Liječenje endometrioze zahtijeva visok stepen edukacije ljekara

0
471

[heading size=”7”]Sastanak Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore posvećen temi pristupa u liječenju endometrioze žena reproduktivne dobi[/heading]

U prijatnom ambijentu imanja Knjaz, smještenog na Marezi, 15. aprila 2011. godine realizovan je stručni skup članova Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore. Tema je bila Pristup liječenju endometrioze kod žena u reproduk­tivnom periodu. Predavanje radioničkog tipa moderisala je prof. dr Vesna Kopitović, upravnica Zavoda za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i akušerstvo KC Vojvo­dine u Novom Sadu. U skladu sa dosadašnjom praksom, Sastanak je, u saradnji sa Ljekarskom komorom Crne Gore, akreditovan za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Farma­ceutska kompanija Astra Zeneka bila je pokrovitelj ovog skupa.

Odlična prilika da se uporede iskustva i razriješe nedoumice vezane za jednu enigmatsku bolest kakva je endo­metrioza iskorišćena je na veoma popularan način -primjenom interaktivnog učešća predstavnika sektora struke. Insistirajući na poboljšanju mjera edukacije i bolje raspodjele nadležnosti zdrastvenih centara u skladu sa prak­som razvijenih zemalja Evrope, prof. dr Vesna Kopitović, ukazala je na niz činjenica čija je relevantnost primjene potvrđena brojnim studijama, ali i iskustvima rada u

Kliničkom centru Vojvodine. Rizici oštećenja mekog tkiva ovarijuma primjenom hirurške metode u liječenju endometrioze, nekompetentnost u sprovođenju ovog pristupa, needukovanost i nepostojanje aparature koja bi omogućila efikasnost njegove primjene, veliki broj nedijagnostikovanih slučajeva, te problem kasnog liječenja, neke su od teškoća sa kojima se ginekolog skoro svakodnevno susreće. Starosna dob pacijentkinje i veličina endometrioma parametri su kojim se individualizuje svaki klinički slučaj, pri čemu dr Kopitović naglašava opredijeljenost za izbor manje invazivne metode liječenja.

Prema podacima ESHR -a za 2010. godinu, prevalenca endometrioze kao uzročnika infertilnosti javlja se u 26.13% slučajeva. Jedan od trendova savremenog liječenja, koji se skoro svakodnevno primjenjuje i u KC Vojvodine, jeste transvaginalna dijagnostika. To je, kako se moglo čuti ovom prilikom, veoma podesan način postavljanja vizure, a uz standardni pristup preporučljiva je za definitivno postavl­janje dijagnoze. Najbolji način operativne tehnike predstavlja ekscizija. S tim u vezi prof. dr Kopitović preporučuje odmjerenost u donošenju odluka o sprovođenju ove mjere. Ipak, prihvatljivo je da se u ranim stadijumima endometrioze vrši ovakva terapija, ali samo ukoliko endometriom ima dijametar veličine 4 cm.

Endometrioza pokazuje visok stepen sklonosti ka pojavi recidiva. Studije pokazuju da se nakon svih vrsta terapije ona ponovo javlja kod čak 30-40 % žena. Važna preporuka koja je bazirana na iskustvu i rezultatima studija ukazuje na nepotrebnost vršenja hirurškog pristupa u slučaju pojave recidiva bolesti. Interesantno, veoma eikasnim sredstvom u toj borbi smatraju se oralni kontraceptivi. To uključuje njihovu obaveznu kontinuiranu primjenu u toku 36 mjeseci. Prema Kohranovim podacima, recidivantna oboljenja u ovom slučaju registruju se kod svega 6% žena. U toku ovog edukativnog skupa akcentovan je i značaj mjerenja Antimilerovog hormona. Ukoliko je njegova vrijednost manja od 0.5, to je apsolutna indikacija da se ne smije odla­gati ljekarska intervencija. Sprovođenje ovog metoda naro­čito se preporučuje u periodu neposredno prije i 3 mjeseca nakon operativnog zahvata.

Pitanja vezana za fenomen vantjelesne trudnoće, kao legitimnog i veoma efikasnog metoda liječenja endometri­oze, nijesu u potpunosti razjašnjena. Ipak, riječ je o metodi koja pokazuje brojne prednosti u odnosu na mnoge ostale. Primjena analoga, koja pred kliničare postavlja različite dileme o opravdanosti primjene u pojedinim situacijama, ipak je najomiljeniji način liječenja endometrioze. 71% prisutnih članova Udruženja ginekologa i akušera odgovorilo je da redovno ordiniraju ovom vrstom lijekova. Tokom Sastanka iznešen je i zahtjev ljekara da državne zdravstvene ustanove koje su zadužene za obazbjeđivanje dostupnosti lijekova u medicnskoj praksi treba da rade na proširenju liste indikacija kod kojih primjena analoga ili antagonista ima nezamjenljivu ulogu u liječenju. Neki drugi oblici terapije: medikamenti i N5 dodatna estrogenska terapija utiču na poboljšanje kvaliteta života pacijentkinja i naravno da imaju svoje mjesto na listi preporuka za liječenje endometrioze.

Upoređujući preporuke „Royal College of Centre Gyneacology”, „European Society Human Reproduction” i „American Society of Reproduction Medicine”, referentnih svjetskih udruženja iz oblasti reproduktivnog zdravlja i ginekologije, dr Kopitović je istakla značaj činjenice da je primjena hirurške terapije opravdana samo u određenim slučajevima dvaju početnih stadijuma endometrioze, te da se, u suštini, radi o individualizovanom pristupu svakom pacijentu. Edukacija ljekara predstavlja segment koji u tom smislu ima visoko rangiran značaj.