PanOptix: Premijum tehnologija u liječenju katarakte

0
720

alpatov Zahvaljujući razvoju tehnike i tehnologije, hirurgija katarakte je posljednjih godina prešla iz procedure koja je sprečavala nastanak sljepila u proceduru koja dozvoljava postizanje maksimalno visoke oštrine vida. Savremena hirurgija katarakte uvijek podrazumijeva implantaciju vještačkog sočiva ili intraokularnog sočiva (intraocular lens – IOL).

IOL je sočivo koje je obično izrađeno od mekog akrila i koje vraća pravilan fokus oku poslije operacije uklanjanja katarakte.

Do 2005. godine vještačka sočiva su bila monofokalna, što znači da su ta sočiva dozvoljavala dobar vid samo na jednom određenom rastojanju. Monofokalna sočiva su sigurna, provjerena i imaju vrlo malo komplikacija koje su uzrokovane materijalom ili tehnologijom njihove implantacije. Ipak, većina pacijenata sa monofokalnim sočivima, kao i ranije, imaju potrebu da koriste naočare za daljinu ili za čitanje.

Potreba pacijenata da i poslije operacije koriste naočare, na svoj način umanjuje opšti stepen zadovoljstva kod pacijenata, posebno ako se radi o mladim i još uvijek aktivnim pacijentima koji imaju veću potrebu za kvalitetnim vidom, kako bi nastavili pređašnji način života, te za čitanje i rad za kompjuterom.

Danas nam na raspolaganju stoje nove, napredne tehnologije, kako kod monofokalne, tako i kod multifokalne (ona koja omogućava dobar vid na različitim rastojanjima) intraokularne korekcije. U standardnim slučajevima se i danas koriste sklopiva monofokalna sočiva. Nova monofokalna IOL su izrađena uz pomoć kompjuterskih tehnologija i nazivaju se asferična. Ona su blago zaravnjena na periferiji što, u odnosu na centralni dio sočiva, poboljšava kontrastnu osjetljivost i smanjuje bljeskove. To znači da će pacijenti koji imaju ugrađena ta sočiva, imati poboljšanu sposobnost gledanja u različitim uslovima osvijetljenosti, na primjer, kada je kišno, pada snijeg, kada je maglovito, u sumraku i po noći. Ovo tvrđenje je zasnovano na kliničkom ispitivanju gdje se mjerila sposobnost noćne vožnje automobila kod pacijenata koji su imali operaciju katarakte. Prisustvo asferičnog sočiva dozvoljava bržu reakciju usljed promjene situacije i predstavlja veću sigurnost kada su u pitanju stariji vozači.

Za korekciju astigmatizma (anomalija refrakcije uzrokovana nepravilnim oblikom rožnjače) posljednjih godina se koriste tzv. torična vještačka sočiva. Ona su, bez sumnje, najbolji izbor za korekciju astigmatizma kod pacijenata sa kataraktom. Upotrebom toričnih IOL kod pacijenata sa značajnim stepenom astigmatizma, ponekad uspijevamo da dostignemo oštrinu vida kakvu oni nikada u životu nijesu imali.

Pojava multifokalnih sočiva je u većini slučajeva dozvolila pacijentima da poslije operacije fakoemulzifikacije funkcionišu bez naočara, pa je u hirurške indikacije dodalo još i korekciju presbiopije. U poređenju sa monofokalnim sočivima, multifokalna sočiva su pokazala uvećanje dubine vida, čuvajući dobar vid na daljinu i na blizinu. Multifokalna sočiva prvog pokoljenja su apodizovana difrakciona sočiva koja usmjeravaju svjetlost na dva fokusa, na uskim zenicama i na jedan fokus za daljinu na širokim zenicama. Zbog posebnog dizajna multifokalna sočiva uglavnom slabo pomažu na srednjem rastojanju. Osim toga, ta sočiva nerijetko stvaraju oreol oko izvora svjetlosti (halo), smanjujući na taj način kontrastnu osjetljivost i povećavajući disfotopsiju, što može da dovede do nezadovoljstva kod pacijenta.

Do nedavno smo u bolnici Optimal koristili multifokalna sočiva Alcon Restor koja su omogućavala odličan vid na daljinu, kao i na rastojanju od 30cm. Od oktobra obe godine, po prvi put u Crnoj Gori, počeli smo sa upotrebom multifoklanih sočiva novog pokoljenja AcrySof® IQ PanOptix®. Ta sočiva više nisu bi-, već trifokalna i omogućavaju jasnu sliku na blizini, na srednjem rastojanju, kao i na daljini. Ona, u najvećem broju slučajeva, omogućavaju oslobađanje od naočara. PanOptix su trifokalna IOL napravljena od hidrofobnog akrila i imaju filtere koji štite očno dno od agresivnog ultraljubičastog zračenja, kao i od plavog spektra. Po svojoj konstrukciji su neapodizovana difrakciona trifokalna IOL, koja raspoređuju svjetlosnu energiju na tri fokusa, kako na uskoj, tako i na širokoj zenici. Takva nova difrakciona struktura omogućava visok prolazak svjetlosti, prenoseći 88% svjetlosti na mrežnjaču pri širini zenice od 3mm. Svjetlost koja dopire u oko se dijeli na dva dijela. Jedna polovina zraka stvara sliku udaljenih predmeta a druga polovina je podijeljena između bliskih i srednje udaljenih fokusa. PanOptix je jedinstveno IOL koje omogućava visok kvalitet vida na rastojanju od 60 cm, koje većina pacijenata smatra najbitnijim.