Hijaluronska kisjelina (II)

0
758

TEOSYAL

Kreirana i napravljena u Ženevi 2003. godine, odobrena od strane EMEA (Evropska medicinska agencija) i FDA (Agencija za hranu i lijekove), Teosyal je porodica proizvoda unakrsno ukrštene hijaluronske kisjeline s optimiziranim vijekom trajanja u koži. Uključuje ukrštene makromolekule hijaluronske kisjeline (preko „mostova”), što je čini mnogo rezistentnijom na razlaganje, posebno od strane hidroksiradikala. Ukrštanje se vrši pomoću BDDE. Stvara se gel optimalnih viskozoestičnih karakteristika. I ovdje je hijaluronska kisjelina dobijena bakterijskom fermentacijom, bez prethodno potrebnih alergo-testiranja, zato što je nealergena, neimunogena, biokompatibilna, biodegradibilna, sa progresivnim apsorbovanjem u koži i pretvaranjem u vodu i CO2, visokog kapaciteta hidratacije, sa mogućnošću apsorpcije vode u 1. 000 puta većoj vrijed­nosti nego što je težina same hijaluronske kisjeline. Sadržaj endotoksina je ispod vrijednosti dozvoljene po evropskim standardima, a sadržaj proteina manji je od 5 mikrograma na gram.

Teosyal bilježi nuspojave u jednom od 15. 000 raportiranih slučajeva. Sve one su privremene i lokalnog karaktera. Najčešće su to otok, a potom hematom i apsces. Posebna prednost Teosyal-a jeste visoka koncentracija hijaluronske kisjeline – 25mg/g, mogućnost upotrebe kratkog šprica lakog za aplikaciju, limitiran rizik od hiper-senzitivnosti, mali rizik od inflamacije.

Tesyal Global Action upotrebljava se za jednos­tavno punjenje bora, ulegnuća kože, blagih i srednje dubokih bora nazolabijalnih nabora, perioralnih komisura, glabelarnih nabora i injicira se u srednji derm. Tretman treba ponoviti za 6-9 mjeseci. Teosyal Deep Lines namijenjen je za punjenje dubokih bora, kao što su nazalne i „marionette” linije (engl.). Aplikuje se u duboki derm. Injiciranje se ponavlja na 6 mjeseci. Teosyal First Lines se preporučuje za korekciju finih linija osjetljivih područja, kao što su „crows feet” (engl.) i linije iznad gornje usne. Injicira se u površinski derm. Rezultati traju 6-9 mjeseci. Teosyal Meso je neukrštena hijaluronska kisjelina dizajnirana za optimiziranje hidratacije kože. Molekulska težina iznosi milion daltona, isto kao i endogena hijaluronska kisjelina u koži. Injicira se u površinski derm. Preporučuju se 2-3 injiciranja u intervalima od 3 sedmice, uz tretmane održavanja na 2-3 mjeseca, zavisno od stanja kože. Teosyal Ultra Deep je visoko ukrštena hijaluronska kisjelina namijenjena za remodeliranje gornjeg dijela obraza i reskulpturiranje kontura lica i vraćanje volu­mena. Injicira se u duboki derm i subkutano tkivo i dodaje se u malim dozama nakon 9-12 mjeseci. Teosyal Kiss je visoko ukrštena hijaluronska kisjelina ekskluz­ivno dizajnirana za tretiranje osjetljivog, jako prokrvljenog područja, kao što su usne, a u cilju redeinisanja kontura usana i povećanja volumena, punjenja uglova usana i rehidracije usnica. Injicira se u površinski derm, a postupak se ponavlja nakon 6-9 mjeseci. Za uspjeh Teoxane laboratorija, proizvođača Teosyal-a, zaslužan je kvalitetan istraživački tim, a ne treba zanemariti ni lakoću upotrebe samih preparata!

REVANESSE

Revanesse je porodica proizvoda najnovije gener­acije sigurnih, dugotrajnih dermalnih filera na bazi hijaluronske kisjeline, nastala na temelju najnovijih saznanja iz oblasti „cross-linking” tehnologije (engl.). U cilju oživlja­vanja, podmlađivanja i obnavljanja kože, proizvodi sadrže najvišu koncentraciju stabilizovane hijaluronske kisjeline. Ona je dobijena biosintezom i sastoji se od manje od 0.025 IU/mg endotoksina i manje od 2 ppm proteina, što zadovol­java najviše standarde u čistoći hijaluronske kisjeline. Potpuno je lišena proizvoda životinjskog porijekla, što smanjuje rizik od imunoloških reakcija. Ono što Revanesse porodicu posebno izdvaja na tržištu proizvoda sa hijaluronskom kisjelinom jeste sigurnost pri upotrebi i jedinstvena formula i patent „THIXOTROPIC” TEHNOLOGIJE UNA­KRSNOG RETIKULARNOG UMREŽAVANJA koji formi­ra polimer prirodne hijaluronske kisjeline. Njena veza je jača i značajnija i dozvoljava injiciranje visoko viskoznog gela kroz fnu iglicu, bez degradacije i modifkovanja njenih partikula i maksimiziranjem efektnosti unakrsno vezanih lanaca kisjeline. Time se smanjuje prisustvo BDDE (parci­jalno reaktivnih veza) i neefektivnih internih veza na mini­mum! Osmolarnost i kisjelost gela balansirani su da budu kompatibilni sa fluidom u koži. Kako je proces unakrsnog vezivanja krucijalan za dugotrajnost proizvoda, može se reći da se Thixothropic tehnologijom – „Thixofix”, osigurala dugotrajnost proizvoda porodice Revanesse. Takođe, da bi se postigao maksimum trajnosti i dugovječnosti, upotre­bljava se hijaluronska kisjelina sa velikom molekularnom težinom.

Pri upotrebi Revanesse linije proizvoda hijaluronske kisjeline, nisu zabilježeni slučajevi pojave granuloma, eroz­ije, nekroze ili infekcije. Edemi i hematomi su vrlo rijetke i prolazne nuspojave.

Pri završetku serijala članaka o dermalnim filerima, tačnije „sredstvima za uvećanje mekih tkiva”, citiraću prof dr Melvin-a L. Elson-a: – Doktori kojima se nikada ne dešava pojava ni minimalnih neželjenih efekata, jesu doktori koji ništa i ne rade!

Revanesse Pure sadrži 14 mg hijaluronske kisjeline koja nije unakrsno umrežena i koristi se za mezoterapiju, vraća turgor koži i poboljšava teksturu kože na kratak vremenski period. Revanesse sadrži slobodnu i mrežno-ukrštenu hijaluronsku kisjelinu, 25 mg/ml stabilizovane kisjeline. Koristi se za tretman vrlo površnih defekata, lepezastih bora oko očiju, linija usana i nazolabijalne brazde. Ubrizgava se visoko u dermis, bez višestrukog ponavljanja. Obezbjeđuje rezultate prirodnog izgleda za otprilike 6 mjeseci. Revanesse Ultra sadrži više umreženih hijaluronskih kisjelina, veće viskoznosti i koncentracije 25 mg/ml.

Upotrebljava se za tretman nazolabijalne brazde, oralne komisure, uvećanje usana, korekciju ožiljaka. Ubriz­gava se u srednji dio dermisa, a rezultati tretmana traju 9-12 mjeseci. Revanesse Lips ima jedinstvena i specifična svojstva koja su formulisana za primjenu na usnama. Sadrži umreženu hijaluronsku kisjelinu najnovije generacije, koja ne dovodi do neželjenih efekata. Redexis sadrži 25 mg hijaluronske kisjeline i 25 mg Sephadex-a. Dakle, glavni sastojak su pozitivno naelektrisane perlice deksranomera napravljene od biokompatibilnih unakrsno umreženih molekula glu­koze. Te perlice privlače negativno naelektrisane glukozo-amino-glikane i elastin u koži na mjesto injiciranja. Na taj način pomažu stvaranje novog kolagena, a zatim se vežu formirajući skelet novog kolagena. Taj novi kolagen ostaje na mjestu injiciranja, izazivajući prirodno uvećavanje koje traje dugo nakon što se hijaluronska kisjelina degradira i razloži! Krajnji rezultat je povećanje volumena na mjestu injiciranja. Traje mnogo duže i obezbjeđuje prirodniji izgled nego do sada upotrebljavani fileri. Dakle, Redexis predstavlja novi dvofazni dermalni filer za tretiranje linija i bora. Karakteriše ga najveća raspoloživa koncen­tracija hijaluronske kisjeline i koristi revolucionarnu mješavinu umrežene hijaluronske kisjeline i sefadeksa (granule dekstranomera). Dužina trajanja efekata primjene ovog filera uznosi 8-12 mjeseci. Ubrizgava se u srednji sloj dermisa. Redexis Ultra je dugotrajan, najrobusniji filer koji sadrži 17 mg/ml hijaluronske kisjeline i 50 mg sefadeksa. On se u potpunosti apsorbuje, a koristi se za formiranje i oblikovanje kontura lica. Njegovi trajni rezultati idealni su za ponovno uspostavljanje izgubljenog volumena u zonama kao što su obrazi i brada ili za stvaranje volumena na mjestima na kojima on ranije nije postojao, kao i za popunjavanje velikih ožiljaka. Ubrizgavanje mora biti u supraperiosteum, a trajanje je do 24 mjeseca. Koristi se uz ili umjesto tradicionalnog „face lifting-a” i predstavlja najnoviji preparat protiv starenja koji je lansiran u okviru porodice Revanesse proizvoda!

 

Piše: dr Olivera Simić-Kovačević, Spec. dermatovenerolog