Održana četvrta nacionalna konferencija o kontroli pušenja

0
437

[heading size=”7”]Proces aktivne kontrole dostupnosti, distribucije i upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori ]e započet 2003. godine – ustanovljenjem Nacionalne komisije za kontrolu duvana. U kasnijem periodu utvrđene su odrednice Nacionalne strategije za kontrolu duvana, a usvojen je i Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, koji treba da bude osnažen najnovijim dopunama o zabrani pušenja na javnim mjestima i sličnim obavezujućim nalozima sadržanim u Prijedlogu dopuna Zakona. Krovni dokument iz ove oblasti predstavlja Okvirna konvencija o kontroli duvana, čije su potpisnice skoro sve države svijeta. U smislu davanja podstreka aktivnoj borbi protiv problema masovne upotrebe duvanskih proizvoda, u Podgorici je 2. februara februara održana Četvrta nacionalna konferencija o kontroli pušenja. [/heading] Rad Četvrte nacionalne konferencije o kontroli pušenja koja je 2. februara tekuće godine upriličena u Hotelu „City” u Podgorici bio je svojevrstan poziv na borbu za očuvanje zdravlja građana Crne Gore tokom kojeg su objavljeni rezultati dosadašnjeg rada na tom polju, ali i predočene mogućnosti daljeg djelovanja, najprije u smislu daljeg uobličavanja pravne regulative koja se odnosi na ovu oblast. Jedna od inicijativa za održavanje ove značajne manifest­acije, istaknuto je više puta u toku Konferencije, sastojala se u tome da se prevaziđe kontekst održavanja susreta ove namjene koji se isključivo održavaju povodom obilježavanja Svjetskog i Nacionalnog dana borbe protiv pušenja. Cilj je da se postigne maksimalna efektivnost i stvori osnov za djelotvorno sprovođenje aktivnosti borbe protiv pušenja. Tema ovog skupa bilo je pasivno pušenje.

Izražavajući zadovoljstvo zbog poziva za otvaranje skupa, ministar zdravlja u Vladi Crne Gore doc. dr Miodrag Radunović, podsjetio je prisutne ljekare, predstavnike medija, predstavnike nevladinog sektora i zainteresovane građane na neophodnost sprovođenja obaveze za ostva­rivanje kvalitetne, efikasne i dostupne zdravstvene zaštite građana.

– Kroz programe kao što su Kontrola pušenja kod mladih, Akcioni plan za prevenciju narkomanije kod djece i omladine, Nasilje i zdravlje, Prevencija HIV-a u Crnoj Gori, Razvoj i zaštita mentalnog zdravlja u Crnoj Gori i mnogi drugi, koji su saglasni sa Milenijumskim ciljevi­ma razvoja i globalnim trendovima razvoja evropskog zdravstva, Ministarstvo zdravlja u saradnji sa svim relevant­nim zdravstvenim institucijama insistira na kontinuiranoj edukaciji ne samo zdravstvenih radnika, već i stanovništva -naveo je ministar Radunović. On je rekao da pušenje, kao najznačajniji „pojedinačni faktor narušavanja ljudskog zdravlja”, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, bolest je koja izaziva brojne morbiditete kod ljudi. Upoređujući statističke podatke i zastupljenost pušenja u svijetu i u Crnoj Gori u pitanju, doc. dr Radunović naveo je da se, prema istraživanju o zdravstvenom stanju stanovništva Crne Gore iz 2008. godine, po rasprostran­jenosti upotrebe duvanskih proizvoda koja obuhvata 32,8% stanovništva, Crna Gora prednjači u odnosu na evropske zemlje. Ipak, u odnosu na stanje registrovano u ovoj oblasti tokom 2000. godine, zabilježeno je osjetno poboljšanje, tj. smanjenje zastupljenosti upotrebe duvanskih proizvoda sa ranije ustanovljenih 41.9%. Efekti suzbijanja štetne navike pušenja registrovani su i u dijelu mlađe adolescentske popu­lacije prosječne starosti 15 godina. U tom dijelu, bilježen je trend pada sa 5.6% (2004. god.) na 5.1 % (2008. god.), a smanjen je i procenat izloženosti štetnom uticaju duvanskog dima.

Obeveza za obezbjeđivanje parametara dalje efikasne borbe protiv pušenja, kako je ovom prilikom naveo ministar Radunović, baziraće se na eikasnoj implementaciji odredaba Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, ustanovljenom 2004. godine. – Nesumnjivo nepotpuna implementacija pomenutog Zakona navela nas je da uradimo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda čije je usvajanje predviđeno za prvi kvartal ove godine. Cilj nam je, da u skladu sa evropskim standardima uradimo zakonski okvir koji će omogućiti sprovođenje rigoroznih mjera zabrane konzumiranja duvanskih proizvoda, da bi sa kontrolom duvana započeo proces uticaja na stavove, vrijednosti i vjerovanja stanovništva, što bi determinisalo promjenu njihovog ponašanja – objasnio je doc. dr Radunović. Radiće se na donošenju Akcionog plana za Strate­giju iz 2005. godine, usavršavanju i razvijanju programa koji se sprovode u savjetovalištima domova zdravlja, razvijanju programa djelovanja Nacionalne komisije za kontrolu pušenja i planiranju nastavka edukacije zdravstvenih ra­dnika. U ime Fonda za zdravstveno osiguranje učesnicima Konferencije obratila se dr Ana Mrdak. Pušenje je, prema riječima dr Mrdak, jedan od osnovnih faktora rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti i maligniteta, koji dominiraju u strukturi obolijevanja građana Crne Gore. – Pušenje je samovoljno hronično trovanje i najraširenija bolest zavisnosti – istakla je dr Mrdak. Pasivno pušenje nosi i neke od rizika koji nijesu dovoljno poznati u javnosti. Prije svega, naglašeno je ovom prilikom, treba znati da izdahnuti dim sadrži veći procenat nikotina i toksičnih gasova nego dim udahnut pušenjem. Kao i kod aktivnih pušača, djelo­vanje štetnih sastojaka duvana veoma brzo se očitava u krvnom sistemu i utiče na dalje negativne promjene u orga­nizmu. Hronični bronhitis, posebno njegova kombinacija sa emfizemom, kardiovaskularne bolesti, predisponiranost za razvoj karcinoma pluća (čak 95% broja oboljelih čine pušači), karcinoma dojke, grlića materice, kolorektuma, smanjena imunološka odbrana i sl., bolne su posljedice sa kojima se suočavaju pušači. Oni su odgovorni i za brojne faktore lošeg zdravlja sa kojima se suočavaju žrtve pasivnog pušenja, u prvom redu djeca, koja su ovoj pošasti nerijetko izložena već u prenatalnom periodu. – U zemljama Evrop­ske unije kardiovaskularni mortalitet je iznosio 42%, a u Crnoj Gori 54.5%. Od malignih bolesti, koje su u Crnoj Gori na drugom mjestu, mortalitet iznosi 16.12% – navela je dr Mrdak obrazlažući da je tokom 2009. godine Fond ostvario 162 miliona evra prihoda. – Najznačajniji rashodi Fonda su rashodi za zdravstvenu zaštitu sa učešćem od 88.96%, i to za zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou -43.44%, za sekundarni nivo – 17.62%, tercijarni nivo zdravstvene zaštite – 13.5%, za ljekove i medicinski potrošni materijal – 24.75% – navedeno je u daljem obrazloženju. Značajan dio ovih sredstava usmjeren je upravo na liječenje bolesti uzrokovanih pušenjem. Budući da se aktuelni trend obolijevanja od karcinoma pluća broji oko 200 novooboljelih osoba godišnje, ovom prilikom je upozoreno i na činjenicu da samo hemoterapijsko liječenje jednog pacijenta košta 44.737 evra, kao i da je za radioterapijsko liječenje potrebno izdvojiti 18.270 evra po pacijentu. – Budući da pušači od karcinoma pluća obolijevaju 20 puta češće, od srca 4 puta, a skoro svaki bolesnik od hroničnog bronhitisa je pušač, možemo zaključiti da ekonomski efekti pušenja nisu zanemarljivi – objasnila je dr Mrdak. Pušenje kao faktor obolijevanja od još 25 bolesti uzrokuje ogroman broj odsustvovanja sa posla, što stvara dodatne ekonomske izdatke Fonda. Rad na prevenciji pušenja, posebno usmjeren na porodičnu i školsku sredinu, bitna je mjera borbe na kojoj je, kako je preporučeno, neophodno raditi. U tom segmentu borbe poseban doprinos treba da daju zdravstveni radnici.