Proslavljen dan Instituta za javno zdravlje

0
602

DEVEDESET TRI GODINE USPJEŠNOG RADA

cccU prostorijama Instituta za javno zdravlje, u petak 15. maja, orgnizovana je radna proslava dana Instituta. Na svečanosti povodom obilježavanja dana Instituta za javno zdravlje i 93-će godišnjice njegovog postojanja govorili su: generalni direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu dr Mensud Grbović, direktor Instituta za javno zdravlje doc. dr Boban Mugoša i predsjednica Odbora direktora Instituta za javno zdravlje prof. dr Vineta Vuksanović.

„Dosadašnjim predanim radom Instituta i velikim radnim angažmanom zaposlenih u kreiranju i sprovođenju programa prevencije, zajedno sa svim zdravstvenim i ostalim institucijama, eradicirani su endemski tifus, pjegavac, trahom i malarija. Posljednji slučaj dječije paralize registrovan je 1973. godine, a difterije 1977. godine, dok se zadnjih godina pojedine bolesti kao što su male boginje, crvenka i veliki kašalj registruju pojedinačno, ili se čak ne registruju uopšte,“ rekao je dr Grbović.

„Međutim, danas se javljaju novi zdravstveni izazovi, tako se pred Institut, sve zdravstvene institucije i cijelu zajednicu, kao prioritet postavlja svakodnevna borba protiv bolesti od kojih najviše obolijeva i umire stanovništvo Crne Gore. Prije svega, misli se na nezarazne bolesti: kardiovaskulare i maligne bolesti, povrede, dijabetes, gojaznost, alkoholizam, narkomaniju, kao i zarazne bolesti poput: tuberkuloze, hepatitisa B i C, HIV-a, i novih prijetnji kao što su: sars i ebola,“ kazao je dr Grbović.

Dr Grbović je u svom govoru istakao da Institut treba da bude promoter borbe sa lošim navikama stanovništva Crne Gore kao što su: pušenje, alkoholizam, konzumiranje nezdrave hrane, fizička neaktivnost i stres.

„Da bi djelovao u skladu sa zdravstvenom politikom Crne Gore, Evropske Unije i zacrtanim ciljevima Svjetske zdravstvene organizacije, gdje se poseban naglasak stavlja na očuvanje i unapređenje zdravlja, promociju zdravih stilova života i širenje javno-zdravstvenih aktivnosti van zdravstvenih ustanova, Institut dobija nove zadatke. Samo u nekoliko zadnjih godina dobio je zadatak da vodi registre, skrininge, uvede referentne centre poput Centra za influencu ili antibiotsku rezistenciju, a dobija i međunarodno značajnu ulogu postajući Zdravstveni razvojni centar za nezarazne bolesti za zemlje članice zdravstvene mreže Jugoistočne Evrope,“ istakao je dr Grbović.

Direktor Instituta, dr Mugoša ukazao je na napredak u razvoju Instituta u posljednjih deset godina.

„Sada imamo novu zgradu, kadar koji se sastoji od 44 specijaliste u odnosu na 11 koje smo imali 2004. godine, a na specijalizaciji imamo još 15 ljudi. Zaposlenih na određeno vrijeme imamo samo 12 u odnosu na nekadašnjih 98, doktora nauka imamo sedam, magistara 13, na doktorskim studijama 15, a na magistarskim studijama 4 ljudi. Niko od ovih ljidi koji su doktorirali i magistrirali na Institutu, ili se sada nalaze na tim studijama nije plaćao sam školarinu, već je to radio Institut,“ rekao je dr Mugoša.

Institut sada, kako je naveo dr Mugoša, ima moderne, savremene i funkcionalne laboratorije, koje su opremljene modernim instalacijama i savremenim mašinama koje daju rezultate, a služe i u naučne svrhe.

„Godinu 2004. kada smo preuzeli Institut završili smo sa minusom od 60 hiljada eura. Uspjeli smo da riješimo sve minuse, i da od 2005. do 2013. godine poslujemo pozitivno. Institut je možda jedina zdravstvena ustanova koja posluje na realnim osnovama. Institut za javno zdravlje je naučna baza Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta. Imamo tri profesora, tri docenta, pet asistenata, amfitatar, vježbaone, računarske sale i opremu, što znači da pružamo sve mogućnosti studentima koji dolaze u ovu instituciju da steknu potrebno znanje. Mi smo u konzorcijumu sa Elektro-tehničkim fakultetom, Institutom za biologiju mora i Biotehničkim institutom dio Centra izvrsnosti, najveće naučne institucije u Crnoj Gori,“ kazao je dr Mugoša.

Jedan od izazova Instituta u narednom periodu je, kako je kazao dr Mugoša, uvođenje registara, jer je za jedan registar za jednu godinu, u prosjeku potrebno pet godina i angažovanje velikog broja judi.

„Mi smo prva institucija u zdravstvu koja je akreditovala svoje laboratorije i uspjeli smo da ih reakreditujemo ove godine bez primjedbe,“ zaključio je dr Mugoša.

Predsjednica Odbora direktora Instituta za javno zdravlje, dr Vineta Vuksanović ukazala je na značaj Odbora u radu Instituta.

„Želim da izrazim zadovoljstvo rezultatima postignutim u prethodnoj godini. Takođe, želim da odam priznanje svim zaposlenima i menadžmentu na postignutom uspjehu. Odbor direktora prati menadžment već deset godina. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim članovima Odbora direktora na predanom i profesionalnom aganžmanu. Doprinos Odbora u narednom periodu biće u funkciji stvaranja još boljeg ambijenta kako na unutrašnjem, tako i na širem planu,“ rekla je dr Vuksanović.