Plan kontinuirane medicinske edukacije za sve nivoe zdravstvene zaštite sprovodi se u potpunosti

0
520

Plan kontinuirane medicinske edukacije za sve nivoe zdravstvene zaštite, koju je krajem 2015. godine, usvojilo Ministarstvo zdravlja, sprovodi se predviđenom dinamikom. Aktivnosti kontinuirane medicinske edukacije, koje prema drugim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori sprovodi Institut za javno zdravlje, realizovane su gotovo u potpunosti prema Planu dinamike njihovog izvođenja. Program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, za nivo primarne zdravstvene zaštite sprovodi se u svim crnogorskim opštinama. Program ranog otkrivanja raka dojke, takođe za nivo primarne zdravstvene zaštite, sprovodi se u Podgorici, Danilovgradu, Kolašinu i Cetinju u skladu sa Planom ativnosti, dok se edukacija iz oblasti ranog otkrivanja raka grlića materice za sada sprovodi na primarnom nivou u Podgorici. Ukupno, na sva tri programa edukaciju je pohađalo 356 zdravstvenih radnika, odnosno ljekara i medicinskih tehničara. Program kontinuirane medicinske edukacije zdravstvenih radnika u oblasti nadzora nad zaraznim bolestima sproveden je u skladu sa Planom aktivnosti u svim opštinama na sva tri niova zdravstvene zaštite. Ukupno je edukaciju prošlo 445 ljekara i medicinskih tehničara. U toku marta 2016. godine, realizovana su dva studijska putovanja. Prva studijska posjeta organizovana je u cilju uspostavljanja kontakta sa Nacionalnom školom za javno zdravstvo Grčke – NSPH, kako bi se obezbijedila podrška planiranim aktivnostima na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji za epidemiologe, a u skladu sa Akcionim planom države za unaprjeđenje sistema nadzora i obrade epidemija zaraznih bolesti u okviru priprema za pridruživanje EU, dok je u Finskoj organizovana jednonedjeljna studijska posjeta, u cilju edukacije iz oblasti prevencije nezaraznih bolesti na primjeru Sjeverne Karelije, koji će poslužiti za pripremu odgovarajućih programa prevencije u Crnoj Gori. Edukacija u oblasti unaprjeđenja sistema bolničkog nadzora nad zaraznim bolestima SARS i MERS počela je 21. marta, a prvog aprila počela je edukacija zdravstvenih radnika koji rade u savjetovalištima za zdravstvenu edukaciju i prevenciju bolesti na nivou primarne zdravstvene zaštite iz oblasti unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja i prevencije polno prenosivih bolesti. Takođe, u toku su aktivnosti na organizaciji seminara iz oblasti imunizacija, koji se održava od 05. do 08. aprila 2016. godine, kao i dva seminara iz oblasti unaprjeđenja upravljačkih kapaciteta zaposlenih u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koji će se održati tokom aprila, i pripreme za odlaske u kraće studijske posjete inostranim zdravstvenim institucijama.

PR služba Ministarstva zdravlja