KOC grupacija, Amecikan Hospital, Istanbul, Md Anderson centar za radiacionu onkolgiju

0
1094

kocCentar za radijacionu onkologiju je osnovan kao rezultat dugoročne saradnje između Američke bolnice i MD Anderson centra za liječenje raka pri Teksas Univerzitetu, SAD.

MD Anderson centar pacijentima sa dijagnozom raka nudi tretmane i njegu u kojima su uključene više od jedne medicinske discipline, i to po najvećim svjetskim standardima. Osnovni princip u našem centru za radijacionu onkologiju je da se pacijentima sa potvrđenom dijagnozom raka obezbijede standardni radijacioni tretmani najvećeg nivoa kvaliteta i sa najnaprednijom tehnologijom i uređajima. Ovakav pristup liječenju i njezi pacijenta je ono što MD Anderson centar za rak izdvaja od svih sličnih centara širom svijeta.

MD Anderson centar za liječenje raka je u anketi “Najbolje bolnice Amerike”, koju je sproveo U.S. News & World Report u periodu od 2002.-2009. godine, sedam puta bio na vrhu liste, te je od 1990. godine do danas po rezultatima brojnih anketa svrstan među najbolje bolnice za lečenje raka. Saradnja između MD Anderson centra i Američke bolnice zasnovana je na prenošenju standarda liječenja MD Anderson centra u našu bolnicu. Radioterapija koja se od 28. januara 2010. godine, kada je zvanično otvoren Centar za radijacionu onkologiju, primjenjuje u Američkoj bolnici, obuhvata planirano, kontrolisano, dozirano i na tačno određena područja usmjereno zračenje jonizujućim zracima.

Cilj je da se oboljelo tkivo uništi i ukloni radioterapijom, pri čemu okolno zdravo tkivo i organi, u svrhu očuvanja svoje funkcionalnosti, ne smiju biti ozračeni iznad dozvoljenog praga tolerancije. Doze zračenja koje se daju, u zavisnosti od dijagnoze, stadijuma oboljenja i cilja terapije variraju od 20 do 78 Gy (1 Gy = 1 kg energije od 1 Džula koja je upijena u tkivo). Radioterapija kao metoda koja se koristi za tretiranje više od polovine oboljelih od raka može imati kurativnu (usmjerena na efikasno liječenje), adjuvantnu (kao pomoćna terapija), palijativnu (za eliminaciju bolova, krvarenja i sličnih tegoba) i profilaktičku (preventivnu) svrhu.

Liječenje radioterapijom u Centru za radijacionu onkologiju u Američkoj bolnici obavlja se pod vođstvom prof. dr Ugur Seleka, koji je predavač na MD Anderson centru za liječenje raka i radijacionu onkologiju na Teksas Univerzitetu. Tim doktora Seleka kojeg čine inženjeri fizike specijalizovani za oblast radioterapijske fizike, tehničari radioterapije i medicinske sestre radijacione onkologije, efikasno izvodi terapijske metode koji uključuju 4-dimenzionalnu simulaciju kompjuterske tomografije, 3-dimenzionalnu konformalnu radioterapiju (3D-KRT), radioterapiju s podesivim intenziteta zračenja (IMRT), slikom vođenu radioterapiju (IGRT),

volumetrijsku ark-terapiju (VMAT-SmartArc), radioterapiju s kontrolom disanja, kranijalnu i ekstrakranijalnu radiohirurgiju, parcijalno zračenje dojki, implantate prostate i 3-dimenzionalnu konformalnu brahiterapiju.

Organska saradnja sa MD Anderson centrom za liječenje raka

Uspješna primjena programa MD Anderson centra za radijacionu onkologiju (MDA-ROC) podrazumijeva strandardizaciju liječenja na visokom nivou. Programska konfiguracija, uz stvaranje mehanizama za sve kliničke pristupe, definisanje kriterijuma i praćenje rezultata omogućava da sve navedeno bude zasnovano na mjerljivim referencama. Ova infrastruktura ima za cilj stvaranje “Modela iste prakse” koji omogućava sistematsku medicinsku i fizičku kontrolu kvaliteta. Standardizovana terapija pacijentima osigurava kontinuitet kvaliteta liječenja na svim MDA-ROC programima. Konfiguracaija alata (hardvera i softvera) MDA-ROC-a, podaci o uređajima, kalibracija i testovi kontrole kvaliteta u potpunosti se podudaraju sa onima u MD Anderson centru za radijacionu onkologiju, što omogućava protok podataka i stalnu komunikaciju zahvaljiujući on-line vezi. Najvažniji dio ovog sistema podrazumijeva uključenost ljekara specijalista onkologa, edukovanih na MD Anderson centru za liječenje rak,a koji ujedno rade i kao predavači na Teksas Univerzitetu, kao i uključenost specijalista radioterapijske fizike, medicinskih tehničara i onkoloških medicinskih sestara koji su takođe edukovani u Hjustonu. Osnova modela iste prakse je obaveza svih radijacionih onkologa iz matičnog kampusa u Hjustonu da se pridržavaju zacrtanog cilja i plana datog u jednoj platformi napravljenoj uz uvažavanje predloga i mišljenja kolega onkologa iz drugih instituta.

Odraz “Modela iste prakse” na ostale MDA-ROC centre ogleda se kroz rutinske telekonferencijske sastanke dva puta sedmično radijacionih onkologa koji govore istim naučnim jezikom i koji zajednički određuju plan liječenja, zonu zračenja, doziranje i ostale karakteristike liječenja na osnovu indikacija u koje svi imaju uvid putem računarskih ekrana. Centar za radijacionu onkologiju u Američkoj bolnici čini sedmu i jedinu prekookeansku alku na zlatnom lancu MDA-ROC centara. U svrhu osiguravanja da svi članovi ovog jedinstvenog tima govore istim naučnim jezikom, cjelokupna naša ekipa je, pored njihovog dosadašnjeg iskustva i kompetencija, dodatno intenzivno edukovana i sertifikovana u Hjustonu. Dr. Selek i njegova ekipa nastavljaju pružati usluge po istim standardima kao i u matičnom kampusu MD Andersona.