Podstaknite ga da hrabro uđe u život

0
538

Šta može da zna dijete starosti od jedne do četiri godine

Dijete vrlo rano pokušava da imitira sve radnje koje obav­ljaju stariji. Kad navrši godinu dana ono pokazuje želju da pomaže majci koja ga odijeva, skida mu odjeću ili ga hrani. U toku druge godine dijete može da nauči da skida odjeću i odijeva se, ako se sa njim pravilno postupa. Skidanje odjeće je lakše nego odijevanje, pa će ono prije uspjeti da vrši ovu radnju, pod uslovom da ima komotnu odjeću. Zakopčavanje i otkopčavanje spadaju u najteže procese u odijevanju, zbog čega odjeća djeteta ne smije imati mnogo dugmadi ni trakica za vezivanje. Dugmad treba postavljati naprijed, a ne na leđima. Najprije se dijete samostalno odijeva, a roditelji ga zakopčavaju. Ovu radnju će savladati kad napuni tri godine.

Učenje odijevanja ide postepeno i zahtijeva mnogo stpljenja. Dijete najprije pomaže majci da ga obuče, a zatim se uloga postepeno mijenja – da na kraju majka preuzme ulogu pomagača dok se dij ete potpuno ne osamostali u oblačenju. Kad napuni dvije godine dijete može da obuva kratke čarape i plitke cipele. Doduše, ne umije da razlikuje lijevu od desne noge, pa se dešava da se obuje naopako, ali u tome će mu pomoći odrasli, bez prijekora i sa puno ohrabrujućih riječi.

Krajem prve godine dijete pokušava da jede samo kašikom. U početku, djetetu treba dati kašiku pred kraj jela. Do kraja druge godine dijete može da nauči da se služi kašikom, bez mnogo prosipanja hrane.

Tačno da je roditeljima lakše da sami nahrane dijete ili da ga brzo obuku, ali treba imati u vidu da učenje u ranom djetinjstvu ima dalekosežnije djelovanje i da ono utiče na kasnije ponašanje i formiranje karaktera i ličnosti djeteta. Dijete se kroz ove radnje osamostaljuje, dobija samopouzdanje, stiče sigurnost. Ono se ponosi zbog preuzimanja odgovornosti i obično izjavljuje: „Ja sam veliki i umijem da se obučem”

Sa napunjene tri godine dijete može samostalno da se umiva, bez mnogo prosipanja vode. Znači, ako se kod njega nije pojavila spontana želja, treba ga podsticati da vrši ovu radnju. Ako to nauči do navršene četvrte godine, uspjeh je postignut. Između treće i četvrte godine dijete treba učiti da pere zube čet­kicom.

Vršenje male i velike nužde dijete počinje da uči u drugoj godini. Kad navrši dvije godine ono obično zna da noću traži tutu, ali su povremene omaške obavezne. Neka djeca to znaju i ranije, ali ovo ne treba da obeshrabruje roditelje djece koja su u malom zakašnjenju. Svako dijete ima svoj tempo razvoja. Važno je ne biti grub u obučavanju djeteta, jer to može da dovede do neželjenih posljedica.

U trećoj godini, nekad i ranije, dijete može da nauči svoje ime i prezime. Na ovom uzrastu treba ga naučiti broj i ulicu u kojoj stanuje. Tada ono umije da ispriča neki svoj doživljaj, ra­zumije se – isprekidanim rečenicama, a rado će prepričati i neku kratku priču.

 

Piše: Dragana Marković, spec. predškolske pedagogije