Sjevernoamerički žen-šen: Dejstvo nekih aktivnih sastojaka

0
803

[heading]Stručni sastanak u Podgoričkom restoranu Ribnica[/heading] U organizaciji kompanija Immuno Systems i AMG Pharm, u Podgoričkom restoranu Ribnica, 9. februara upriličen je stručni sastanak koji je za temu imao dejstvo prirodnih stimulatora imunog sistema koji su aktivni sastojci sjevernoameričkog žen-šena. U kontekstu opisa ove biljke koja ima značajno mjesto kako u tradicionalnoj tako i u savremenoj medicini, njenih osnovnih ljekovitih komponenti, načina njihove ekstrakcije i prilagođavanja za upotrebu, ukazano je i na brojne studijama potvrđene indikacije o efikasnosti u neuroprotekciji, antioksidaciji, antiinflamaciji, imunostimulaciji i imunomodulaciji. Predavač dr Uroš Vilimanović, koji je stekao značajno iskustvo u oblasti istraživanja i sprovođenja kliničke prakse u Kanadi, posebno je naglasio značaj polifuranosil-piranosil saharida koji se izdvajaju kao važna aktivna supstanca sjevernoameričkog žen-šena. U tom smislu, veoma je važna uloga ginsenga, potpuno prirodnog sastojka biljke žen-šen, nkjenog aktivnog sastojka koji, između ostalog, služi i kao predmet prepoznavanja ove biljke.

Savremena medicina potvrđuje značaj primjene lje­kovitih komponenti biljke žen-šen. Posljednjih 20 godina, kako objašnjava dr Uroš Vilimanović, medicinska istraživanja ukazuju na 5 grupa biomolekula sadržanih u njoj. U grupe tih ginsenosida, saponina, polisaharida, polina i esencijalnih ulja uvrštava se 100-200 pojedinačnih aktivnih molekula koji pokazuju raznovrsna ljekovita svojstva i na bazi toga ulaze u sastav brojnih farmaceutika. Ekstrakcijom ginsenga i CDTE-002 komponente, te njihovom primjenom u okviru brojnih istraživanja potvrđen je visok stepen efikasnosti u poboljšanju stanja pacijenata. Ukazujući na rele­vantne podatke dobijene u studijama različitog opsega, dr Vilimanović je objasnio da, pogotovu kada je u pitaju primjena ekstrakta ginsenga, djelotvornost se može mjeriti i sa terapeuticima uobičajene primjene. Njegova specifičnost je u tome što je riječ o ekstraktu koji se dobija nakon primjene niza kompleksnih laboratorijskih metoda ekstrakcije, te u ambivalentnoj prirodi koja mu omogućava da reaguje i sa ćelijskom membranom i sa lancem masne kisjeline.

Iako je u pitanju primjena ekstrakta koji se može smatrati bezbjednim, zastupljenost alergijskih reakcija procjenjuje se u opsegu 1 : 100.000. Primjenom redovnog doznog režima ostvaruje se preventivna zdravstvena zaštita koja je preporučljiva za upotrebu čak i u dječjem uzrastu. Intenzivan režim doziranja, kako je objasnio dr Vilimanović, primjenjuje se za namjensko poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenata. Ipak, da bi se izbjegle kontraindikacije, veoma je važno poštovati stručne preporuke.

Biljka žen-šen pripada botaničkom rodu Panax, ustanovljenom 1843. godine. Zadugo prije toga, njena raznovrsna ljekovita svojstva bila su dobro poznata svijetu medicine. Iako se njeno porijeklo i primjena vezuju za svijet Orijenta, važno je znati da njeno prirodno okruženje predstavljaju hladovita staništa cijele Sjeverne hemisfere. Postoji veliki broj različitih vrsta ove biljke, a zanimljivo je da ljekovita svojstva imaju tek biljke starosti 4-6 godina. Njen korijen predstavlja glavni resurs ljekovitih materija, a u manjoj mjeri one su sadržane i u listovima. – Kada su u Aziji saznali i probali ovu biljku, ona je postala toliko popularna da je krajem 18-og vijeka kilogram korijena sjevernoameričkog žen-šena u Kini, Koreji i Japanu vrijedio i do 25 dolara, što je bilo malo jeftinije nego zlato -objašnjava dr Vilimanović. Panax quinquefolius, American ginseng, lat. danas je zaštićena od strane UNESCO-a, razlog za to je velika ekspolatisanost žen-šena iz prirode, trenutno sav Američki žen-šen koji se koristi za farma­ceutske svrhe je gajen na farmama.