FARMACIJA – NAUKA I PRAKSA VOĐENE HUMANOŠĆU

0
682

U hotelu Splendid održan II Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem

dddU organizaciji Farmaceutske komore Crne Gore i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u saradnji sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, u hotelu Splendid, Bečići, od 28-31. maja, održan je II Kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Uloga pokrovitelja pripala je Ministarstvu zdravlja Crne Gore, a kao generalni sponzor izdvojila se kompanija Glosarij iz Podgorice. Slogan ovogodišnjeg Kongresa je bio: Farmacija -nauka i praksa, vođene humanošću.

„Dragi gosti, koleginice i kolege nadam se da i u ovoj realizaciji Kongresa prepoznajete još jednu od aktivnosti Farmaceutske komore, koja svojim članovima, kao osnovnoj snazi i podršci želi da omogući hod u korak sa kolegama i farmaceutskom djelatnošću razvijenih zemalja. Trudimo se, i uspjevamo, da pratimo sve izazove, pobjeđujući znanjem, humanošću i nasleđem crnogorskim, ojačani mladim kolegama i koleginicama, najboljim studentima farmaceutskog fakulteta Crne Gore. Farmaceutski fakultet je naša baza, na koju smo jako ponosni, jer znamo da u njemu uvijjek imamo partnera za zajednički cilj i projekte. Gostovanje naših uvaženih predavača iz zemlje i inostranstva doživljavamo kao čast da nam svojim prisustvom odaju priznanje dugogodišnjem trudu da izgradimo dobre profesionalne odnose sa kolegama širom Evrope i svijeta. Ovim putem im se zvanično zahvaljujem. Vas drage goste, želim da uvjerim u ozbiljnost naše namjere da profesiju farmaceuta postavimo i održimo u zdravstvenom sistemu koji nam pripada, jer smatramo da naša preciznost i finoća u radu može samo da koristi usavršavanju zdravstvenog sistema, kao i ukupnom razvoju Crne Gore. Vama drage koleginice i kolege, želim da prisustvo predavanjima iskoristite za usvajanje novih znanja i iskustva iz polja nauke i prakse,“ rekla je mr ph Milanka Žugić, predsjenica Farmaceutske komore Crne Gore na svečanom otvaranju Kongresa.

Obraćajući se prisutnima na svečanom otvaranju Kongresa predsjednica organizacionog odbora mr ph Slavica Vučurović je istakla da su susreti farmaceuta najbolja prilika da se istaknu stručna dostignuća farmacije, razmjene iskustva iz prakse i potvrdi značaj farmaceutske profesije u sistemu zdravstvene zaštite.

„Vjerujem da ćemo našim skupom skrenuti pažnju kolegama, i drugim zdravstvenim radnicima, na značaj farmacije i potrebu kvalitetne i pune saradnje na otklanjanju nedostataka i usavršavanju zajedničkog cilja-unapređenja zdravstvene zaštite na dobrobit pacijenata. U naredna tri dana ćemo se upoznati sa novim dostignućima, konsultovati se i razmjenjivati mišljenja. Na taj način ćemo pomoći u ostvarivanju i oblikovanju novih rješenja za probleme sa kojima se susrećemo, da bi ubrzali naš napredak. Jedinstvena uloga koju imamo u realizovanju naučnih inovacija prema potrebama pacijenata sažeti su u ovakvim skupovima. Radimo da bi preveli nadu u nauku, ili možda još bolje nauku u nadu. Iskoristimo i ovu priliku koja je pred nama za to,“ kazala je mr Vučurović.

Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt je izrazio zadovoljstvo zbog relaizacije II Kongresa farmaceuta i svečano proglasio početak njegovog rada.

„Farmacija danas nudi značajne benefite građanima i državi, prije svega visoko obrazovane stručnjake, primjenu novih terapijskih mogućnosti na osnovu istraživanja i razvoja, obezbjeđivanje sigurnih i provjerenih ljekova i optimizaciju ishoda liječenja u okviru kliničke farmacije,“ rekao je dr Šegrt.

U svom govoru dr Šegrt je istakao da je Ministarstvo zdravlja opredijeljeno da reformama u farmaceutskom sektoru trajno obezbijedi dostupnost potrebnih ljekova stanovništvu Crne Gore.

„Među svoje prioritete Ministarstvo zdravlja planira izradu nove Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje liste ljekova, na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, uz precizno navedene terapijske i farmakoekonomske kriterijume i uvođenje dopunske liste ljekova sa delimičnom participacijom od strane osiguranika, čime bi se značajno povećao broj dostupnih lijekova, terapijskih paralela, uključujući orginatore. Takođe, namjera nam je uvođenje novog, evropskog koncepta kod stavljanja na listu novih, inovativnih ljekova, uz klauzulu o podjeli rizika radi smanjenja neizvjesnosti terapijskog ishoda i ograničenja njihovog uticaja na budžet. Veliki značaj biće posvećen oblasti farmakoekonomije i uvođenju novih tehnologija, kako bi bili aktivni sudionici u praćenju opravdanosti primjene skupih ljekova,“ rekao je dr Šegrt.

Obraćajući se prisutnima dr Šegrt je izrazio nadu da će sprovođenje zdravstvene politike, u skladu sa preporukama Evropske komisije, dovesti do racionalnije upotrebe ljekova.

„Ne služi nam na čast što smo prepoznati, ne samo u regionu nego i u Evropi, kao jedna od vodećih zemalja po neracionalnoj potrošnji pojedinih ljekova, i svi moramo doprinijeti rješavanju ovog ozbiljnog zdravstvenog problema. Nove smjernice u oblasti upotrebe ljekova su bitna komponenta sveobuhvatne reforme zdravstvenog sistema, iz razloga što je racionalna upotreba ljekova važna za svaku zemlju sa medicinskog i ekonomskog aspekta“ kazao je dr Šegrt.