Pred izazovima savremene medicine

0
784

[heading size=”8”]8. aprila održan Peti seminar Salcburg – Podgorica[/heading]  

Koordiniranom angažovanošću Centra za nauku KCCG-a i NVO „Medicus” iz Podgorice u radu na orga­nizaciji naučnog skupa koji baštini tradiciju višegodišnjeg održavanja, a u skladu sa programom Američko-austrijske fondacije AAF i Otvorenog medicinskog instituta OMI, u glavnom gradu Crne Gore održan je Peti seminar Salcburg & Podgorica „U susret savremenoj medicini”. U skladu sa naslovnim sloganom, na skupu je prezentovan značajan broj predavanja koja se tiču različitih medicinskih oblasti a tretiraju aktuelna pitanja medicinske nauke.

Jednodnevni seminar, održan 8. aprila tekuće go­dine, uprkos prisustvu velikog broja izlagača provokativnošću tema intrigirao je pažnju posjetilaca. Bilo je riječi o oblasti genetike, istraživanjima tog nerazjašnjenog mikrosvijeta; endokrinologije, posebno veoma provokativne teme dijagnostike štitaste žlijezde; raritetima pedijatrije; fiziologiji respiratorne funkcije; oftalmološkim specifikumima; psiho­zama i psihoterapijskim postupcima; inflamatornim oboljen­jima tonzilofarinksa; traumatologiji; ortopediji; te kardio­vaskularnim promjenama.

Evocirajući uspomene na simpozijum održan 1997. godine u Salcburgu, prim. dr Olivera Miljanović, direktorica Kliničkog centra Crne Gore, održala je uvodno predavanje na ovom stručnom skupu. Prikazujući uporedne rezultate istraživačkog rada i presjek dostignuća savremene medicin­ske nauke u oblasti genetike, ona je ukazala na značaj ispiti­vanja etiologije multifaktorskih bolesti, oslikavajući model istraživanja polimorfizma gena. Dr Ljiljana Vučković, pred­stavnica Centra za patologiju Kliničkog centra Crne Gore opisala je folikularne lezije štitaste žlijezde dajući pregled problema sa kojima se susreću patohistolozi prilikom sprovođenja dijagnostičkog postupka. Iscrpan opis jedne veoma rijetke pojave kod djece mlađe od 12 mjeseci, sindroma ALTE, ponudio je dr Goran Marković, pedijatar sa Instituta za bolesti djece. Riječ je o udruženoj pojavi apnee, promjene boje kože i tonusa mišića, te manifestacija tipa kašljanja, hroptanja ili sl. Ovaj sindrom se javlja kod manje od 1% djece navedenog uzrasta. Problemi čujnog disanja prikazani su u prezentaciji dr Slađane Radulović, pred­stavnice Instituta za bolesti djece. Ovaj fenomen, kako je ukazano, treba razlikovati od izvjesnog broja sličnih mani­festacija: stridora, vizinga i hrkanja. Osvjetljavajući tajne otalmološke struke, dr Biljana Milojko, predstavnica Klinike za očne bolesti KCCG-a, opisala je pristup refraktivnoj hirurgiji oka.

NEKOLIKO RIJEČI O SEMINARU…

Medicinski program, u organizaciji Američko-austrijske fondacije (AAF) i Otvorenog medicinskog instituta (OMI), se realizuje od 1993. god. Partner AAF u Crnoj Gori je Otvoreni medicinski klub Medicus iz Podgorice.

U toku godine u Salcburgu se održi oko 30 semi­nara iz različitih oblasti medicine a predavači su najistak­nutiji profesori Univerziteta iz SAD-a i Austrije. Do sada je 117 ljekara iz Crne Gore učestvovalo na medicinskim seminarima u Salcburgu.

Medicinski zapisi, „V seminar, Salcburg -Podgorica: U susret savremenoj medicini”, Podgorica, 2011,11

Oblast psihologije bila je zastupljena u dvama preda­vanjima sa Seminara. Dr Jovo Đedović, predstavnik Speci­jalne bolnice za psihijatriju, iz Dobrote, ukazao je na raznovrsnost psihotičnih poremećaja kod osoba kasnog životnog doba. Dr Azra Deljković, predstavnica Doma zdravlja u Pljevljima opisala je psihoterapijsku proceduru kod psihotičnih poremećaja. O veoma rasprostranjenom problemu tonzilofaringitisa govorio je dr Elvir Zvrko, ljekar Klinike za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju KCCG-a. O kraniofacijalnim traumama, anesteziološkom pristupu i antibiotskoj profilaksi, govorila je dr Samira Gargović, sa Kliničkog centra Crne Gore, a iz ove oblasti prisutnima je prikazano i još jedno predavanje – Liječenje preloma kostiju šake. O ovoj vrsti preloma govorio je dr Nikola Bulatović, predstavnik Klinike za ortopediju i traumatologiju KCCG-a. Na značaj stenoza koronarnih krvnih sudova, procijenjenih određivanjem FFR-a (engl. Flow Fraction Reserve) ukazao je dr Siniša Dragnić, kardi­olog sa Centra za kardiologiju KCCG-a. Završno predavanje, ali ne manje interesantno, odnosilo se na značaj postojanja protokola za prehospitalnu dijagnostiku i terapiju akutnog koronarnog sindroma. Predavač je bio dr Vuk Niković, pred­stavnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Podgorici.