Najsavremeniji na mapi crnogorskih zdravstvenih ustanova

0
461

[heading] Završena nova zgrada Bjelopoljskog doma zdravlja, čija je izgradnja započela prije dvije godine. Zaposleni i građani Bijelog Polja dobili najsavremeniji objekat površine pet hiljada kvadrata, u koji je uloženo više od 3,5 miliona evra [/heading]

 

 

Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović otvorio je krajem prošle godine novoizgrađeni objekat Bjelopoljskog doma zdravlja, kao zajednički projekat Vlade, Svjetske banke i Opštine Bijelo Polje, vrijedan više od tri i po miliona evra. Nova zgrada započeta je da se radi prije dvije godine, na postojećem objektu koji je izgrađen 1954, donacijom Unicefa. Novi objekat površine je više od 5.000 metara kvadratnih, opremljen je najsavre-menijom medicinskom opremom, a nemedicinski inventar i namještaj obezbijedila je turska vladina agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA, koja je za to obezbijedila 108.000 evra.

Premijer Đukanović istakao je da je Dom zdravlja još jedan u nizu infrastrukturnih objekata koji će unaprijediti uslove za život i rad svih Bjelopoljaca i koji je potvrda odgovornog odnosa Vlade prema onom što su realne potrebe građana. – Građani Bijelog Polja mogli bi svjedočiti o tome, jer su sa zajedno mnom pratili očigledno izrastanje grada u jedan od savre-menih urbanih centara Crne Gore, kroz realizaciju niza vrijednih razvojnih projekata. Bijelo Polje je uvijek pružalo snažnu podršku politici evropskog razvoja Crne Gore, kako skladnim međuna­cionalnim i međuvjerskim odnosima, tako i opredjeljenjem da, koristeći vlastite resurse, obezbijedi viši nivo društvenog i ekonom­skog razvoja i centralno mjesto u razvoju sjevernog dijela naše države. Otvaranje najsavremenijeg Doma zdravlja na mapi zdravstvenih ustanova Crne Gore, nije posljednja riječ Vlade i lokalne uprave Bijelog Polja na planu unapređenja kvaliteta života građana ove opštine. To nije bila ni izgradnja Sportskog centra, brojnih mostova, ni izgradnja zaobilaznice vrijedne 28 miliona eura, otvaranje Staračkog doma, a nije ni današnje otvaranje Doma zdravlja. To nije naša posljednja riječ ni zbog vrijednih projekata planiranih za 2013, i naredne godine. Iako slijedi period nimalo naklonjenog ekonomskog ambijenta, Vlada će, u saradnji sa lokalnom samoupravom, nastojati da realizuje sve što je neophodno za bolji, kvalitetniji i sadržajniji život Bjelopoljaca i svih koji će boraviti u njemu. Sve ovo je potvrda posvećenosti Vlade realizaciji aktivnosti predviđenih programom rada, po­sebno u dijelu ravnomjernog regionalnog razvoja. U nedavnom predstavljanju programa za naredne četiri godine Vlada je unapređenje zaštite zdravlja, predstavila kao jedan od prior­itetnih aspekata svog kapitalnog cilja – una­pređenje kvaliteta života građana Crne Gore. Današnje otvaranje Doma zdravlja predstavlja za mene zadovoljstvo jer objekat predstavlja novu dimenziju zaštite zdravlja za naše građane, ali i zato što je to potvrda sadržajnih odnosa sa inostranim partnerima. U ime Vlade i građana zahvaljujem se turskoj agenciji Tika – kazao je premijer Đukanović, ističući da je objekat sagrađen po svim evropskim i svjetskim stan­dardima, uz poštovanje principa energetske efikasnosti i ekoloških standarda.

– Od danas Dom zdravlja – Bijelo Polje može da se pohvali činjenicom da raspolaže modernom opremom, čime su višestruko uve­ćane mogućnosti blagovremene dijagnostike i uspješnog liječenja, pa samim tim i organizo-vanosti i eikasnosti u radu. Ovo je prilika da još jednom podsjetimo na reformu primarne zdravstvene zaštite, koja je bazirana na postavl­janju novog modela organizacije i inansiranja, osavremenjavanju i opremanju objekata, kao i podizanju kapaciteta timova izabranog doktora. Vlada je za projekat energetske efikasnosti u zdravstvenim objektima, uz podršku Svjetske banke, izdvojila tri miliona eura. Do sada je adap­tirano šest objekata: opšte bolnice – Berane, Pljev-lja i Bijelo Polje, specijalne bolnice u Risnu i Brezoviku, te Dom zdravlja – Pljevlja. Korisnici ovih objekata će u najskorijem roku osjetiti efekte preduzetih mjera – kazao je Đukanović, ističući da je reforma primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja – Bijelo Polje zaživjela u punom svijetlu zahvaljujući ambicioznom menadžmentu, sposobnim ljekarima i osoblju, koji su prihvatili preporuke predloženog modela i uložili svoje znanje i iskustvo u implementaciju tog sistema. Grad­njom ovog objekta stvoreni su bolji uslovi za rad zaposlenih, što će doprinijeti kvalitetnijoj, efikasnijoj i dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti ne samo građana Bijelog Polja, već i cijelog sjevernog regiona naše države. Dom zdravlja – Bijelo Polje kroz sve ove godine bio je rasadnik vrijednih kadrova, koji svojom predanošću pomažu u bržem implementiranju moderne i efikasne medicine na primarnom nivou. Siguran sam da će ovo mjesto biti kuća zdravlja, gdje će ljubaznost i kvalitet usluga biti osnov daljeg razvoja i razlog zadovoljstva i zdravstvene sigurnosti pacijenata i svih stanovnika Bijelog Pollja – zaključio je Đukanović.