Kineziterapija – metodska kraljica fizioterapije

0
945

kineziKineziterapija potiče od grčke riječi „kinesis” što znači kretanje, i „terapeio” što znači terapija ili liječenje.

Kineziterapija- terapijske vježbe predstavljaju ponavl­jane motorne aktivnosti koje pacijent izvodi sam ili uz pomoć fizioterapeuta, a sve u cilju djelovanja na mišićni tonus, snagu i stepen voljne kontrole pokreta.

Terapijske vježbe se mogu definisati i kao fizička aktivnost čiji je cilj vraćanje, održavanje ili poboljšanje nivoa ukup­nog funkcionisanja. Dijele se na opšte – aktiviraju tijelo u cijelini, specifične – one koje služe za postizanje lokalnih ciljeva. One su veoma važne za liječenje povreda i bolesti lokomotornog sistema.

Kineziterapija je dio rehabilitacionog procesa koristeći pokret u svrhu liječenja oboljelih ili povrijeđenih. U nekim slučajevima, ovakav vid terapije je sam po sebi dovoljan, dok u drugim slučajevima predstavlja dio cjelukupne terapije koja ima za cilj funkcionalnu restouraciju. Dokazano je da aktivan pokret pomaže očuvanju funkcionalne sposobnosti organizma, ubrzava proces ozdravljenja, ima psihološki uticaj u smislu razvijanja vjere u liječenje. Adekvatnom primjenom kineziterapije obnavljaju se funkcije ne samo mišićno-koštanog sistema, već i drugih organa i organiskih sistema.

Da bi se kineziterapijom mogao postići određen cilj, postrebno je analizirati:

Karakter vježbi – aktivne vježbe (vježbe izvedene aktivno od strane pacijenta)

– Aktivnopotpomognute vježbe (vježbe koje pacijent izvodi uz pomoć izioterapeuta)

– Pasivne (vježbe koje se izvode od strane fizioterapeuta bez aktivnog učešća pacijenta)

– Aktivne sa otporom (vježbe koje pacijent izvodi pri čemu savladava otpor određenog inteziteta)

Poletan položaj– ležeći u ventralnom ili dorzalnom deku-bitusu (na stomaku ili leđima)

– Ležeći na boku

– Sjedeći položaj

– Stojeći položaj

– Položaj u visu (ljestvice ili vratilo)

Na osnovu početnih položaja moguće je odrediti i izvedene početne položaje:

– Četvoronožan

– Položaj u uporu

– Sjedeći položaj sa skupljenim nogama

– Ležeći sa savijenim nogama u kuku i koljenu

Ocjena mišićne snage (primjenogMMT-a (manuelnog mišićnog testa)

Doziranje (progresiju u doziranju ostvarujemo najčešće dodavanjem opterećenja ili progresijom u složenosti izvođenja vježbi i sl, a manje učestalo primjenjive metode koje se koriste u cilju progresije u doziranju su :

– Na osnovu početnog položaja

– Na osnovu progresivnog opterećenja

– Na osnovu amplitude pokreta koji se izvodi

– Na osnovu tepma pokreta

– Na osnovu trajanja vježbe

– Na osnovu broja repeticija

– Na osnovu dužine poluge

– Na osnovu ugla djelovanja mišićno zglobne poluge

– Na osnovu stepena pripremljenosti kroz druge metode fizioterapije (npr. efikasnost u postizanju rezultata pri izvodjenju vježbi istezanja je veća ukoliko se odradi prethodna priprema kroz neku drugu metodu fizikalne terapije, recimo, neku od termoterapijskih metoda)

Benefiti kineziterapije (terapijskih vježbi):

– uspostavljanje, održavanje i povećanje obima pokreta, brzine i koordinacije pokreta

– održavanje i povećanje mišićne snage

– povećavanje stepena izdržljivosti

– korekcija položaja djelova tijela

– prevencija i korekcija deformiteta

– poboljšanje funkcije drugih organskih sistema

– prevencija dekubitusa

– smanjenje bola

– smanjenje rizika za nastanak, povraćaj ili napredovanje bolesti/povrede

– napredovanje ili održavanje neuromuskularne koordi­nacije

– poboljšanje cirkulacije i relaksacije.

Generalno, mi ciljeve koje želimo postići primjenom terapijskih vježbi možemo podijeliti na:

Parcijalne: vraćanje/ održavanje/ poboljšanje funkcije pojedinih djelova tijela

Opšte: odnose se na organizam u cjelosti i opštu funkcio­nalnost

Krajnje: maksimalan oporavak oštećene ili izgubljene funkcije kroz:

1. Restituciju- vraćanje izgubljene funkcije

2. Korekciju- popravljenje, ispravljanje postojeće funkcije

3. Kompenzaciju- nadomješćavanje, nadoknada izgu­bljene funkcije

4. Supstitucija- zamjena (nešto umjesto nečega)-

5. kada nije moguće nadoknaditi funkciju onda se pribje­gava njenoj znamjeni.

 

Piše: Bojan Kraljević

Spec. primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)