Obezbijediti dostupnost terapije i specifičnim grupama pacijenata

0
487

[heading size=”6”]„Hoffmann-La Roche” radno obiježio jubilej[/heading] U organizaciji farmeceutske kompanije „Hoffmann-La Roche”, u Hotelu „Podgorica” održan je naučni skup koji je za predavače  imao uticajne infektologe. Na sastanku realizovanom 10-og oktobra bilo je riječi o desetogodišnjem iskustvu u liječenju hroničnog hepatitisa C u Crnoj Gori, o savremenim metodama praćenja toka i liječenja hepatitisa C i B u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, o opcijama savremenog liječenja virusnog hepatitisa B, te o hepatitisu B i C kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom i transplantiranim bubregom. Prisutni su bili u prilici da dobiju brojne stručne preporuke i saznaju nešto više iz predavanja doc. dr Dragice Terzić, spec. infektolog-gastroentero-hepatolog, dr Danijele Vujošević, analitičarke-molekularnog biologa, prof. dr Bogdanke Andrić, spec. infektologije, te prof. dr Marine Ratković, spec. interniste-nefrologa.

Hepatitis kao visoko prisutna realnost

Podsjećajući na činjenicu da savremena terapija zahtijeva individualizaciju, da jedan lijek ili jedan dozni oblik ne može biti jednako efikasan kod svih pacijenata identičan, dr VišnjaMarković, predstavnica Kompanije „Hoffmann-La Roche”, istakla je u uvod­nom dijelu sastanka da ciljana terapija, tj. usmjeravanje prema grupama pacijenata kod kojih će terapijaimati najveći efekat, treba da postane rutina. Fokusirajući se na liječenje infektivnih bolesti, u prvom redu hepatitisa, ona je istakla značaj obilježavanja jubilarnih 10 godina postojanja lijeka iz grupe interferona, za čije je prisustvo i distribuciju crnogorskom tržištu odgovorna upravo ova kompanija. Naglašavajući efekat konstantnog prisustva i dobre saradnje sa svim klijentima, te konstantne podrške u vidu kontinuiranih edukacija, seminara, sponzorstava i donacija, ona je navela da je kompanija koju zastupa prepoznata i kao akter koji ima konstantnu odgovornost, jer, pored ostalog, ima i odjeljenje za farmakovigilancu. Farmaceutska kompanija „Hoffmann-La Roche” postoji u Crnoj Gori od 2007. godine.

Doc. dr Dragica Terzić, direktorka Klinike za infektivne bolesti Kliničkog Centra Crne Gore, otvorila je stručni dio sastanka. Govoreći o prirodi hepatitisa C, ona je navela da je riječ o jednoj od najznačajnijih infektivnih bolesti, čija je prevalenca oko 3% u svijetu i oko 75% akutnih oblika bolesti pređe u hronični. Liječenje za sve pacijente u Crnoj Gori sprovodi se preko Klinike za infektivne bolesti Kliničkog Centra Crne Gore . Multidisciplinarni pristup je značajan i jedino izvodljiv za ovu tešku i nepredvidivu infekciju. Najučestaliji vid prenosa ove bolesti obavlja se posredstvom igle i šprica, ali u posljednje vrijeme raste broj onih koji su inficirani prilikom tetoviranja ili pirsingom.

Prevalencija razvoja infekcije nakon 3 godine upotrebe narkotika iznosi oko 30%, a više od 50% onih koji su preko 5 godina koristili narkotike. Ova infekcija je kod nas, kako dalje navodi dr Terzić učestalija od HIV infekcije. Seksualnim putem je moguće izvršiti transmisiju virusa kod oko 3% dugogodišnjih partnera kao i kod muškaraca koji upražnjavaju seksualne odnose sa muškarcima.

Epidemiološka situacija kod nas, objasnila je dr Terzić, nije dosljedno evidentirana, ali je kroz Kliniku za infektivne bolesti u posljednjih 10 godina obrađeno 354 pacijenta. Ovakvoj situaciji, rekla je dalje, doprinosi ne samo nedovoljno evidentiranje od strane ljekara, već i zanemarivanje simptoma i od strane pacijenata. Osnovni obrasci testiranja sprovode se u jedinicama za transfuziju krvi u Opštim bolnicama u Crnoj Gori a Institutut za javno zdravlje obavlja najsenzitivnije testove. Sve ovo omogućeno je od strane države i te troškove snosi javni budžet.

Najbolji do sada postignuti rezultati u liječenju hepatitisa dobijeni su primjenom dvojne terapije koja predstavlja zlatni standard u liječenju HCV infekcije. U odnosu na genotip, ona se sprovodi tokom 24 ili 48 sedmica. Do sada se pokazalo da učinak primjene dvojne terapije u kliničkim ispitivanjima je iznosio je 52% odnosno 81% u zavisnosti od genotipa HCV. Upoređujući prethodnu primjenu konvencionalnog interferona u odnosu na pegilovani interferon prirodu i dejstvo ovih dviju linija terapije, dr Terzić je dala prednost kombinovanoj terapiji sa pegilovanim interferonom zbog bolje efikasnosti i jednostavnijeg načina primjene. Terapijski tretman je bitan zbog mogućnosti da hronična HCV infekcija dovede do ciroze i hepatocelularnog karcinoma.

Značajan period za ocjenu uspjeha traje 6 mjeseci nakon završetka tretmana. Sem HCV pozitivnosti mora biti ispunjeno i niz drugih kriterijuma da bi bila uključena kombinovana antivirusna terapija. Započinjanje dvojne terapije se sprovodi u Klinici za infek­tivne bolesti nakon odobrenja Konzilijuma infektologa klinike i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Nastavak terapije ide preko domova zdravlja uz redovne kontrole od strane infektologa.

Kada su u pitanju bivši uživaoci narkotika neophodne su i kontrole psihijatra.