HIV I AIDS u stomatologiji

0
1460

46-hivPUTEVI PRENOŠENJA

Hiv je pronađen u: krvi, pljuvačci, suzama, znoju, urinu, mlijeku i stolici.

Međutim, s obzirom na male količine pronađene u ovim tjelesnim izlučevinama, nema registrovanih slučajeva zaraze putem ovih tečnosti osim ako ne sadrže krv.

Infekcija nastaje kada tjelesne tečnosti zaražene osobe dođu u dodir sa sluznicom ili otvorenom ranom druge osobe .

Putevi potencijalnogprenosa HIV-a su:

– Polni odnos sa HIV pozitivnom osobom (virus može proći kroz sluznicu vagine cervixa, penisa, anusa ili usta.

– Igle i špricevi sa zaraženom krvi (intravenski korisnici droga, profesionalna izloženost).

– Vertikalni prenos sa majke na dijete (trudnoća, pri porođaju, dojenjem).

– Krv i krvni produkti zaraženi HIV-om su ređa pojava zbog toga što se rade univerzalni pregledi davalaca krvi korišće-njem produkata iz banke krvi koji su testirani i izloženi toplotnom tretmanu krvnih produkata.

HIV se ne prenosi:

• Socijalnim kontaktom

• Korišćenjem zajedničkog posuđa i pribora za jelo, peškira i posteljine

• Korišćenjem bazena, toaleta

• Ubodom insekata

Dijagnostički prozor:

Testovima posljednje (IV) generacije prisustvo antitijela HIV može se dokazati poslije šest nedjelja. S obzirom na to da većina terstiranja na HIV ne otkrivaju virus, već antitijela u krvi, stvara se dijagnostički prozor od izlaganja HIV-u do trenutka kada se antitijela mogu otkriti (serokonverzija) – period prozora. Testiranja na HIV mogu otkriti antitijela na HIV četiri do dvanaest nedjelja nakon primarne infekcije, zavisno od vrste testiranja.

Preventivne procedure i mjere zaštite od HIV-infekcije u stomatološkoj praksi
TIP                                                                        PUT PRENOŠENJA

Jatrogena infekcija

HIV inicirani pacijent-pacijenti                                           Indirektan

HIV inicirani stomatolog-pacijent                                         Direktan

PROFESIONALNA INFEKCIJA

HIV inicirani pacijent – stomatolog                                       Direktan

Indirektan put prenošenja pretpostavlja prenos infektivnog agensa preko materijala za rad ili instrumenata koji nijesusterilisani na adekvatan način.Direktan put prenošenja podrazumijeva nekorišćenje mjera stomatološkre zaštite kao i nepažnje prilikom rada (mo­gućnost povređivanja).

Djelovanje HlV-a na organizam

Progresivno opadanje broja CD 4+ limfocita u perifer­noj krvi praćeno znacima funkionalnog poremećaja tjelesnogimuniteta osnovna je imunološka promjena koja se registruje tokom razvoja HIV infekcije. Pojava oralnih manifestacija kod HIV-om inficiranih osoba je od velikog značaja u stomatološkoj praksi.
Oralne manifestacije
– Angularni hejlit je lezija koja se karakteriše pojavom radijalno raspoređenih fisura u uglovimausana, često prekrivenim bijelim naslagama.

– HIV gingivit koji počinje jasnom crvenom linijom na marginalnoj gingivi tačkastim eritemom fiksnegingive i u pacijenata sa izvrsnom oralnom higijenom. Javlja se krvarenje na minimalnu provokaciju ili spontano.

– HIV paradontitis je oboljenje kome može da prethodi HIV gingiivit dok se kod pojedinih HIV inficiranih pacijenata odmah razvija HIV paradontitis. Kliničku sliku karakteriše izražen i progresivan gubitak paradontalnih pripoja fudrojantne destrukcije potporne kosti, izražen bol. Labavljenje i gubljenje zuba je uobičajena posljedica. Pacijenti ne reaguju na konvenci-jalnu terapiju, a sve promjene su mnogo agresivnije izražene nego u imunokompetentnih osoba.