Sa ogromnim entuzijazmom u susret potomstvu

0
437

Spajajući profesionalna određenja dvaju svojih dugo­godišnjih zanimanja, socijalnog rada i farmaceutike, Jasna Mašanović, vlasnica Apoteke „Chiara-Mont” sa Cetinja, pokrenula je Školu za trudnice. Šireći ogromni entuzijazam, ona projektom besplatne škole promoviše i volonterski rad. Škola je počela sa radom septembra 2012, a edukaciju u okviru nje do sada je prošlo stotinjak trudnica. U novije vrijeme ovoj vrsti druženja i razmjene iskustava rado se vraćaju i porodilje koje su kao trudnice bile dio tima Škole na Cetinju. „U susret zdravom potomstvu”, kako glasi moto ove organizacije, na Cetinju se kreće sa velikom radošću i spremnošću za razmjenu iskustava i preporuka.

Škola za trudnice koju vodite prošla je za veoma kratak period put od pionirskog projekta do projekta velike popularnosti. Čemu najviše zahvaljujete za takav uspjeh?

Za uspjeh koji sam postigla sa školom za trudnice mogu da zahvalim volonterskom angažmanu svih učesnika. Posebnu zahvalnost dugujem babici Lepoj Kapisodi, koja je zahvaljujući svom dugogodišnjem radu sa trudnicama i porodiljama uspjela da prenese ogromno znanje na te mlade žene, kojih je kroz školu prošlo preko 100 i 90% njih doji svoje bebe.

Koji je bio osnovni motiv za pokretanje jednog ovakvog projekta?

Na ideju o školi trudnoće došla sam radeći u svojoj apoteci i savjetima pomažući trudnicama koje su to tražile. Svakog dana stručni kadar u Apoteci pruža savjete iz domena farmaceutske struke.

Možete li nam malo detaljnije opisati cijeli koncept škole za trudnice?

Poenta škole, koja je besplatna, je upravo edukacija o dojenju. Škola radi pod motom: „U susret zdravom potomstvu”. Naj­važniji akteri škole su trudnice, koje su se rado odazvale pozivu, koje svojim pametnim pitan­jima uspijevaju da riješe sve dileme koje ih muče u periodu trudnoće. U posljednje vrije­me nam se priključuju i porodilje koje svoje iskustvo rado žele da prenesu na trudnice, naročito kada je i pitanju blizanačka trudno­ća.

Poenta cijele priče je kako postići tu idealnu harmoniju između majke i bebe, od čega veliku korist po zdravlje imaju i jedna i druga. Babici Lepoj Kapisodi po tom pitanju nema ravne. Ona na jedan diskretan način, kao dobra vila čarobnim štapićem, razriješi sve njihove dileme i one odu kući spremne da kada se porode počnu da doje svoje bebe. I uspijevaju. Na šta smo svi jako ponosni.

U čemu je osnovna razlika rada Vaše škole i rada u savjetovalištima za trudnice koja postoje na nivou primarne zdravstvene zaštite?

Na nivou primarne zdravstvene zaštite postoje savjetovališta za trudnice. Tu ih njihovi izabrani ginekolozi prate, kontrolišu njihovo zdravstveno stanje svakog mjeseca i pripremaju za porođaj. U našoj školi buduće majke pitaju sve što ih interesuje. Mi se trudimo da im objasnimo da ne troše mnogo novca na nepotrebne stvari i da pripremaju ono što je najpotrebnije. Moraju jako da vode računa o tome što kupuju, jer, nažalost, u prometu ima opreme napravljene od toksičnih materijala, što srećom Inspekcija Ministarstva zdravlja u posljednje vrijeme strogo kažnjava. Stvarno se mnogo trudimo da im pružimo i edukaciju o kvalitetnom i povoljnom mobilijaru.

Na koji način organizujete rad u Školi?

U posljednje vrijeme, čim završi Škola, već sjutradan imamo novu grupu. Nažalost, možemo se organizovati jednom mjesečno jer organizacija zahtijeva mnogo truda a ja to radim sama. To izgleda ovako: pozivam trudnice jednu po jednu i gledam da svakoj odgovara termin, uklapam ga sa babicom, koja zbog nas dolazi iz drugog grada, kao i predstavnicima partnerskih firmi koje nam se priključuju. Prije svega toga, nalazim prostor za održavanje događaja.

Za zastupljenost na svim društvenim mrežama i preli­jepim fotografijama mogu da zahvalim svojoj kćerki Anji Mašanović.

Postoje li neke želje za izmjene rada škole u budućnosti?

Nesebično ću reći na kraju da smo uložili ogroman rad i trud i došli u situaciju da školu podignemo na još veći nivo. Postoji interesovanje iz svih gradova Crne Gore, zovu nas trudnice svakog dana. Imamo veliku podršku gradonačelnika Prijestonice i želimo da sjedište Škole ostane na Cetinju.

Vama zahvaljujemo što ste prepoznali naš rad i što će mnoge trudnice saznati za nas čitajući Vaš list. Jedva čekamo da ih ugostimo, jer škola je besplatna.