Međunarodni simpozijum MELAdetect za zdravstvene radnike

0
477

JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar jedan je od ukupno pet projektnih partnera u projekatu pod nazivom MELAdetectRano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka, koji je izabran u okviru Prvog poziva za dostavljanje projekatnih prijedloga u sklopu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. Pored Opšte bolnice Bar, kao jedinog partnera iz Crne Gore u ovom trilateralnom programu, ostali projektni partneri su: Zavod za javno zdravstvo Zadar (vodeći partner), Sveučilište u Zadaru, Agencija za razvoj zadarske županije – ZADRA NOVA i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

MELAdetectProjekt MELAdetectRano otkrivanje melanoma kože, sluznica i oka fokusiran je na podizanje svjesnosti o melanomu kroz organizaciju radionica za zdravstvene i nezdravstvene radnike, informativnih dana i kampanja za podizanje javne svijesti. Projektom je predviđeno da zdravstveni i nezdravstveni radnici dobiju korisne informacije i nova znanja o savremenim metodama dijagnostike i liječenja kroz specijalizovanu edukaciju. Implementacijom ovog projekta planirano je da se uspostavi mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području, koji bi razmjenjivali svoja iskustva. Kako bi se realizovao ovi outputi, nabavljena je nova, savremena, sofisticirana oprema za projektne partnere koji se bave edukacijom, istraživanjima, dijagnostikom i liječenjem, a ista je namijenjena za edukativne i medicinske aktivnosti. Isto tako, organizovano je pet setova edukativnih radionica u svakom od tri prekogranična područja na kojim su prisustvovali zdravstveni radnici različitih profila: ljekari opšte prakse, dermatolozi, onkolozi, pedijatri, hirurzi, ginekolozi, internisit, oftalmolozi, stomatolozi, medicinske sestre/tehničari, fizioterapeuti, studenti odsjeka za zdravstvene/medicinske studije i drugi. Kao još jedna, ne manje značajna grupa za edukaciju,  obuhvaćena je skupina nezdravstvenih radnika koji takođe dolaze posredno ili neposredno u dodir sa ljudskom kožom, a to su nezdravstveni radnici koji podrazumijevaju: frizere, kozmetičare, optičare, optometriste i duge. Naravno, posebnu grupu čini i opšta populacija, koja predstavlja stanovništvo prekograničnog područja i definisano je kao slučajna populacija, za koje su namijenjeni info dani, besplatni pregledi i kampanje podizanja svijesti.

Glavni cilj projekta MELAdetect jeste da se zajedničkom prekograničnom saradnjom poboljša kvalitet zdravlja i zdravstvenih usluga na području prevencije i liječenja melanoma kože, sluznica i oka, te doprinese podizanju trenutno niskog nivoa svijesti javnosti o melanomu kroz projektne aktivnosti. Osnovna ideja vodilja projekta MELAdetect jeste podizanje svijesti o ranom otkrivanju melanoma kože, sluznica i oka. Ranim otkrivanjem melanoma dobijaju se velike šanse za preživljavanje (čak preko 90%) oboljelih pacijenata. Kasno otkriven melanom ima fatalne prognoze (medijan preživljavanja od 6 do 9 mjeseci). Implementacijom projekta organizovani su informativni dani i kampanje za podizanje svijesti opšte populacije o melanomu i specijalizovane radionice za zdravstvene i nezdravstvene radnike radi poboljšanja znanja o ranom otkrivanju melanoma.  Nabavljena je nova oprema radi edukacije i poboljšanja kvaliteta pregleda, te uspostavljena mreža zdravstvenih stručnjaka u prekograničnom području zbog zajedničke analize postojećeg stanja i strateškog planiranja u budućnosti. Izrada zajedničkog Akcionog plana, izrada e-health alata i sprovođenje pilot projekata na projektnom području stvorili su konkretan, održiv i inovativan pristup prevenciji i dijagnostici melanoma.

Kao kruna ovih edukativnih aktivnosti projekta, organizovan je dvodnevni Međunarodni simpozijum MELAdetect za zdravstvene radnike od 16. do 18. maja 2019. godine, čiji domaćin je bio projektni partner Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, u saradnji sa ostalim projektnim partnerima. Na održanim sekcijama, u amfiteatru Medicinskog fakulteta, bilo je ukupno 103 zdravstvenih radnika iz prekograničnog područja, 15 eminentnih predavača za oblast melanoma, kako iz prekograničnog područja, tako iz regiona i Evropske unije, kao i lično svjedočenje 2 pacijenta, koja aktivno učestvuju u evropskim udruženjima za melanom i prenose svoja iskustva sa ovom opakom bolešću. Svim predavačima i učesnicima omogućen je beslpatan prevoz i smještaj kako bi učestvovali na simpozijumu. Što se tiče Crne Gore, prisustvovalo je ukupno 21 zdravstveni radnik, uključujući 2 predavača. Pozvani predavači na ovom skupu bili su eminentni stručnjaci iz oblasti melanoma kože, sluznica i oka, a to su kako slijedi: prof. dr sc. med. Ana-Maria Forsea (Univerzitet medicine i farmacije Carol Davila Bukurešt), doc. dr sc. med. Zrinka Biloglav (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr sc. med. Dubravka Šimić (Sveučilišna klinička bolnica Mostar), dr Rajko Strahinja (Institut za javno zdravlje Crne Gore), prof. dr sc. med. Milenko Bevanda (Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru), doc. dr sc. med. Zrinjka Paštar (Sveučilište u Zadru), prof. dr sc. med. Antonella Romanini (Univerzitetska bolnica Santa Chiara Piza), dr sc. med. Inga Marijanović (Sveučilišna klinička bolnica Mostar), doc. dr sc. med. Davorin Kozomara (Sveučilišna klinička bolnica Mostar), prof. dr sc. med. Željko Miljušković (Vojno-medicinska akademija Beograd), prof. dr sc. med. Nenad Vukojević (Kliničko bolnički centar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr sc. med. Tomislav Jukić (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr sc. med. Branka Bernard (Mediteranski institut za istraživanje života Split), prof. dr sc. med. Ivan Ćavar (Sveučilišna klinička bolnica Mostar) i dr Josipa Marin Lovrić (Sveučilišna bolnica Split), te pacijenti koji imaju svoja lična iskustva o liječenju melanoma: Fredrik Östman (aktivni član Melanoma Patient Network Europe), pacijent sa kožnim melanomom, te Dick Plomp (aktivni član Stichting MelanoomDutch Melanoma Society  i član savjetodavnog odbora Uveal melanoma (UM) CURE 2020), pacijent sa okularnim melanomom.

Ovaj dvodnevni Međunarodni simpozijum MELAdetect počeo je sa radom 16. maja 2019. godine u 18 časova, čemu je prethodila registracija učesnika. Čast da se prvi obrati prisutnima i uputi im riječi dobrodošlice imao je dr Dragoslav Tomanović, spec. hirurg i ujedno direktor JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar, koji se u svojem govoru prisjetio prvih susreta sa projektnim partnerima iz Zadra i Mostara, te prvih crtica koje su napravljene kako bi dobili danas impresivnu sliku koja će svima ostati urezana u sjećanju. On je nadalje kazao da su se na Simpozijumu okupili eksperti za melanom ne samo iz zemalja projektnih partnera Interreg IPA programa, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, već i iz Holandije, Italije, Rumunije, Srbije i Švedske. Takođe, direktor Tomanović naglasio je zanačaj projekta MELAdetect za Opštu bolnicu Bar jer je ustanova po prvi put učestvovala u evropskim IPA projektima, zatim, nabavljena je sofisticirana medicinska oprema, koju ne posjeduje ni jedna zdravstvena ustanova u Crnoj Gori, sprovodi se značajna edukacija medicinskih profesionalaca i radi se na podizanju svijesti kod opšte populacije. On je još naglasio da je izgrađen ne samo prfesionalni već i prijateljski odnos sa projektnim partnerima iz Mostara i Zadra, što je pored ostalih benefita možda i najvažnije. Na kraju, on se zahvalio projektnim partnerima na dosadašnjoj saradnji, kao i oko pripreme Simpozijuma, te učesnicima Simpozijuma poželio uspješan i konstruktivan rad. Nakon dr Dragoslava Tomanovića, prisutnima se obratila zamjenica direktora Zavoda za javno zdravstvo Zadar, gđ. Marina Blažević-Longin, koja je u svojem govoru pozdravila prisutne i ukratko se osvrnula na do sada realizovane aktivnosti u sklopu samog projekta MELAdetect. Poslije pozdravnih govora, uslijedila je dobrodošlica prof. dr sc. med. Milenka Bevande, dekana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji je zatim nastavio sa svojom prezentacijom koja se odnosila na Uvod u projekat MELAdetect i predstavljanjem ustanove domaćina. Na kraju, prof. dr sc. med. Suzana Konjevoda, spec. oftalmolog sa Sveučilišta u Zadru prezentirala je prisutnima projekat MELAdetect govoreći odakle je potekla ideja, te kako je projekat započeo i kako se razvijao.

Program dvodnevnog Međunarodnog simpozijuma MELAdetect koncipiran je u šest sekcija sa različitom tematikom, od čega su prvog dana, 17. maja 2019. godine sa početkom u 10 sati ujutru do 17 časova poslijepodne, prezentirana predavanja prvih četiri sesija, a drugog dana, 18. maja 2019. godine, od 10 sati ujutru do 13 časova poslijepodne, preostale dvije sekcije. Svaka sekcija obrađivala je drugačiju temu, koje su predstavili različiti stručnjaci za datu oblast, a nazivi sekcija bili su kako slijedi:

 

– Epidemiologija, prevencija i uvod u melanom,

– Rana dijagnoza melanoma,

– Zastupnici prava pacijenata oboljelih od melanoma,

– Terapija melanoma,

– Uvealni melanom,

– Molekularni pristup melanomu.