HIV/AIDS – aktuelna dešavanja

0
501

[heading]GDJE SE NALAZIMO, KAKVI SU CILJEVI?[/heading] AIDS je krajnji i najteži stadij infekcije HlV-om uzrokovan teškim oštećenjem imunoga sustava.

AIDS je zapravo naziv za skupinu bolesti koje se javljaju kao posljedica slabljenja imuniteta čovjeka koji je inficiran HlV-om. Brojni mikroorganizmi s kojima se čovjek svakodnevno suočava i uspješno ih savladava, kod oboljelih AIDS-om dovode do nastanka široka spektra upalnih bolesti pa bolesnik na koncu umire od infekcije uzrokovane mikroorganizmom (bakterije, virusi, gljivice, rikecije itd.) što za zdrave ljude ne predstavlja znatnu opas­nost. HIV također izravno oštećuje stanice živčanog sustava čime uzrokuje teške neurološke bolesti (HIV encefalopatija). Osoba koja je inficirana HIV-om ne mora ujedno imati i AIDS. Dijagnoza AIDS-a se postavlja na temelju broja T-limfocita (CD4 stanica) te prisustva oportunističkih infekcija i malignih bolesti koje se pojavljuju tijekom infekcije HIV-om.

HIV/ AIDS, stigma i diskriminacija: Pojmovnik HIV/AIDS-a, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar”, Zagreb, 2004, 5.

Ovogodišnja poruka koja se tiče ocjene prisustva HIV/AIDS-a na globalnoj sceni bila je da je procenat širenja zaraze sveden na do sada najnižu zabilježenu mjeru, ali da i dalje postoje regije u kojima bolest nije stavljena pod kontrolu. Naj ednom od njih učesnici Konferencije za štampu upriličene pos­ljednjeg dana novembra u Vladi Crne Gore: doc. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja, doc. dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje i Mina Brajović, u ime Tematske grupe Ujedinjenih nacija za HIV/AIDS, obratili su se javnosti Crne Gore iznoseći relevantne i aktuelne podatke o stanju ove bolesti u Crnoj Gori. Pod pokroviteljstvom Globalnog fonda i UNDP-a, na Miločeru je, u Hotelu „Maestral”, realizovan i međunarodni skup o mogućnostima medijskog djelovanja u oblasti borbe protiv prisustva HIV/AIDS-a u populaciji.

Na trodnevnom seminaru započetom 7-og decembra svoja iskustva u ovoj oblasti predstavili su Tea Vukušić-Rukavina i Mario Harapin. Stigma i mogućnosti njenog prevazilaženja, etički i naučno osnovan rad medija i smjernice za korektno medi­jsko izvještavanje bile su osnovne postavke izlaganja na ovom skupu. U okviru ocjene o stanju u crnogorskim medijima, kada je u pitanju korektnost izvještavanja o HIV/AIDS-u, na skupu je navedeno da je poželjno zaživljavanje stručnog i objektivnog odnosa. U cilju prevazilaženja predrasuda i adekvatne edukacije populacije, na seminaru su dijeljeni pojmovnici HIVAIDS-a. Upotreba predstavljene terminologije, sugerisano je, dobar je osnov za prevazilaženje prepreka u borbi protiv ove svjetske epidemije – u prvom redu neinformisanosti.

HIV/AIDS – stanje u Crnoj Gori

Suzbijanje sindroma stečene imunodeicijencije, što je puni naziv za AIDS, razlog je za pokretanje borbe na globalnom nivou. U tom smislu je, naravno, aktivno i zdravstvo Crne Gore.

– Prije deset godina u Ujedinjenim nacijama su se ujedinili državnici svih zemalja i donijeli odluku da se pokrene globalna borba protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, kao i da se osnuje fond koji će tu globalnu borbu finansijski podržati. Efekti ovog ujedinjenja, zajedničke volje i podrške, već su se poka­zali i bilježi se, evo drugu godinu za redom od početka epidemije HIV-a, usporavanje širenja infekcije i smanjenje smrtnosti –  naveo je na Konferenciji upriličenoj povodom 1-og decembra ministar zdravlja Crne Gore doc. dr Miodrag Radunović. Uspora­vanje epidemije i posvećenost suzbijanju stigme i diskriminacije oboljelih važne su odrednice efekata te borbe. Prvi program borbe protiv HIV/AIDS-a u Crnoj Gori ustanovljen je 1985. godine, četiri godine prije nego što je registrovan prvi slučaj HIV infekcije. Posebna pažnja posvećuje se obezbjeđivanju sigurne krvi i krvnih produkata, a u odnosu na smjernice Zajedničkog programa za AIDS Ujedinjenih nacija usklađuje se državni odgo­vor. Nacionalna multisektorska komisija za AIDS formirana je 2001. godine, a prva strategija za HIV/AIDS Crne Gore dizajnirana je kao petogodišnji okvir za razvoj, implementaciju, monitoring i evaluaciju HIV/ AIDS programa. – Nova Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a u Crnoj Gori za period 2010-2014. razvijena je na poseban način, sa ključnim učesnicima iz Vladinog i nevladinog sektora i Tematskom grupom za AIDS UN. Strategija se temelji na rezultatima i uspjesima prethodne strategije (2005­2009) i kontinuirani rad na njenoj realizaciji je nastavljen, uz dalju podršku Global fonda, što uliva nadu da ćemo postići zacrtane ciljeve – objasnio je ministar Radunović. Izrada nacional­nih vodiča, protokola za prevenciju HlV-a i liječenje AIDS-a, uspjeh u informisanju ciljnih grupa o prevenciji HlV-a, obezbjeđivanje materijala i usluga liječenja, aktivacija vršnjačkih edukatora, mladih i nevladinog sektora, samo su neki od učinaka efikasnog rada u oblasti suzbijanja obolijevanja.