Održana promocija knjige Klinička pedijatrijska endokrinologija

0
619

23U amfiteatru Univerziteta Mediteran, 14. aprila, održana je promocija knjige Klinička pedijatrijska endokrinologija, autora prof. dr sci med. Božidara M Bojovića. Organizator promocije bio je akademik Nenad Vuković, rektor univerziteta Mediteran, a promoteri prof. dr Vesna Miranović, prof. dr Miloš Cimbaljević i prof. dr Dragan Zdravković iz Beograda, koji nije bio u prilici da prisustvuju promociji već je dostavio prikaz o knjizi. Pozdravljajući skup akademik Nenad Vuković, izjavio je – Visoko cijeneći napore profesora Bojovića kod pripreme ove značajne knjige, želim naglasiti da Univerzitet Mediteran treba uskoro da obilježi desetogodišnjicu od osnivanja. Današnja rasprava, uz promociju knjige profesora Bojovića, Klinička pedijatrijska endokrinologija, nadamo se da će biti u funkciji ozbiljnijeg odnosa prema upozoravajućim demografskim tendencijama. Prof. dr Miloš Cimbaljević naglasio je da endokrina oboljenja predstavljaju jedan od najtežih, najsloženijih i najdelikatnijih oboljenja u pedijatriji, čija evolucija i prognoza biva praćena teškim patoanatomskim i patofiziološkim promjenama koje ostavljaju trajne i teške posljedice, psihičke, fizičke i socijalne. Ova oboljenja pogađaju ne samo bolesno dijete, njegovu porodicu već i društvo u cjelini. – Dugogodišnji predani rad izuzetnom darovitošću, prefinjenošću misli na ovom problemu prof. dr Božidara Bojovića rezultiralo je knjigom Klinička pedijatrijska endokrinologija, koju sa ponosom danas promovišemo. Široka lepeza interesovanja u čijem centru je čovjek, njegovo fizičko i mentalno zdravlje, ovaj vrsni doktor prati aktuelne problem u svjetskoj i domaćoj pedijatriji, usvaja nove principe i u svojim radovima i publikacijama komentariše ih, ignoriše ili modifikuje, zbog svoje didaktičnosti prepoznatljivog stila i nadasve visoke stručnosti, ima značajno mjesto u savremenoj pedijatriji. Govoriti ili pisati o prof. dr Božidaru Bojoviću i njegovom doprinosu u medicinskoj literature, prije svega kao doktora, pedijatra i naučnika, nije nimalo lako niti jednostavno, tim prije što se radi o visokom intelektualcu sa objavljenih 225 stručnih i naučnih radova, autor je u 13 i koautor u 7 monografija i dva univerzitetska udžbenika. Jedan je od osnivača Medicinskog fakulteta u Podgorici i prvi je šef katedre za predmet pedijatrija. Ono što treba istaći, sveukupno stvaralaštvo prof. dr Bojovića nosi u sebi pečat vremena kada su nastali, bez razlike kada su stvoreni ili publikovani idu u korak sa vremenom i dostignućima u savremenoj pedijatriji. Klinička pedijatrijska endokrinologija pisana je jasnim jezikom, lijepim stilom, perfektnom sistematičnošću u koncipiranju načina reda izlaganja i didaktičnosti. Prof. dr Božidar Bojović u ovoj knjizi uložio je izuzetan trud i veliko znanje, lično iskustvo i na taj način dao trajni doprinos boljem poznavanju endokrinih oboljenja u dijagnostici i terapijskim postupcima i time udario jake temelje savremenoj crnogorskoj endokrinologiji – rekao je prof Cimbaljević

Prof. dr Vesna Miranović, govoreći o autoru ove knjige i njegovom radu izjavila je: Obraditi neku naučnu temu u formi udžbenika na atraktivan i podsticajan način je umjetnički čin sličan pisanju romana, možda čak bliže pisanju drame. Knjiga je kao ogledalo, kada pogledate u njega vidite sve osobine autora: poznavanje materije, sistematičnost, sposobnost da složenu materiju učini pristupačnom, trivijalnom, jer htjeli mi to ili ne, to i jeste krajnji cilj nauke, da postane dobro kontrolisani instrument za praktičnu primjenu i rješavanje svakodnevnih zadataka. Profesor Božidar je uspio da napiše udžbenik koji je autentični pokazatelj njegovih sposobnosti: stručnih, profesionalnih, narativnih i humanih. I više od toga. Poznavajući dobro njegov klinički rad i neprekidnu borbu sa ćudljivim žlijezdama sa unutrašnjim lučenjem, znam iz prve ruke da je pacijent uvijek bio u središtu njegovog kliničkog mikrokosmosa, što je znalački pretočio u stranice udžbenika, ubjedivši nas u ispravnost pravila da nikada nećemo naći zanimljiviju i instruktivniju knjigu nego što je pacijent sam. Udžbenici nažalost ne dijele sudbinu lijepe književnosti: u književnosti čitate što starija izdanja, u nauci što novija. Živimo u vremenu nazadrživog napretka medicine, kada svaki udžbenik veoma brzo ostvari antikvitetsku vrijednost, izgubi na aktuelnosti pred navalom novih istina koje bezmalo ruše postojeće aksiome uz koje su se odgajale generacije ljekara, mijenjajući iz osnova naše poimanje i pristup nekom medicinskom problemu. Knjige su stub civilizacije. Bez knjiga, istorija ćuti, književnost je nijema, nauka hendikepirana, misao i sposobnost razmišljanja zaustavljeni. Knjiga je i spomenik i svjedok i opomena i nagrada. Zato ljudima poput prof. Božidara Bojovića treba pomoći da dostignu i definišu svoj uspjeh prikupljajući informacije, motivaciju i inspiraciju kroz pisanje djela sa trajnom vrijednošću. Kroz ovu knjigu prof. dr Božidar Bojović je održao još jedno predavanje nama, svojim mlađim kolegama, o tome kako nije dovoljno samo biti izabran u nastavno zvanje, dobiti prefiks u vidu nekoliko slova ispred imena, već da treba da budemo trajni taoci potreba studenata za naučnom istinom, da ne budemo samo pedagozi, da nam edukacija ne bude zanimanje već misija, da budemo istraživači, da shvatimo da nije važno što je izdavaštvo na Medicinskom fakultetu na nivou sporadične studije slučaja, prepuštena ličnoj inicijativi, već da se oglasimo pisanom riječi, da ostavimo trag. Klinička pedijatrijska endokrinologija prof. Bojovića spada u rijetke, odabrane, koje mogu da koriste studenti medicine, koju treba da koriste ljekari na specijalizaciji iz pedijatrije i interne medicine, i koju moraju da koriste pedijatri i internisti na specijalističkim studijama iz endokrinologije.