Savremeni način života i funkcionisanje mozga djeteta

0
483

Svjedoci  smo intenzivnog razvoja informacionih tehnologija, ubrzanog tempa koji ima za posljedicu depersonalizaciju, otuđenje i promjenu karaktera međuljudskih odnosa.

Budući da je informatička pismenost danas vrlo važna i neophodna, djeci je uz ostale oblike igre i učenja, potrebno omogućiti pristup. Pravilno korišćenje računara, na zanimljiv i kvalitetan način, bogati djetetov razvoj. Djeca i mladi danas žive znatno drugačije nego što su živjeli njihovi roditelji i znaju mnogo više o elektronskim medijima, čime roditeljska uloga postaje još složenija. Do sada u istoriji nezabilježen uticaj na sva naša čula, neminovno zahtijeva prilagođavanje mozga na izmijenjene uslove stvarnosti, ali ujedno dovodi i do bolesti sa kojima se do sada nijesmo suočavali.

Djeca sve više vremena provode na internetu, društvenim mrežama i mrežnim igrama, što   sve više govori o novom poremećaju – ovisnosti o internetu i ovisnosti o video igrama (mrežnim igrama). Mediji danas postaju vaspitači novih generacija. Djeca danas provode više vremena u društvu raznih medija nego što provode u školskim klupama. Stoga su djeca i mladi u velikom riziku da ih prekomjerna upotreba medija odvede u socijalnu izolaciju, što je dobra podloga za stvaranje ovisnosti.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-business-baby-phone-dressed-outfit-texting-smart-image45125717Ovisnost o internetu još uvijek nema službenu dijagnozu u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje, kao ni u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema, ali su dosadašnja istraživanja pokazala da postoji određen broj ljudi koji pokazuju elemente ponašanja koji su zajednički ponašanju osoba ovisnih o stvarima, a posljedice se ogledaju u socijalnom, radnom i ličnom životu osobe.

Na internetu postoje mnoge opasnosti, a kako bi se djeca i mladi zaštitili od njih, potrebna je dobra saradnja i komunikacija na relaciji dijete – roditelj – škola – lokalna zajednica – društvo u cjelini.

Postoje mnoge pozitivne strane korišćenja kompjutera, no i mogući negativni uticaji kojih bi  roditelji trebali biti svjesni.

Najnoviji podaci

Nova studija – Istraživači  su otkrili da mladi ljudi koji koriste svoje mobilne telefone ili računare duže vrijeme prije spavanja, imaju veću  vjerovatnoću da dožive poremećaje u spavanju, stres i druge simptome koji utiču na mentalno zdravlje.

Osim posljedica na djetetov psihički razvoj, korisno je pomenuti i fizičke uslove rada na računaru s ciljem prevencije fizičkih problema poput kratkovidosti, poremećaja držanja tijela i mišićno-koštanih bolesti. Kod kuće i u dječijim vrtićima uglavnom se koriste računari  prilagođeni odraslima, a ne djeci. Korišćenje računara je potrebno što više  prilagoditi djeci.

Talasi iz mobilnog telefona slabe dječiji sluh – Djeca će već u ranoj mladosti imati nepovratno oštećen sluh.

Mobilni telefoni slabe vid – Preporuka je – svakih 20 minuta  napraviti pauzu, (od barem 20 sekundi), i zagledati se u predmet koji je na nekih 10 metara od vas (važi i za odrasle).

Mobilni telefoni oštećuju mozak – Mikrotalasi brzo poremete  moždane hormone koji, uključuju melatonin, dopamin, norepinefrin i tiroidne  hormone. Mikrotalasi visoko povećavaju rizik od nastanka karcinoma. Nakon 2000 sati izlaganja mikrotalasima djeca se suočavaju sa 240 puta većim rizikom od nastanka tumora na mozgu. Zračenje mobilnih telefona svrstano  je u grupu tumorskih  rizika.

Gojaznost kod djece – Tiroidna žlijezda u predjelu vrata se prekomjerno izlaže mikrotalasima iz mobilnih telefona i pri tom ona ih apsorbuje. Zračenje mobilnih telefona takođe smanjuje rad hipofize u mozgu,  koja treba da stimuliše tiroidni hormon TSH. Nedovoljno lučenje TSH uzrok je deficitarnosti djeteta sa tiroidnim metaboličkim hormonima T3 i T4, što za posljedicu ima prekomjernu debljinu.

Diabetes mellitus kod  djece – Nedavna studija toksikologa kaže da neke od elektromagnetnih frekvencija  mogu  izazvati brze promjene nivoa šećera u krvi.

Alergije  kod djece – Mikrotalasi mogu biti uzročnik jakih inflamatornih procesa i alergijskih reakcija aktiviranjem susptanci kao što su histamin i heparin koji se nalaze u velikim vezivnim ćelijama mnogih tkiva.

Poremećaj imunog sistema – Dječiji organizam koji se hronično nalazi pod alergijskim stresom zbog bežičnih uređaja može imati kao krajnju posljedicu iscrpljen imuni sistem. Pored toga što on više ne funkcioniše dobro, dolazi i do elektromagnetne preosjetljivosti. Ovakvim osobama svako, i najmanje, prisustvo elektromagnetnog polja stvara ozbiljne smetnje.

Cilj  je da se ukaže na najčešće tegobe koje djeca imaju usljed korišćenja novih tehnoloških sredstava. Cilj cjelokupnog vaspitanja i obrazovanja je omogućiti razvoj djeteta u skladu s njegovim sposobnostima i potrebama. To uključuje i informatičku edukaciju  u dječijim vrtićima, budući da danas najstarije grupe mnogih dječijih vrtića posjeduju računare. Najvažniju ulogu imaju  roditelji tokom djetetova razvoja i odrastanja uz računar. Roditelji su često zabrinuti zbog mogućih negativnih uticaja računara, naročito računarskih igara, na agresivnost kod djece.