Medicinski aspekti spasavanja u planini

0
620

Prvu pomoć na mjestu nesreće ukazuje svako lice koje je edukovano za vršenje prve pomoći. Prema obimu i metodama prve pomoći nema razlike u pomoći koju bi pružio ljekar, koji bi se našao u prilici da ukazuje pomoć unesrećenom, ili uvježbani spasilac – laik.

Najčešće, unesrećena osoba nakon povrede ostaje prepuštena sama sebi. Stoga je i potreba svakog pojedinca da bude edukovan i osposobljen da prvu pomoć ukaže sebi – samopomoć, kao i da unesrećena lica budu spremna da ukažu pomoć jedna drugima – uzajamnu pomoć. Uloga dobro obučenog spasioca jeste da uspostavi maksimalnu saradnju sa povrijeđenima prilikom ukazivanja prve pomoći.

U odnosu na zemaljsku službu spašavanja, kod gorske službe spašavanja dugotrajniji su način obavje­štavanja, prilaz pacijentu, njegovo obezbjeđenje i transport, oni su vremenski zahtjevniji i mnogo komplikovaniji. Važno je uslove spašavanja prilagoditi uslovima planine, odnosno mjestu nesreće. To dopušta improvizacije i kompromise koji moraju biti adekvatno sprovedeni i obezbjeđivati sigurno zbrinjavanje unesrećenog. To mogu da rade samo posebno obučeni gorski spasioci.

Duži vremenski razmak koji se javlja od vremena dojave o nastupanju nesreće do dolaska spasilačke ekipe na mjesto nesreće u planini opravdava specifične i dodatne napore gorskih spasilaca. Njihovo organizovanje, pravilan izbor tehničkih i penjačkih sredstava, kao i sredstava za adekvatno zbrinjavanje povrijeđenih i njihov bezbjedan transport, čini ovu službu posebnom. Dužina vremena od javljanja o nesreći u planini do početka spašavanja dodatno komplikuje stanje povrijeđenog, pa se često sreće pogoršano stanje šoka, pomanjkanje volumena krvi kod povreda mekih tkiva i krvnih sudova, uznapredovalost promrzlina, značajnije pothlađivanje tijela, nastanak trauma prilikom dugog visenja na alpinističkom užetu, sunčanog udara ili opekotina, sniježnog sljepila i opšte iscrpljenosti, trauma­tskih povreda koštanog sistema i drugih politrauma.

Spasavanje u planini umnogome se razlikuje od zemaljske službe spasavanja i iziskuje angažovanost posebno obučenih gorskih spasilaca. Gorski spasioci su izuzetno fizički pripremljene i psihički stabilne ličnosti. Oni su prošli planinarsku školu, školu alpinizma, odlično poznaju tehniku veranja i snalaženja u prirodi, završili su tečajeve spasilaštva u planini i suvoj stijeni, kako u ljetnjim tako i zimskim uslovima spasavanja, odlično ovladali prin­cipima prve pomoći i usvojili ih. Svaki od gorskih spasilaca poslije položenog ispita za spasioca i poslije godinu dana pripravničkog spasilačkog staža, dobija poseban sertiikat koji je dužan da obnovi svake godine, uz konstataciju načelnika Stanice gorske službe spasavanja, da bi mogao kvalitetno organizovati i voditi spasilačku akciju i obavljati taj vrlo odgovoran posao tokom sljedeće godine dana. Svi članovi Gorske službe spasavanja PSD Javorak – stanica u Nikšiću, članovi su Međunarodne komisije za planinsko spasavanje – IKAR, koja je i odredila stroge kriterijume za dobijanje zvanja gorski spasilac. Od početka bavljenja plani­narstvom do dobijanja zvanja gorskog spasioca protekne, u prosjeku, deset godina.

Pedeset godina u Crnoj Gori postoji Gorska služba spasavanja pri Planinarskom društvu Javorak – Nikšić. Zahvaljujući entuzijazmu članova PSD Javorak, ova orga­nizacija je u svojim aktivnostima prednjačila u Crnoj Gori, usmjerila veliki broj mladih ljudi da se bave ovom izuzetno zahtjevnom i društveno korisnom aktivnošću. Njegovi članovi su osvojili sve značajnije svjetske vrhove. Ove godine osvojen je i Mont Everest, krov svijeta. Svi ovi rizični alpinistički poduhvati bili su obezbjeđivani od strane iskus­nih gorskih spasilaca.

Uporedo sa bilježenjem vrhunskih rezultata u alpinizmu, u Planinarskom društvu Javorak u Nikšiću školovani su i osposobljavani gorski spasioci. Gorska služba spasavanja Crne Gore – stanica u Nikšiću izrasla je u savre-meno organizovanu službu sposobnu da se upusti u najteže spasilačke akcije. Garancija za uspjeh u nesrećama u planini jesu četiri instruktora spasioca, jedan spasilac-ljekar / spasi­lac, tri ljekara spasioca, dvadeset članova spasilaca i četiri pripravnika spasioca. Izuzetno kvalitetna savremena tehnička oprema, stanice i saradnja sa specijalnom jedini­com MUP-a Crne Gore, njihovom Helikopterskom službom, obezbjeđuju sigurnost u svim planinarskim poduhvatima ukoliko se prije polaska prijave ovoj službi.

 

Piše: prim, dr Radovan Raco Mijanović, spasilac-ljekar / spasilac