OKTOBAR – MJESEC REUMATOLOGIJE

0
920

22U oktobru 2015.godine su održana tri veoma važna događaja kada je reumatologija Crne Gore u pitanju, i to: peti po redu tradicionalni Reumatološki dani, obilježavanje Svjetskog dana artritisa i obilježavanje Svjetskog dana osteoporoze. Svaki od njih je organizovan od strane Udruženja reumatologa Crne Gore, a neki uz podršku Udruženja oboljelih od reumatskih bolesti Crne Gore.

V Reumatološki dani

U Crnoj Gori se, sada već tradicionalno, unazad 4 godine u septembru ili oktobru mjesecu održava važan stručni skup pod nazivom Reumatološki dani. On je do sada tokom prethodne 4 godine okupio dosta predavača iz oblasti reumatologije iz Crne Gore i iz zemalja okruženja i inostranstva. Uglavnom se govorilo o aktuelnim problemima u dijagnostici i terapiji reumatoloških oboljenja, sa akcentom na evropske i svjetske smjernice i što je najvažnije njihovu primjenu kod nas u Crnoj Gori.

Peti reumatološki dani su održani 02.-og oktobra 2015.godine uz podršku farmaceutske kompanije Hoffman La Roche u hotelu Podgorica, sa početkom u 13h. Stručni skup je bio posvećen dijagnostici i novijim dijagnostičkim metodama u otkrivanju i praćenju oboljenja iz grupe zapaljenskog reumatizma (prije svega artritisa), a akcenat je bio i na terapiji artritisa, terapijskim smjernicama, primjeni biološke terapije i njenim benefitima i rizicima. Sva su predavanje prenosila iskustva evropskih i svjetskih studija, ali i naša iskustva u svakodnevnom radu reumatologa. Na zadovoljstvo članova udruženja reumatologa Crne Gore, dr Ana Bulatović je imala prezentaciju svog subspecijalističkog rada iz oblasti reumatologije.

Petim reumatološkim danima je prisustvovalo 18 članova Udruženja reumatologa Crne Gore, moderator stručnog skupa je bila dr Nataša Miketić, načelnik Odjeljenja reumatologije, Kliničkog centra Crne Gore. Na skupu su prikazana sljedeća predavanja: • Prezentacija subspecijalističkog rada – dr Ana Bulatović, Odjeljenje reumatologije, KCCG: – «Procjena funkcionalnog statusa pacijenata sa aktivnim reumatoidnim artritisom nakon šestomjesečne antiinterleukin-6 terapije, koji nijesu adekvatno odgovorili na terapiju hemijskim lijekovima koji modifikuju tok bolesti» • Predavanje – dr Rifat Međedović, sekretar Udruženja reumatologa CG: – «Značaj ultrazvuka i magnetne rezonance u praćenju kliničke remisije reumatoidnog artritisa» • Predavanje – dr Nataša Miketić, načelnik Odjeljenja reumatologije, KCCG: – «Potencijalni rizici primjene biološke terapije – naša iskustva» • Predavanje – dr Svetlana Aligrudić, predsjednik Udruženja reumatologa CG: – «Zaključci RA foruma o biološkoj terapiji, Beograd 2015.»

Svako od predavanja je bilo praćeno brojnim pitanjima, iscrpnom diskusijom i razmjenom iskustava članova udruženja i učesnika skupa. Čak su iznešeni i interni zaključci stručnog skupa, koji će nesumnjivo biti od velike koristi u daljem radu reumatologa.

Na samom kraju skupa, održan je redovan sastanak Udruženja reumatologa Crne Gore, na kojem je od strane predsjednika udruženja dr Svetlane Aligrudić predstavljeno šta je sve urađeno u posljednjih godinu dana, kao i od strane sekretara udruženja dr Rifata Međedovića koje su to planirane dalje aktivnosti udruženja.

Svjetski dan artritisa

U svijetu se 12. oktobar obilježava kao Svjetski dan artritisa u cilju da se da na značaju ovom veoma ozbiljnom zdravstvenom problemu, pogotovo na vrijeme neprepoznatom i neliječenom. Kao i u mnogim zemljama svijeta, i kod nas se u organizaciji Udruženja reumatologa Crne Gore i Udruženja oboljelih od reumatskih bolesti Crne Gore, 12 oktobar već nekoliko godina obilježava kao Svjetski dan artritisa i time skreće pažnja na probleme u dijagnostici i liječenju bolesti iz grupe zapaljenskog reumatizma, ali i u fizikalnom tretmanu i svakodnevnom životu oboljelih od pomenutih oboljenja.

Ove godine, Udruženje reumatologa CG je u saradnji sa Udruženjem oboljelih od reumatskih bolesti CG, a uz podršku farmaceutske kompanije Hoffman La Roche, je organizovalo skup posvećen pacijentima oboljelim od nekog od oblika artritisa. Skup i zajedničko druženje ljekara i pacijenata je održan u hotelu Ramada 12.-og oktobra 2105. godine se početkom u 13h. Obzirom da je ovogodišnji moto Svjetskog dana artritisa Daj pet, i odnosi se na zajedničku borbu i djelovanje protiv ovih bolesti, akcenat našeg ovogodišnjeg skupa je bio da se najviše pažnje pokloni interaktivnom druženju ljekara i pacijenata, kako bi pacijenti mogli pitati sve što ih interesuje i vezano je za njihovo oboljenje. Počev od prepoznavanja tegoba, postavljanja dijagnoze, načina liječenja, fizikalnog tretmana, pa sve do toga kako voditi svakodnevni život i prevazilaziti teškoće sa kojima se srijeće osoba koja boluje od zapaljenskog reumatizma.

Moderator skupa je bila dr Svetlana Aligrudić, predsjednik Udruženja reumatologa Crne Gore, a na skupu su osim frontalnih predavanja, koja su bila prilagođena auditorijumu (pacijentima), ispunjavani upitnici sastavljeni od strane Udruženja reumatologa CG koji su imali za cilj utvrditi kolika je informisanost pacijenata o njihovom oboljenju. Prikazani su video zapisi vježbi koje bi trebalo i koje svakako pacijenti rade, i to u hospitalnim ali i kućnim uslovima. Na samom kraju, bila su organizovana tri «infopulta» (infopult 1, 2 i 3) na kojima su ljekari i medicinske sestre odgovarali na brojna pitanja bolesnika, i dijelili im neka pomagala predviđena za oboljele od artritisa i edukativni materijal o ovim oboljenjima.