakterija u crijevima;

– desetine antiinflamatornih produkata koji umanjuju zapeljenske procese;

– limfocite i makrofage koji učestvuju u imunskom odgo­voru na infekciju;

– antitijela majke koja štitie od infekcija;

– fragmente virusa bez sposobnosti razmnožavanja, koji stimulišu produkciju speci­fičnih antitijela. Dojena djeca uzrasta do četiri mjeseca imaju 10 – 15 puta manji rizik od smrtnog ishoda. Dojena djeca imaju manji rizik od alergija, šećerne bolesti, gojaznosti, malokluzije, Hodgkinovog limfoma, celijakije, Crohnove bolesti, koronarne bolesti. Digestivni sistem djeteta brže sazrijeva i zaštićen je od alergija jer nema ranog kontakta sa stranim proteinima. Djeca imaju manje ortodontnih problema (zubni karies i deformiteti vilica).

Dojena djeca imaju bolji psihomotorni, emocionalni i socijalni razvoj, zato što majčino mlijeko sadrži faktore rasta. Dojena djeca imaju viši stepen inteligencije.

POVOLJNI UČINCI DOJENJA NA MAJKU

Majke koje doje brže se oporavljaju poslije porođaja. Hormon oksitocin, koji se oslobađa prilikom dojenja izaziva kontrakcije materice i zaustavlja krvavljenje posle porođaja. Dojenje je prirodna zaštita od trudnoće – supresija ovulacije i uspostavljanja menstrualnog ciklusa hormonom prolaktinom.

Majke koje doje brže povrate poželjnu tjelesnu težinu. Majke koje doje imaju rede imaju anemiju, postporođajnu depresiju.

– Dojenje štiti majku od raka dojke i jajnika i osteoporoze u kasnijoj životnoj dobi.

– Dojenje je praktično i omogućava više slobodnog vremena.

– Dojenje je posebno praktično u noćnim satima i pri­likom putovanja (nema trošenja vremena na pranje flašica, niti bojazni da će se mlijeko pokvariti tokom stajanja).

– Majke koje doje imaju bolje raspoloženje i rede imaju postpartalnu depresiju.

– Majke su emotivno vezanije za dijete.

Zamjene za majčino mlijeko (bebi-formule) nikada po kvalitetu ne mogu dostići kvalitete majčinog mlijeka (čak i kada se prave pomoću najsavremenijih i najsloženijih tehnologija). One ne sadrže bioaktivni kompleks (elemete ključne za odbranu od infekcija i faktore koji podstiču rast), dok ih majčino mlijeko posjeduje. Majčino mlijeko potpuno je usklađeno sa potrebama djeteta u određenom uzrastu. Dojenje je važno za zdravlje, rast i razvoj djeteta, ali koristi su obostrane: i za bebu i za majku.

NAJVAŽIJE AKTUELNE PREPORUKE O DOJENJU

Medicinski pediatrijski autoriteti (Američka pedijatrijska akademija, Evropska pedijatrijska akademija, Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF) preporučuju majčino mlijeko kao idealnu hranu za dijete u prvoj godini života i preporučuju primjenu sledećih principa u ishrani novorođenčeta i dojenčeta:

– U prvih 6 mjeseci života u ishrani bebe treba primjenji­vati isključivo dojenje.

Isključivo dojenje podrazumijeva da se bebi, osim majčinog mlijeka NE daje druga vrsta mlijeka, hrane ili tečnosti, niti da se koriste cucle, »laže« i flašice prilikom hranjenja djeteta.

♦ Dojenjem se zadovoljavaju sve bebine potrebe za tečnošću, vodu ne treba dodavati, čak ni u Ijetnjim mjesecima i pri visokoj spoljašnjoj temperaturi.

– Bebe treba dojiti na zahtjev, što znači kada god beba pokaže želju za sisanjem.

– Broj i trajanje obroka ne treba ograničavati.