Hemangiomi kod djece

0
706

hemagliomiHemangiomi su uvjek benigni (dobroćudni) tumori, koji mogu da dovedu do znatnih estetskih i funkcionalnih poremećaja.

Krvni sudovi kod hemangioma su jako  tanki – nježni pa krv koja se nakuplja u njima daje im jarko crvenu boju.  Tačan uzrok nastanka ovih benignih tumora se ne zna. Dolazi do poremećaja u samom zidu kapilarnih sudova u smislu njihove građe. Genetika ima uticaj ali postoje djeca gdje niko u porodici nema hemangiom. Postoje rijetke genetske bolesti u okviru kojih se javljaju hemangiomi. Pretežno se javljaju  sporadično. Javljaju se neposredno po rođenju ili nekoliko nedjelja kasnije. Hemangiomi se javljaju dva do pet puta češće kod devojčica nego kod dječaka. Primijećena je učestala pojava kod prevremeno rođene djece koje teže manje od 1.000 grama na rođenju (30 odsto).  Razvoj hemangioma  se odvija u dvije faze. Prva faza je faza rasta  i traje do kraja prve godine, kada nastupa druga faza regresije ili smanjivanja hemangioma. Više od 70% hemangioma  novorođenčadi nestane do devete godine života.

Mogu se javiti bilo gdje  u organizmu. Na koži, sluznicama, unutrašnjim organima. Većina djece je bez tegoba. Hemangiomi često predstavljaju estetski defekt, ako se jave na licu, vratu ili drugim mjestima koja su vidljiva. Kod novorođenčadi u 60% se javljaju u predjelu glave. Mogu biti mali i veliki, u nivou kože ili iznad nivoa kože, čvrsti i obično ne krvare. Može se desiti da su trošni i da se lako povređuju pa zahtjevaju hitno liječenje. Nekada, ako su veliki mogu da prave smetnje djeci u zavisnosti gdje se nalaze, ako se nalaze na rukama ili nogama mogu da ometaju pokrete, pa je i njima potrebno rano liječenje.

Dijagnoza

Postavlja se kliničkom pregledom  ako se nalazi na koži i vidljivim sluznicama. Na unutrasnjim organima dijagnoza se obično utvrđuje ultrazvučnim pregledom. Liječenje hemangioma kod djece pripada dječijem hirurgu.  Njima se bave specijalisti za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, pa oni donose odluku o tome da li treba hemangiom liječiti. Obično se hemangiomi prvo prate, da se vidi kako se ponašaju, ali ima i hemangioma koji traže brzu akciju.

U liječenju se koriste ljekovi (medikamenti), laserske procedure i hirurško odstranjivanje.

Mehanizam  dejstva ljekova se ostvaruje skupljanjem krvnih sudova i pospješivanjem samouništavanja ćelija hemangioma.  Starosna dob ne igra ulogu u  započinjanju i sprovođenju terapije. U liječenju hemangioma dobre rezultate daje i primjena različitih tipova lasera. Mana ove metode u dječjem uzrastu je što zahtijeva izvođenje intervencije u opštoj anesteziji.

S obzirom na odlične rezulatate koje tretman ljekovima daje kod djece, hirurške procedure se danas primjenjuju samo u određenim slučajevima. Na prvom mjestu, to su urgentna stanja u kojima hemangiomi svojom lokalizacijom vitalno ugrožavaju dijete (ukoliko se nalaze u predjelu disajnih puteva i onemogućavaju disanje ili, pak, ishranu mališana). Naravno, hirurško liječenje može da se primijeni i u kasnijem uzrastu djeteta, ukoliko terapija ljekovima slučajno nije dala zadovoljavajući efekat, ili ukoliko nije ni primijenjivana u uzrastu novorođenčeta i odojčeta.

 

Dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar
Opšta bolnica Nikšić