Profesor, doktor Miloš Cimbaljević (1942 – 2017)

0
1176

milos cimbaljevicSjećanje            

U Podgorici je 10 novembra iznenada preminuo prof. emeritus  dr  Miloš Cimbaljević. Ljekar, pedagog, humanista, visoko uvažavani stručnjak koji je uzdigao  kvalitet i ugled ortopedske hirurgije u Crnoj Gori  i Jugoslaviji do međunarodnog nivoa.

Rođen je u Košutićima, Andrijevica, 31.avgusta 1942. godine. Od oca Mihaila i  majke Milosave, rođene Lekić. Osnovno obrazovanje  stekao je u rodnom selu, a Višu realnu gimnaziju je završio u Ivangradu, današnjim Beranama. Medicinski fakultet je završio na Beogradskom univerzitetu, gdje je završio i specijalizaciju iz ortopedske hirurgije. Na istom Univerzitetu je  odbranio doktorsku disertaciju 1982. godine. Biran je u zvanje primarijusa, naučnog saradnika i naučnog savjetnika na Medicinskom institutu u Podgorici. Na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu biran je za viziting profesora, a na Likovnoj akademmiji na Cetinju za profesora. Na Medicisnkom fakultetu u Podgorici biran je u zvanje vanrednog, a potom i redovnog profesora. Otac je troje djece: Katarina, specijalista ortopedije vilica, Mihailo, student druge godine prava, poginuio u saobraćajnom udesu, i Milica, diplomirani pravnik.

Kao ljekar specijalista ortoped radio je u Specijalnoj bolnici u Risnu. Bio je načelnik dječje ortopedije u Institutu za bolesti djece u Podgorici. Osnivač je Ortopedske klinike  u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici i njen dugogodišnji rukovodilac.

U dva mandata je bio dekan Medicinskog fakulteta u Podgorici. Tokom njegovog mandata osnovani su na Medicinskom fakultetu studijski programi Stomatologija i Visoka medicinska škola u Beranama. Osnivač je poslijediplomskih studija (2005. godine). Osnivač je Sudskomedicinskog odbora i njegov je prvi predsjednik. Po isteku mandata bio je u jednom mandatu dekan Fakulteta primijenjene fizioterapije u Igalu.

Specijalizacije i usavršavanja tokom karijere ortopeda  je obavljao u Beogradu, Ljubljani, i Kurganu (SSSR), kod poznatog profesora Ilizarova, koji se bavio produženjem skraćenih ekstremiteta  i nesraslim prelomima. Boravio je na studijskim usavršavanjima u eminentnim medicinskim centrima u Danskoj, Italiji, kod poznatog profesora Bombelia (Milano),  Čehoslovačkoj (Brno i Prag), Torontu, kao i kratkim edukacijama u Moskvi, Malmeu, i Njujorku. Govorio je ruski i engleski jezik.

Dobitnik je Povelje Društva ljekara Crne Gore. Nosilac je nagrade JUOT-a (Jugoslovenasko društvo ortopeda i traumatologa) “Zlatno ortopedsko drvce“. Dobio je jubilarnu nagradu grada Andrijevice i jubilarnu nagradu Berana. Nosilac je počasnog zvanja „profesor emeritus“ na Univerzitetu Crne Gore. Autor je 116 stručnih i naučnih radova saopštenih na domaćim i međunarodnim skupovima. Na kongresima SICOT-a (Svjetsko udruženje ortopeda i traumatologa) čiji je redovni član, aktivno je učestvovao sa predavanjima-referatima u Londonu, Minhenu, Rio De Žaneireu i San Diegu, kao i na svim domaćim kongesima. Autor je monografija „Skolioza u Crnoj Gori“, „Plastična anatomija čovjeka“ i udžbenika „Razvojni poremećaj kuka“. Učestvovao je u izradi poglavlja u udžbenicima iz oblasti ortopedije i skeletno-mišićne traumatologije: Univerzitetski udžbenik „Dječja hirurgija“, „Ortopedija u pitanjima i odgovorima“, „Savremena klinička hirurgija i „Ambulantna hirurgija“. Nosilac je dva naučno-istraživačka projekta na nacionalnom nivou.

O stručnim i profesionalnim ostvarenjima profesora Cimbaljevića dovoljno kazuje njegova bogata biografija. Prof. dr Miloš Cimbaljević je jedan od velikana medicine u Crnoj Gori i Jugoslaviji, stručnjak visokih dometa, koji je zaorao duboku brazdu vječnog trajanja u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji. A o onoj drugoj, etičkoj, ljudskoj strani koja je bila  pokretač tako visokih dometa, govori njegov životni moto, napisan u jednom od brojnih ostvarenja: “Nadam se da sam posjedovao snagu i vrline bez bez straha u srcu, ali sam nosio u sebi zebnju kao sopstvenu kontrolu, iskrenost i nepresušnu želju za sticanjem znanja, nadasve ljubav prema čovjeku“.

Na komemoraciji  u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Podgorici, prisutnima se  prigodnom besjedom obratio  akademik  prof.  dr Aleksandar Nikolić, dekan Medicinskog fakulteta u Podgoprici. Profesor dr Miloš Cimbaljević sahranjen je na gradskom groblju Čepurci. Oproštajni, dirljivi govor, održao je njegov prvi specijalizant, sada istaknuti univerzitetski profesor i rukovodilac Ortopedske klinike u Podgorici prof. dr Žarko Dašić.

                                                                        Prof. dr Božidar M. Bojović