Gerontostomatologija

0
475

Orofacijalni bol.  I kod starijih osoba bol u usnoj duplji nastaje od bolesti zuba (karijes, osjetljiv korijen zuba), parodonta (parodontalni absces), bolesti sluzokože (infekcija) i kosti  (povreda, infekcije), a može biti i idiopatski bol (nepoznatog uzroka). Bolne senzacije izvan usne duplje najčešće zahvataju temporomandibularni zglob (artritis, subluksacije, rjedje infekcije) i mišiće za žvakanje (mialgija), neuralgije (npr. neuralgija trigeminusa i glosofaringeusa) kao i atipični facijalni bol. Dijagnostika i liječenje orofacijalnog bola kod starijih osoba treba da je multidisciplinarna.

Činjenica je da je broj starijih osoba u opštoj populaciji iz dana u dan sve veći. Starost sama po sebi, naravno, utiče na sveukupno zdravstveno stanje osoba trećeg doba, samim tim i na zdravlje oralne regije. Zato bi društvena zajednica u cjelini, a naročito zdravstveni radnici trebali ozbiljno da se pozabave kako problemom gerontologije tako i njenim dijelom gerontostomatologijom, kako bi se ovoj brojnoj i osjetljivoj populaciji kvalitet zdravlja učinio što bolji a preostali dio života što ljepši.

 

Prim. mr sc. dr Slobodan V. Radonjić,
spec. za oralnu hirurgiju