Hipertenzija u trudnoći

0
735

trudnocaHipertenzija u trudnoći predstavlja glavni rizik morbiditeta i mortaliteta, kako za trudnicu tako i za dijete. Trudnica sa hipertenzijom je pod velikim rizikom razvoja ozbiljnih komplikacija kao sto su: abrupcija placente, cerebrovaskularni akcidenti, otkazivanje organa i diseminovana intravaskularna koagulacija.

Kod fetusa je značajno povećan rizik intrauterinog zastoja u rastu, preranog rođenja i intrauterine smrti. Edemi se javljaju u više od 60% zdravih trudnica i ne koriste se više u dijagnozi pre-eklampsije. Iako je eklampsija u hitnoj medicinskoj pomoci rijetka, kada je sretnemo, treba biti na pravi način evaluirana.

Kao hipertenzija u trudnoci definisane su vrijednosti pritiska > ili = 140/90 mmHg a rjeđe kao porast pritiska u drugom trimestru u odnosu na bazalne vrijednosti u prvom trimestru trudnoće.

Preeklampsija je komplikacija od 7-10% svih trudnoća (najčešće kod prve trudnoće). Javlja se između 22 nedjelje trudnoće i 1-2 sedmice poslije porođaja. Klinička slikaje je vrlo široka. Kod klasičnog slučaja su prisutni: arterijska hipertenzija, proteinurija, a mogu se javiti i glavobolja, smetnje vida i bol u stomaku.

Eklampsiju karakterisu jos i konvulzije.

Gestacijska hipertenzijaje je indukovana trudnoćom i javlja se nakon 20 nedjelje trudnoće.

Neklasifikovane hipertenzije u trudnoci (ostale)

Hitna hospitalizacija je potrebna kod vrijednosti arterijskog pritiska >170/110 mmHg.

Arterijska hipertenzija u trudnoći, pored već navedenog je povezana sa brojnim opasnim komplikacijama kao što su: pre-eklampsija, eklampsija, HELLP sindrom.

Diferencijalna dijagnoza između ranije hipertenzije u trudnoći (benigno stanje) i ozbiljnim stanjima je vrlo teska, pa se konačna dijagnoza postavlja tek nakon porođaja.

Obrada trudnice koja ima konvulzije ili je u postiktičkom periodu je za sve jednaka.

– Obezbijediti disajni put i stabilizovati vitalne znake;

– Spriječiti da prilikom konvulzija ne dođe do povređivanja i okrenuti trudnicu na lijevi bok;

– Uspostaviti venski put, priključiti na monitor;

– Kontrola šećera, SaO2 i TA.

Terapija izbora za prekid konvulzija je magnezijum sulfat, ako se pojavi hipotenzija ili nije moguće izazvati patelarni refleks, dajemo kao antidote kalcijum glukonat, a postoje I terapije drugog izbora. Za snižavanje krvnog pritiska dajemo odgovarajuće ljekove. Diuretici se ne daju, posebno ne u pre-eklampsiji gdje je volumen plazme smanjen.

Bolest najčešće pogadja vrlo mlade trudnice, te trudnice iznad  40 godina, blizanačku trudnoću, trudnice koje boluju od dijabetesa, hronične hipertenzije i/ili kod bubrežnih bolesti i kod povećanog BMI indeksa trudnica.

Eklampsija se razvija prosječno kod 1 od 200 trudnica sa pre-eklampsijom, a neliječena  je obično smrtonosna.

Definitivno zbrinjavanje eklampsije je porođaj fetusa.

Prim. dr Sabahudin Pupović, spec. interne medicine
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG – Jedinica Plav