Drukčiji od drugih

0
414

Sagovornik u intervjuu: Pavle Marjanović, direktor Actavis d.o.o.

[heading size=”7” align=”left”]Težimo da uvijek budemo u vezi sa tradicionalnim partnerima i da privlačimo nove našim kjjučnim vrijednostima, koje nas čine drugačijim od ostalih. Farmaceutska kompanja Actavis d.o.o. [/heading]

Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje Actavis AD dio je tima Aktavis grupe, generičko-farmaceutske kom­panije koje ima razvijeno tržište u 40 svjetskih zemalja. Tradicija poslovanja jedne od najvećih generičkih kompanija na svijetu, uspješno se realizuje i na crnogorskom tržištu.

Na koji način funkcioniše Aktavis u Srbiji i Crnoj Gori?

Uspješna integracija kupljenih kompanija omogućila je pozicioniranje Aktavisa među najveće generičke kom­panije na svijetu. Osnovana 1956. godine, Grupa danas ima preko 10 i po hiljada zaposlenih u više od 40 zemalja širom svijeta, s veoma zdravom distribucijom prihoda po regionima. Sjedište kompanije je na Islandu. Kompanija ima moderne pogone za razvoj i proizvodnju u Evropi, Sjedin­jenim Državama i Aziji. Fabrike proizvode širok portfolio lijekova različitih formulacija, kao što su: tablete, kapsule, injekcije, supozitorije, sprejevi, sterilni proizvodi, praškovi, oralni tečni i polučvrsti preparati. Aktavis u Srbiji predstavlja jednu od najvećih generičkih farmaceutskih kompanija u čijem sastavu su Zdravlje Actavis (Leskovac) i Actavis d.o.o. (Beograd) – predstavništvo Aktavisa za Srbiju i Crnu Goru. Aktavis je jedan od poslodavaca u Srbiji čiji se uspjeh zasniva na sistemu regrutacije, očuvanju i razvoju visokokvalifikovanih i predanih zaposlenih. Efikasno upravljanje kvalitetom od vrhunskog je značaja za uspjeh Aktavisa. Regionalno predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru predstavlja sjedište prodaje i marketinga za ovaj segment Aktavisovog sektora za Centralno-Istočnu Evropu i Aziju. Ambiciozan tim Prodaje i marketinga kompanije Actavis d.o.o. stvara nove vrijednosti za svoje kupce obezbjeđujući pravi izbor prvoklasnih proizvoda po povoljnim cijenama kako za domaće tako i za tržišta u regionu. Težimo da uvijek budemo u vezi sa tradicionalnim partnerima i da privlačimo nove našim ključnim vrijednostima, koje nas čine drugačijim od ostalih.

Upravljanje kvalitetom, odnosno, standardi kvaliteta od prioritetnog su značaja za opstanak i razvoj u svim djelatnostima. U kojoj mjeri je Aktavis sertifikovao svoje aktivnosti kako bi odgovorio na sve veće zahtjeve tržišta?

Eikasno upravljanje kvalitetom od vrhunskog je značaja za uspjeh Aktavisa. Standardi kvaliteta poslovanja definisani su Korporativnim poslovnikom koji važi za sve Aktavisove kompanije širom svijeta. Aktavisov tim za kvalitet i usaglašenost efikasno obezbjeđuje njegovu dosljednu primjenu u našim fabrikama, čiji status i kvalitet rada brižno prati i kontroliše Odbor za kvalitet. Poslovnikom su utvrđeni sistem upravl­janja kvalitetom (QMS) i sistem upravljanja zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbjednosti (EHS) u Aktavisu.

Kako bismo obezbijedili usaglašenost naših pogona sa zahtjevima regulative na lokalnom nivou, organizujemo redovne interne provjere, kao i pro­vjere od strane ovlašćenih regulatornih organa. Kom­panija Zdravlje Aktavis je, nakon inspekcije u okto­bru 2008. godine, dobila zvanični EU GMP sertifikat danske Agencije za lijekove. Kompanija je sertiikovana po sistemu kvaliteta ISO 9001:2000, ISO 14001, a sa ponosom ističemo činjenicu da smo prva Aktavisova kompanija sa sertifikatom po standardu OHSAS 18001. Provjere kvaliteta se takođe organizuju u skladu sa inicijativama naših sadašnjih i potencijalnih kupaca.

Koji su prioriteti proizvodnog asortimana Aktavisa zastupljenog u Srbiji ?

Razvoj proizvoda i unapređenje proizvodnje od centralnog su značaja za uspješan razvoj Aktavisa. Radom ovog sektora obezbjeđujemo portfolio prvo­klasnih i pouzdanih proizvoda za naša tržišta, kao i razvoj poslovanja Kompanije kroz mogućnosti pre­uzimanja licenci. Istraživanje i razvoj u Aktavisu obezbjeđuju rentabilnost proizvoda koje plasiramo na tržište, čime se unapređuje poslovanje i omo­gućava transfer proizvoda, kao i uvođenje novih aktivnih farmaceutskih sastojaka. U skladu sa svojom strategijom, Aktavis kontinualno razvija snažan pro­izvodni portfolio kako bi zadovoljio zahtjeve tržišta sa veoma brzim razvojem. U sektoru gdje su pitanja intelektualne svojine sve kompleksnija, a vrijeme neophodno za dobijanje dozvola sve duže, Aktavis teži da što brže i eikasnije plasira svoje proizvode na tržište.

Kompanija Aktavis je ovogodišnji inicijator projekta “Korak za srce” koji podrazumijeva obilježavanje zelenih staza u više gradova Srbije sa cijjem edukacije judi o važnosti zdravih stilova života i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Možemo li slične inicijative očekivati i u Crnoj Gori ?

Farmaceutska kompanija Aktavis zvanično je pokrenula kampanju “Korak za Srce” u cilju edukacije ljudi o važnosti zdravih stilova života i prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Ovaj projekat ima za cilj da pozove sve građane Srbije da se pridruže kampanji, kroz uvođenje redovnih dnevnih šetnji u dužini od 3 km. Prva šetnja je realizovana uz podršku poznatih ličnosti iz svijeta sporta i kulture, 9. aprila 2011. godine, sa početkom u 10 h, u 5 gradova Srbije paralelno. Više od 1.500 ljudi u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Čačku učestvovalo je u šetnji.

Projekat će biti kontinuirano realizovan uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, Turističke organizacije Srbije, Saveza za f tnes i rekreaciju Srbije kao i mnogobrojnih lokalnih institucija, opština i ustanova.