Kriptorhizam

0
1385

Kriptorhizam je unilateralno ili bilateralno odsustvo testisa u skrotumu. Sreće se u 3% novorođenih muškaraca. Najčešće se zapaža već pri rođenju, a unilateralni oblik ove pojave 5-10 puta je češći od bilateralnog. Razlikujmo retrakciju od kriptorhizma, jer je retrakcija uži pojam koji obuhvata prisustvo testisa negdje u kanalu njegovog raz­vojnog puta a kriptorhizam može predstavljati i ektopičan testis!

Embriologija:

Testis nastaje od genitalnog nabora u blizini mezonefrosa, a od retroperitoneuma do skrotuma spušta se vođen gubernakulumom (fibromuskularna traka prisutna u toku em­brionalnog razvoja). Testis u skrotum normalno stiže u 8. ili 9. mjesecu gestacije. Gubernakulum se pored skrotuma pripaja i na Kolesovoj fasciji perineuma, pubičnom tuberkulumu i fasciji femoralnog trougla, te su ovo mjesta gdje se može naći ektopični testis. Pod uticajem majčinog gonadotropina testis fetusa proizvodi androgene hormone. Neadekvatno lučenje ovih hormona ili neadekvatna trakcija gubernakuluma uz me­haničku prepreku mogu biti uzrok nespuštanja testisa.

Prezentacija bolesti:

Unilateralno nespušten testis nastaje zog ageneze, intraabdominalnog zastoja, nekompletnog spuštanja (intrakanalikularno) ili ektopije (ingvinalna, perinealna, kruralna, penilna). Bilateralni kriptorhizam u velikom broju slučajeva nastaje zbog hromozomskih ili hormonalnih abnormalnosti. Nespuštenost testisa najčešće se notira na rođenju, kada je kremasterična refleksna retrakcija inaktivna, i to od strane roditelja, ili na rutinskom predškolskom pregledu. Najčešće je asimptomatičan, ali bol može nastati kako zbog trauma tako i zbog torzije. U skoro 50% slučajeva, testisi su smješteni u spoljašnjem ingvinalnom prstenu ili visoko u skrotumu a rjeđe u ingvinalnom kanalu (između spoljašnjeg i unutrašnjeg ingvinalnog prstena), u abdomenu ili ektopično. Ako je testis smješten u ingvinalnom kanalu, češće je izložen traumama nego u skrotumu. Seminiferni tubuli slabo se razvijaju u nespuštenom testisu, te ako je promjena obostrana, normalno je da nastaje sterilitet. Retraktilni testis (lat. testis migrans) pod uticajem kontrakcije hiperaktivnog kremastera i neadekvatnog pripoja gubernakuluma povlači se u ingvinalni kanal. Testis se može manuelno spustiti do dna skrotuma. Ovo stanje ne za­htijeva liječenje, jer spontano prolazi do puberteta. Ektopičan testis može se naći van normalnog puta descenzusa (3%) i to u: ingvino-epifascijalnoj poziciji, perinealnoj, femoralnoj i dr. Hipoplastičan testis može nastati zbog torzije i opstrukcije krvnih sudova testisa in utero. Hemiskrotum je hipoplastičan. Odsustvo testisa i testis u abdominalnoj poziciji čine grupu -testis nonpalpabilis. Neophodna je operativna ili laparoskopska eksploracija završnog dijela ductus deferensa, čime se testis u abdominalnoj poziciji diferencira od anorhije. Pravi nespušteni testis može nastati dužinom cijelog puta od mjesta nastanka do skrotuma i zauzeti abdominalnu, ingvinalnu ili visokoskrotalnu poziciju.

Komplikacije:

Od komplikacija se može javiti: hernija, torzija testisa i maligna alteracija nespuštenog testisa. Malignitetu su pose­bno podložni testisi smješteni u abdomenu, zbog neadekvatno visoke temperature. Ukoliko testisi ostanu nespušteni u odrasle osobe, funkcija intersticijalnih ćelija je očuvana, tako da su normalno razvijene sekundarne seksualne karakteristike.

Diferencijalna dijagnoza:

Najteže je razlikovati nespušten testis od jednostavne retrakcije testisa. Razlikovanje zahtijeva saradnju, relaksaciju ispitivanog dječaka, dobru tehniku pregleda i iskustvo.

Pregled nespuštenog testisa:

Ingvinalni kanal pritisnuti prstom i pogurati intrakanalikularni testis do spoljašnjeg otvora kanala. Tako prevenirati njegovo ponovno vraćanje u kanal. Zatim ispitati karakteristike spoljašnjeg otvora kanala i gornjeg dijela skrotuma, pažljivo, da bi locirali testis. Ako se dovede u fundus skrotuma bez ten­zije, onda je to retraktilni testis, a ako ne, onda je ili ektopični ili nekompletno spušteni testis.

Terapija:

Kozervativna – prije donošenja odluke o hirurškom tretmanu, posebno ako su testisi u ingvinalnom kanalu, u šes­toj godini je hormonska.

Hirurški – najznačajniji tretman u liječenju kriptorhizma. Ukoliko je testis u abdomenu, spuštanje u skrotum zahtijeva dvostepenu tehniku ili mikrovaskularnu anastomozu testikalnih krvnih sudova. Palpabilni nespušteni testis trebalo bi da bude hirurški doveden u svoju normalnu skrotalnu poziciju – jednostepenom orhidopeksijom. Cilj je izbjegavanje sekundarne traume tkiva, torziju ili povećanje temperature intrakanalikularnog ili ektopično lociranog testisa i to u pe­riodu do dvije godine starosti, a po najnovijim kriterijumima, do 9-og mjeseca starosti djeteta.

 

Piše: prof. dr Bogdan Pajović