Nepravilno držanje kod djece i adolescenata

0
2268

Bolje spriječiti nego liječiti

Da li je nepravilno držanje uzrok problema s kičmom kod djece i mladih?

Nepravilno držanje sve više se sreće kod osnovaca i adolescenata – nažalost  obično se zanemaruje. Najčešće se za to kaže: „to će nestati kad poraste“, ili “to mu je nasljedno, tako mu se drži otac ili majka ili ujak ili stric“. Međutim, nije tako i ne smije biti!!!

Loše držanje je  prisutnije kod djevojcica u pubertetu  i djece koja provode vrijeme pored kompijutera i telefona. Studije navode  zabrinjavajuće podatke da već pri upisu u prvi razred osnovne škole 20% djece ima neki od oblika nepravilnog  tjelesnog držanja, a po završetku osnovne škole taj broj se povećava na 40% s tendencijom rasta.

Razlozi koji dovode do nepravilnog držanja mogu biti spoljašnji i unutarašnji.Spoljašnji uzroci: nepravilno sjedenje ili spavanje, nepravilno nošenje školske torbe (u jednoj ruci, na jednom ramenu, prenisko nošenje ruksaka), višesatno gledanje televizije i višesatni boravak za kompijuterom, neusklađenost školskog stola i stolice sa antropometrijskim karakteristikama djece (previsoke ili preniske stolice ili stolovi)…

Unutrašnji su uzroci: mišićne distrofije, cerebralna paraliza, poremećaj rada žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, anomalije razvoja… Grupe mišića koje drže kičmu u uspravnom položaju popuštaju zbog više razloga, a za posljedicu imamo skoliotično, kifotično ili lordotično iskrivljenje kičme.

Kod nepravilnog držanja još nema promjena na koštanim djelovima, pa se slabost mišića može ojačati odgovarajućim vježbama. Međutim, ako se ništa ne preduzima dolazi do trajnih degenerativnih promjena na kičmi.

Nepravilno drzanje može biti u vidu skolioze, kifoze i lordoze.

kicma

Skolioza  je krivljenje kičme u desnu ili lijevu stranu u obliku slova C ili obostrano u obliku slova S. Do iskrivljenja može doći na bilo kojem mjestu od vrha do dna kičme. Najčešće iskrivljenje je u predjelu grudnog koša i krsta.

Simptomi skolioze:

– neravnomjerna ramena,

– jedna lopatica koja je izraženija od druge,

– neravnomjerni struk,

– jedan kuk viši od drugog.

Ako se skolioza pogorša kičma će se takođe  rotirati. To uzrokuje da rebra na jednoj strani tijela budu izraženija. Teža skolioza može uzrokovati bol u leđima i probleme sa disanjem.

Kifotično držanje je zapravo pojačana zakrivljenost kičme prema pozadi (češće se viđa kod dječaka). Rizična djeca su ona koja su visoka, gracilna i slabije uhranjena.

Lordotično držanje – iskrivljenost kičme prema naprijed (udubljena leđa, izbočen trbuh) češće je kod djevojčica, najčešće zbog slabe trbušne muskulature ili zbog prekomjerne tjelesne težine.

Djecu  koja imaju neki od navedenih nepravilnosti neophodno je uputiti kod fizijatra  na fizikalnu teapiju, gdje pod stručnim nadzorom uče vježbe kojima se jačaju mišići leđa i trbuha. Te se vježbe moraju raditi  svaki dan dok rastemo, a i dalje. Preporuka je baviti se simetričnim sportovima (košarka, odbojka, plivanje), ležati na kvalitetnom dušeku (ne premekanom niti pretvrdom), pravilno sjedjeti (trup uspravan ili lagano nagnut  naprijed), uspravno se držati (ramena lagano podignuta i zabačena unazad), pravilno nositi torbu, ne sjediti dugo pred televizijom i kompijuterom.

Dr Sanja Čizmović, spec. pedijatar
Opšta bolnica Nikšić