Nastavljen Projekat obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova

0
406

Agencija za ljekove i medicinska sredstva nastavila je Projekat obuke zdravstvenih radnika za praćenje potrošnje i bezbjednosti ljekova u zdravstvenim ustanovama, koji je pokrenulo Ministarstvo zdravlja, u skladu sa zakonskom regulativom, a u cilju sagledavanja farmakoterapijske prakse u zdravstvenim ustanovama i utvrđivanja faktora koji utiču na neracionalnu potrošnju ljekova. Peta po redu radionica, u sklopu projekta obuke, održana je u Baru, za oko 40 zdravstvenih radnika iz Opšte bolnice Bar i domova zdravlja Bar i Ulcinj, kao i zaposlenih u ZU Apoteke Crne Gore Montefarm. Stručnjaci iz CALIMS-a, kroz prezentacije upoznali su zdravstvene radnike sa regulativom u oblasti potrošnje ljekova, značajem prijavljivanja neželjenih dejstava za bezbjednost pacijenata i praćenja potrošnje ljekova, kao i najčešćim interakcijama ljekova, klasifikacijom i načinom korišćenja relevantnih izvora o ljekovima. Na radionici je naglašen značaj korišćenja raspoloživih resursa baze podataka o ljekovima CALIMS-a u zdravstvenim ustanovama u kojima postoji tehnička informaciona mogućnost formiranjem aplikacije za praćenje potrošnje, dok zdravstvenim ustanovama koje još uvijek nemaju tehničke mogućnosti, sugerisano je da se u najskorije vrijeme uspostave kroz informacioni sistem. Korišćenjem podataka baze ljekova koju održava Agencije za ljekove i medicinska sredstva, kako je istaknuto, u velikoj mjeri će se olakšati praćenje potrošnje ljekova u zdravstvenim ustanovama, a izvještaji će biti uporedivi i tačni. Zdravstvenim radnicima prezentovano je i funkcionisanje sistema bezbjedne primjene ljekova i ukazano na važnost prijavljivanja neželjenih dejstava ljekova, koristeći kako ISZ, tako i ostale načine prijavljivanja koji se mogu koristiti. U skladu sa utvrđenim programom projekta, nastaviće se sa organizovanjem radionica ovog tipa u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, kako bi se podigla i održala svijest, interesovanje i unaprijedilo znanje o racionalnoj upotrebi limitiranih resursa za ljekove.

PR služba Ministarstva zdravlja