Karcinom Bronha- ozbiljna prijetnja po zdravlje populacije

0
538

[heading]U Danilovgradu održan edukativni skup o karcinomu bronha Predavač doc. dr Danko Živković[/heading] U organizaciji farmaceutske kompanije Sanofi u Domu zdravlja u Danilovgradu je 15. decembra realizovan edukativni skup o karcinomu bronha, njegovom prisustvu, načinu dijagnostikovanja, prirodi i načinima liječenja. Doc dr Danko Živković, ljekar Specijalne bolnice u Brezoviku kod Nikšića, upozorio je na činjenicu o veoma velikoj incidenci obolijevanja u crnogorskoj populaciji. Svakodnevno dijagnostikovanje ove bolesti kod po jednog građanina Crne Gore, ili otkrivanje oko 300 novooboljelih slučajeva godišnje, predstavlja, po njegovoj ocjeni, alarmantnu činjenicu. Uz sve, u 75% slučajeva bolest se otkrije u odmakloj fazi. Predavač sa ovog skupa naveo je da postoje relevantni statistički podaci o tome da 12,3% svih novih karcinoma čine upravo ovi nesitnoćelijskog tipa. Godišnje se u svijetu otkrije oko 1.3 miliona novih slučajeva obolijevanja, od čega čak 900.000 ima smrtni ishod.

Karcinom bronha nije bolest koja se lako otkriva. Budući da simptomatologija podsjeća na upalu pluća, potrebno je da ljekari primjenjuju dodatni oprez kada se odlučuju za produživanje antibiotske terapije i vrše skrining pluća. Dr Živković je stoga ovom prilikom uputio apel ljekarima u privatnim zdravstvenim ustanovama da nakon nedobijanja odgovora na petnaestodne­vnu antibiotsku terapiju pacijente blagovremeno upućuju u specijalističke ustanove. Pozivajući se na rezultate istraživanja sprovedenog na uzorku od 261-og pacijenta iz svih gradova Crne Gore, on je objasnio da nije tačna pretpostavka o najvećoj incidenci obolijevanja u Pljevljima – pokazalo se da u Brezovik stiže jednako velik broj pacijenata i iz Herceg Novog. Kao objašnjenje za ovu pojavu može da služi činjenica o velikom broju raseljenih lica kod kojih se bolest javila kao posljedica stresa.

Loša prognoza za preživljavanje važna je karakteristika ove bolesti. Dr Živković objašnjava da je ono moguće kod 50% ukupnog broja pacijenata koji se jave na liječenje u prva dva stadijuma bolesti, ali da kod pacijenata koji imaju metastatsku bolest ono prosječno iznosi godinu dana. Pacijenti koji ne žele da se liječe standardnim terapijama ne preživljavaju duže od 4 mjeseca. Šanse za liječenje postoje tek ukoliko se bolest otkrije u ranom stadijumu. Kao mogućnost popravljanja stanja u dijelu rane dijag­nostike, dr Živković pominje nabavku fluorescentnog bronhoskopa – aparata koji različito boji premaligne lezije pružajući na taj način mogućnost samo njihovog izdvajanja i rane analize stanja.

Liječenje karcinoma bronha mora biti individualizovano i multidisciplinarno. – Nema pravila u liječenju. Svaki pacijent je problem za sebe i pristup mora biti individualan – tvrdi dr Živković. Produžavanje perioda preživljavanja i pronalaženje terapije koja pacijentu obezbjeđuje kvalitetniji život, predstavlja veoma važnu misiju onkologa. Pokazalo se da kombinacije dvaju ljekova i primjena ljekova na bazi platine daju značajne efekte u tom dijelu. Pored primjene inhibitora Hev-1 receptora, inhibitora angiogeneze, svjetskoj medicini dobro je poznat tretman pri­mjenom genske terapije, inhibitora ciklogenaze i modelatora apoptoze. Terapija održavanja stanja, terapija bola i pratećih pojava bolesti, samo su još neki od izazova sa kojima se suočavaju onkolozi. Kada je riječ o hemoterapiji, dokazano je da ona u 40-50% slučajeva obolijevanja pokazuje efektivnost u produženju perioda preživljavanja i pospješivanju kvaliteta života. Upravo zahvaljujući njenoj primjeni, svjedoči dr Živković, zavidno je smanjen problem terapije bola koji je 90-ih godina prošlog vijeka bio veoma izražen u SB „Brezovik”.

Na skupu u Danilovgradu dr Živković je objavio mo­gućnost realizacije pilot-projekta u vezi sa ovom bolešću koji bi obuhvatio 1.000 stanovnika Crne Gore. Postoji vjerovatnoća da u periodu koji je pred nama bude omogućena realizacija trogodišnjeg programa „Karcinom bronha u fokusu” koji bi se sprovodio u Danilovgradu, Pljevljima i Herceg Novom. Saglasnost za mogućnost njegove primjene očekuje se od Ministarstva zdrav­lja.