Psihotični poremećaji u Crnoj Gori: Rezultati IMPULSE studije

0
462

LIDIJA INJAC STEVOVIĆ, SELMAN REPIŠTI I TAMARA RADOJIČIĆ

Iz štampe uskoro izlazi stručna monografija pod nazivom Psihotični poremećaji u Crnoj Gori: Rezultati IMPULSE studije, u izdanju Udruženja psihijatara Crne Gore. Autori su prof. dr Lidija Injac Stevović, specijalista psihijatrije,  Selman Repišti, MA psihologije i Tamara Radojičić, MA psihologije.

Knjiga je nastala u okviru projekta IMPULSE, finansiranog od strane Evropske komisije i Globalne alijanse za hronične bolesti (GACD). Realizuje se u pet zemalja: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, a koordiniran je od strane Univerziteta Queen Mary iz Londona. Projekat se primarno bavi implementacijom digitalne psihosocijalne intervencije DIALOG+ u zemljama jugoistočne Evrope sa niskim i srednjim dohotkom.

Monografija ima 114 stranica, a pokriva jedan dio rezultata istraživanja u Crnoj Gori, a u okviru pomenutog projekta. Opšti (uvodni) dio čine sljedeća poglavlja: ”O projektu IMPULSE”, ”Mentalno zdravlje i poremećaji”, ”Psihotični poremećaji”, ”Tretman psihotičnih poremećaja” i ”Službe za zaštitu mentalnog zdravlja u Crnoj Gori”. U narednom dijelu je opisana korištena metodologija, uz statističke procedure koje stoje u pozadini rezultata istraživanja. Dio o rezultatima istraživanja obuhvata psihometrijske provjere valjanosti i pouzdanosti korištenih instrumenata (skala i upitnika), relacije rezulata sa polom i dobnom grupom ispitanika, kao i međusobne korelacije rezultata ispitanika na različitim instrumentima. Instrumenti korišteni za psihološku/psihijatrijsku procjenu obuhvataju veliki broj psihijatrijskih simptoma, indikatore kvaliteta života i indikatore zadovoljstva zdravstvenim uslugama. Na kraju monografije, priložena su objašnjenja statističkih simbola i skraćenica, te indeks stručnih termina.

Ovdje prenosimo riječi prof. dr Silvane Markovske-Simoske, specijaliste psihijatrije i članice Makedonske Akademije Nauka i Umjetnosti, koja je jedna od recenzentkinja knjige:

Vrijednosti ove knjige je nesumnjivo doprinijelo veliko lično i profesionalno znanje i iskustvo njenih autora u polju psihijatrijske medicine. Između korica ove knjige su zapravo stručni radovi, studiozno napisani na zavidnom nivou, uz pomoć bogate i dobro odabrane stručne literature o novim saznanjima, ali i uz pomoć zavidne empirijske pozadine samih autora.

Nadam se da će ova monografija dati neuronski ekscitatorni ‘’impuls’’ unapređenju istraživanja nefarmakološkog tretmana mentalnog zdravlja ne samo u Crnoj Gori već i na cijelom području jugoistične Evrope.

Na osnovu svega navedenog, knjiga može koristiti (1) istraživačima u području mentalnog zdravlja i povezanih oblasti, (2) nastavnicima i saradnicima angažovanim na akademskim predmetima kao što su klinička psihijatrija, socijalna psihijatrija, klinička psihologija, psihopatologija, zdravstvena psihologija i slično, kao i (3) kliničarima (psihijatrima, psiholozima i socijalnim radnicima) koji se svakodnevno susreću sa pacijentima.

Prof. dr Lidija Injac Stevović

This study was funded as part of the IMPULSE project under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 779334. The IMPULSE project has received funding through the “Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) prevention and management of mental disorders” (SCI-HCO-07-2017) funding call. The funder had no role in the design of the study, data collection, analysis and interpretation of the data or in the writing of the manuscript.