Na putu kad eradikaciji hepatitisa

0
612

[heading]5. konferencija o hepatitisu C u Parizu (5 thParis Hepatitis Conference)[/heading] Na korak od Trijumfalne kapije – lokacijom bukvalno, a temom i figurativno, održana je 5. vodeća svjetska konferencija o hepatitisu C, na kojoj se već tradicionalno jednom godišnje u Parizu predstavljaju najnovija saznanja, praktične smjernice i budući pravci u tretmanu hroničnog hepatitisa C. Kako sam prvom rečenicom ovog teksta intenciono nagovijestio – Pariz, sa Trijumfalnom kapijom pozicioniranom na vrhu bulevara na kome se nalazi i kongresna dvorana u kojoj se održava konferen­cija, nije slučajno izabran, s obzirom na to da, spram pretpostav­ljene prevalence, Francuska ima najveći procenat tretiranih pacije­nata od ovog hroničnog oboljenja u Evropi.

Među više od 1.000 delegata iz 65 zemalja svijeta, učesnici iz Crne Gore bili su: doc. dr Dragica Terzić (spec. infektolog, gastrohepatolog), dr Dobrila Nikčević (spec. infektolog), sa Klinike za infektivne bolesti Kliničkog Centra Crne Gore, i dr Miloš Ičević (stručni saradnik za oblast virusologije iz Kompanije „Hoffmann-La Roche”, čiji ljekovi predstavljaju aktuelni standard njege, dostupan i u Crnoj Gori).

Među opštom populacijom, ali i profesionalnom me­dicinskom javnošću, nerijetko je malo poznato da je hepatitis C danas izlječiva bolest. Još uvijek ne postoji vakcina kojom bi se spriječilo obolijevanje, ali trenutno dostupna terapija obezbjeđuje izlječenje u od 60 do preko 80% pacijenata, hronično inficiranih virusom hepatitisa C, sa tendencijom rasta u narednim godinama. To je dovelo do odluke da konferencija u Parizu bude, malo pretenciozno, ali kako se očekuje da će naredne godine pokazati, sasvim realno naslovljena: Na putu ka eradikaciji hepatitisa C.

Sa napretkom nauke i velikim ulaganjima farmaceutske industrije u pronalaske novih formula za tretman hroničnih virusnih infekcija, Roche će, kako se očekuje, zadržati lidersku poziciju, kada je u pitanju hronični virusni hepatitis C. 2015. godine će plasi­rati na tržište sasvim inovativni polimerazni inhibitor, od kojeg se očekuje da isključi i trenutno nezamjenljive pegilovane interferone iz standarda  njege (Standard of Care, SOC), pa ćete mi dozvoliti da posegnem za kanonom upotrebe blistave latinske krilatice: Moveo, movere, movi, motum, u smislu neočekivano brzog progresa. On je već napravljen i tek se očekuje u narednih nekoliko godina, sa aspekta terapijskih opcija i, u konačnom, izlječivosti HHC-a. U skladu sa tim, i kao podršku istom, navešću zaključak Pariške konferencije iz 2009. u kojem je navedeno da se 100% izlječenje od HHC-a očekuje 2019/20. godine, dok je ove godine zaključeno da se isto vjerovatno može već očekivati 2014/15.

Francuski nacionalni plan za borbu protiv hepa­titisa C, u periodu od 1994-2004. godine doveo je do porasta svijesti pacijenata sa 24% do 56%. To je, u konačnom, dovelo do najveće stope liječenja u Evropi, koja iznosi 16% od pretpostavljene prevalence.

Virus hepatitisa C otkriven je sredinom 70-ih godina prošlog vijeka, kao tzv. posttransfuzioni non-A non-B hepatitis, a kao HCV je potvrđen i definisan 1989. godine u Magazinu Journal. Svijest opšte populacije, uz zainteresovanost medija, pratio je rast broja inficiranih, kao i porast broja poznatih ličnosti koji su bili inficirani virusom HCV-a, a među kojima su: Pamela Anderson, Natali Kol i Stiven Tajler.

Najveći problem i u razvijenim zemljama, pa tako i u našoj, predstavlja nedostupnost, tj. neprepoznatljivost velikog broja oboljelih pacijenata u zdravstvenoj službi. To je determini-sano prirodnim tokom ove bolesti, u kojoj se ozbiljne komplikacije javljaju nakon 20 do 30 godina od infekcije. Barijere su dodatno uslovljene i manje ili više tihom stigmatizacijom pacijenata, koja je određena činjenicom da se najveći broj pacijenata zarazi zbog intravenskog korišćenja narkotika, a što ne opravdava ni institucio­nalnu ni njihovu društvenu diskriminaciju. Dobar primjer iz jedne od vodećih svjetskih ,,awareness” kampanja, koja pomalo grubo, ali istinito, sukobljava ovaj sa primjerom korišćenja duvana kao faktora rizika i dokazanog uzro­čnika brojnih hroničnih i onkoloških bolesti i potpuno drugačiji i korektan odnos institucija i društva prema ovoj populaciji. To nas opominje da ne smijemo i da nema razloga biti strog ni prema ovoj populacionoj grupi, jer dodatno komplikujemo i otežavamo njihovu šansu za izlječenje, resocijalizaciju i kvalitetan život, en general.

Ključne činjenice (SZO): Hepatitis C je oboljenje jetre, uzrokovano hepatitis C virusom (HCV) – Oko 80% inficiranih razvije hroničnu infekciju (HHC) – Prenosi se inficiranom krvlju Oko 130-170 miliona ljudi je hronično inficirano HCV-om, a oko 350.000 slučajeva smrti godišnje posljedica je bolesti uzrokovanih HHC-om HCV infekcija se može izliječiti dostupnom terapijom, rastuće efikasnosti Bez obzira na kontinuirana istraživanja, nije dostupna vakcina protiv virusa hepatitisa C.

Doc. dr Dragica Terzić, infektologgastro-hepatolog kaže da je uspješnost terapije u Crnoj Gori dobra i u skladu sa očekivanom stopom izlječenja, te da se, u prosjeku, 30 pacijenata nalazi na terapiji. Sprovodi se i klinička studija, kojom se prati bezbjednosni profil terapije naših pacijenata. Docentkinja Terzić dodaje da smo svjedoci nove revolucije u tretmanu hroničnog hepatitisa C, koja se može mjeriti sa onom kada su konvencionalni interferoni zamijenjeni pegilovanim i kada je uveden ribavirin u terapiju HHC-a (dvojna terapija), a koji su tada, kao i direktni antiviralni agensi, koji će biti dostupni u narednim godinama kao dio triple terapije i drugih terapijskih režima, značajno povećali stabilni virusološki odgovornm, i ultima­tivno – izlječenje.

Imajući u vidu rastuću efikasnost lijekova, preporuke sa Konferencije su da treba raditi što više na porastu osvješćenja građana, populacije u riziku, obolje­lih i cijelog zdravstvenog i društvenog sektora, kako bi oboljelima bilo dostupnije liječenje. Benefit od izlječenja nije samo individualan, već široko društven, s obzirom na to da sprečavamo i dalji prenos infekcije. Dodatno, treba imati u vidu podatke iz farmakoekonomskih studija koji nedvosmisleno govore o isplativnosti pravovremenog liječenja. U zavisnosti od vrste komp­likacije neliječenog HHC-a ono je u prosjeku 3 puta jeftinije, a gotovo 20 puta u odnosu na transplantaciju jetre, kod pacijenata kojima je u terminalnoj fazi bolesti to jedina preostala terapijska opcija.

 

dr Miloš Ičević