Generacije ljekara gradile znanje i humanost

0
1191

[heading] Prije 125 godina u Nikšiću je počela sa radom prva stalna bolnica, druga osnovana u Crnoj Gori, poslije Cetinjske. Prvi njen upravnik bio je dr Đorđije Kustudić, koji je medicinu završio u Gracu. Nakon 125 godina, Bolnica je izrasla u savremenu zdravstvenu ustanovu u kojoj se godišnje liječi oko deset hiljada pacijenata [/heading]

 

 

niksicNikšićka Opšta bolnica postoji već 125 godina, a vrijedan jubilej obilježen je 11. decembra prošle godine. Na taj dan 1887. godine počela je da radi prva stalna gradska bolnica, sagrađena od priloga koje je knjaz Nikola, kao domaćin, dobio od crnogorskih zvanica prilikom vjenčanja njegove najstarije kćerke knjeginje Zorke. Bolnica je tada nosila njeno ime.

Svoje znanje i humanost ugradile su u ovu ustanovu generacije ljekara, liječeći bolesne i spašavajući ljudske živote. Prvi njen upravnik bio je dr Đuro Đorđije Kustudić, koji je medicinu završio u Gracu. Naslijedio ga je dr Stevo Ognjenović, prvi crnogorski pedijatar… Tri godine je u Bolnici radio i dr Jovan Kujačić, prvi specijalista-internista i najplodniji medicinski pisac među starim crnogorskim ljekarima. Prva babica bila je Jela Šobajić-Seferović, apotekar Vojimir Živni Čeh, zubni ljekar Evrosima Berezina-Kaluđerović. Valja pomenuti ratne bolnice u balkanskim i dva svjetska rata, koje su takođe imale značajnu ulogu u istoriji nikšićkog zdravstva. U periodima između tih ratova ostvaren je stabilan razvoj, a Bolnicom su rukovodili Cetinjanin dr Niko B. Martinović i dr Milutin Spasojević, iz Berana.

Danas je Nikšićka opšta bolnica, sa 283 kreveta, po kapac­itetima najveća u Crnoj Gori, ali pokriva i najveće područje, jer se u njoj liječe i pacijenti iz Plužina i Šavnika. Direktor ustanove dr Ilija Ašanin kaže da je u Bolnici zaposleno 425 ljudi, od čega je 51 ljekar specijalista, tri subspecijaliste, deset je na specijalizaciji, a u Bolnici radi i 189 sestara.

Prema riječima dr Ašanina, godišnje se u Bolnici liječi više od deset hiljada osiguranika, obavi 80.000 pregleda, operiše oko dvije i po hiljade pacijenata, rodi oko hiljadu beba, te uradi oko sedam i po hiljada ultrazvučnih i 700 gastroskopskih pregleda, kao i više od 4.000 skenerskih pregleda i oko 600 mamografskih. U Bolnicu se kontinuirano ulaže, pa je tako posljednjih godina rekonstruisana Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, a obnovljen je i urgentni blok koji je danas jedan od najsavre-menijih u Crnoj Gori. Urađene su dijagnostičke ambulante za kolonoskopiju i gastroskopiju, oftalmologiju i ginekologiju, a najveća investicija u posljednjih trideset godina bila je rekon­strukcija i adaptacija zgrade Internog odjeljenja, završena 2011. U tom objektu smješten je Dijalizni centar, Odsjek za neurologiju i Infektivno odjeljenje.

Dr Ašanin ističe da je tokom posljednjih tri godine školovano 16 ljekara raznih specijalnosti, te da će se stručnom osposobljavanju zaposlenih poklanjati pažnja i ubuduće. Takođe su u planu rekonstrukcija Odjeljenja opšte hirurgije i dijela Opera-cionog bloka, a Bolnica će dobiti i aparat za magnetnu rezonancu.

PORATNI RAZVOJ

Poslije Drugog svjetskog rata, u tek oslobođenom Nikšiću, zbog velikog broja ranjenika, dr Niko Miljanić osnovao je Hirurško odjeljenje, u kojem su kasnije radili dr Milan Venzilović, iz Dubrovnika, dr Luka Jovićević, dr Dara Miju-šković-Vujanović – prva žena-hirurg iz Crne Gore i prvi doktor medicinskih nauka iz Nikšićke bolnice. Poslije nje, hirurgiju je dugo godina vodio dr Vaso Pejović. Dvije godine nakon rata počelo je sa radom i Infektivno odjeljenje, na čelu sa infektologom dr Josipom Fanjekom, iz Zagreba. Interno odjeljenje 1956. osnovao je dr Radoš Vlotijević, godinu kasnije počela su rad Gine-kološko-akušersko i Urološko, čiji je osnivač akademik Dragutin Vukotić. Prvi otorinolaringolog bio je Milutin Vuković, a oftalmolog dr Rajko Ćupić. Akademik Dušan Kosović 1961. zasnovao je Konsultativno neuropsihijatrijsku službu, a kada je karijeru nastavio u Njujorku kao univerzitetski profesor, odjeljenje je oformio dr Nikola Mandić. Dječji dispanzer vodili su dr Mileva Cemović i dr Dušan Mandić, a prije 35 godina Ortopediju je osnovao dr Ratko Radović. Prvi specijalista rendgenolog bio je pukovnik dr Veselin Milatović, a osnivači moderne labora-torijsko-biohemijske i bakteriološke službe bili su mr Bosa Daković- Vujošević i dr Nada Trebješanin.

PRETEČE

Za vrijeme oslobodilačkih ratova 1875-78. postojale su ratne bolnice u Grahovu i Župi, gdje su radili ljekari Među- narod­nog crvenog krsta. U sklopu ruske misije Crvenog krsta došli su prof. dr Nikokj V. Sklifosofski, doc. dr Jevgenij Pavlov, dr K A. Sokolov i lični ljekar ruske carice dr Petar V. Polisadov, koji je od tifusa umro u Grahovu i sahranjen kraj crkve Svetog Đorđa.

Po odlasku ruske misije, 1878, u Nikšiću ljekara nije bilo do 1880, kada je iz okoline Bitolja stigao dr Dimitrije Makrides (Makrid). On je prvi stalni ljekar u gradu pod Trebjesom. Nakon njega, povremeno je ordinirao dr Petar Miljanić.