Gonoreja – rezistentna na antibiotike

0
1083

gonorejaSljepilo kod novorođenčadi, sekundarni sterilitet kod žena, ozbiljno ožiljavanje mokraćnih puteva kod muškaraca – to su bile posljedice neliječenog specifičnog uretritisa – polno prenosive bolesti (PPB) zvane gonoreja prije antibiotske revolucije.

Više od 80 godina gonoreja je bila lako izlječiva bolest sa jednom dozom antibiotika! Ali posljednjih decenija službe za istraživanje javnog zdravlja su uočile porast slučajeva gonoreje koja ne odgovara na dotadašnju antibiotsku terapiju. Tretiranje ovih sojeva rezistentnih na ljekove (Drug-Resistant Strains,DRS) postaje sve gore…

Vremenom, gonoreja je razvila rezistenciju na gotovo sve antibiotike koji su se do sada prepisivali za njeno izlječenje. Ustvari, ostao je samo jedan preporučeni tretman kao opcija za liječenje ove vrlo česte PPB, i ne zna se koliko će još dugo biti efikasan. Ako ovaj posljednji preporučeni protokol prestane da funkcioniše, svijet se može ponovo suočiti sa zdravstvenim problemom sa početka 20. vijeka! To podstiče naučnike u istraživanju nove opcije terapije. CDC (Center for Desease Control) već 30 godina vrši praćenja trendova antibiotske rezistencije i otkrivanja vodiča za terapiju ove bolesti. Dakle, činjenica je da je 30% novih infekcija bakterijom Naeisseria Gonorrhoae rezistentno na najmanje jedan od do sada poznatih ljekova. Od 5 terapijskih opcija za liječenje gonoreje  koje je  CDC predlagao 2006.  godine mi sada imamo samo jednu! Posebno je problem vidljiv kod pacijenata sa multiplim alergijama na antibiotike.

U borbi sa ovim urgentnim zdravstvenim problemom CDC koristi posljednja dostignuća u sekvencijalnim tehnikama genoma da “otključa” DNA Neisseriae Gonorrhoeae, bakterije koja uzrokuje gonoreju!

Ove godine radi se na identifikaciji genomskih mutacija koje su odgovorne za antimikrobijalnu rezistenciju N. Gonorrhoeae. Otkrivaju se molekularni testovi za detekciju antimikrobijalne rezistencije.

CDC za sada preporučuje dual terapiju ili upotrebu dva antibiotika istovremeno sa različitim mehanizmima djelovanja za pojačanje terapijske efikasnosti i usporavanje potencijalnog razvoja rezistencije na njih! Takođe, česte su koinfekcije sa Chlamydia trachomatis, čije izlječenje dual terapija podržava.

Sve terapijske procedure sprovesti isti dan! Osoba koja se liječi od gonoreje treba da apstinira od seksualne aktivnosti 7 dana poslije terapije i dok svi seksualni partneri nisu adekvatno terapijski zbrinuti (7 dana poslije primanja terapije i povlačenja simptoma, ako postoje).

SVE OSOBE KOJIMA JE POSTAVLJENA DIJAGNOZA GONOREJE TREBA TESTIRATI NA DRUGE PPB, UKLJUČUJUĆI CHLAMYDIA TRACHOMATIS INFEKCIJU, SIFILIS I HIV!

TESTIRANJE POSLIJE TERAPIJE NIJE POTREBNO KOD OSOBA SA NEKOMPLIKOVANOM UROGENITALNOM ILI REKTALNOM GONOREJOM, LIJEČENE JEDNIM OD PREDLOŽENIH REŽIMA!!! SVAKA OSOBA SA FARINGELANOM GONOREJOM KOJA JE LIJEČENA ALTERNATIVNIM TRETMANOM, NAKON 14 DANA TREBA DA URADI KONTROLNO TESTIRANJE.

PERZISTENTNI URETRITIS, CERVICITIS ILI PROKTATITIS MOGU BITI UZROKOVANI I DRUGIM MIKROORGANIZMIMA, PA JE POTREBNO NAPRAVITI KULTURU!!!

SVE PACIJENTE TREBA RETESTIRATI 3 MJESECA POSLIJE TERAPIJE!

Terapija seksualnih partnera

PARTNERI KOJI SU IMALI SEKSUALNI KONTAKT SA INFICIRANIM PACIJENTOM UNUTAR 60 DANA TREBA DA SE PODVRGNU TESTIRANJU I DUAL TERAPIJI

Trudnoća

Trudnice inficirane N. Gonorrhoeae treba tretirati dual terapijom.

Gonokokna infekcija novorođenčadi

Prenatalni screening i terapija trudnica je najbolji metod za prevenciju GI kod novorođenčadi! Infekcija je rezultat perinatalne ekspozicije inficiranom majčinom grliću maternice! Pokazuje se kao akutna bolest 2-5 dana nakon rođenja u vidu ophthalmia neonatorum i sepse, uključujući atritis i meningitis.

Gonokokna infekcija djece

Javlja se najčešće kod seksualno zlostavljane djece; za preadolescente djevojčice vaginitis je najčešća manifestacija; česte su anorektalna i faringealna asimptomatska infekcija.

 

Dr Olivera Simić-Kovačević,
Spec. dermatovenerolog
PZU „Dr Kovačević”, Budva