Škola ultrazvuka

0
576

[heading]Prvi kurs Crnogorske nacionalne škole ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu održan je 9. i 10. maja 2011. godine u Budvi, u Hotelu „Mediteran”. Škola je dio kontinuirane medicinske edukacije studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore[/heading] „JAN DONALD” (THE IAN DONALD Inter-University School)

9. i 10. maja 2011. godine, u Budvanskom hotelu „Mediteran” realizovan je prvi kurs Crnogorske nacionalne škole ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu. Škola je dio kontinuirane medicinske edukacije studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji je ovom prilikom organizovan pod pokroviteljstvom ministra zdravlja Repub­like Crne Gore doc. dr Miodraga Radunovića. Organizator događaja bila je doc. dr Snežana Crnogorac, direktorica nacionalne grane ove škole u Crnoj Gori.

Školu ultrazvuka pohađalo je više od 80 polaznika, ginekologa, akušera i pedijatara iz Crne Gore, Srbije, Ma­kedonije i Republike Srpske. Oni su u toku dva dana mogli da čuju izlaganja 30 najeminentnijih predavača iz oblasti ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji, akušerstvu i neonatologiji, koji su ovdje doputovali sa raznih strana svijeta. Predavači su bili direktori Škole prof. Asim Kurjak iz Hrvatske i prof. Frank Červenak iz SAD-a, kao i direktori nacionalnih grana: prof. Ana Bijanči iz Urugvaja, prof. Ivica Zalud sa Havaja, prof. Ricuko Pu iz Japana, Ulrih Honemajer iz Ujedinjenih Emirata, prof. Aleksandar Ljubić iz Srbije, prof. Jadranka Dizdarević iz Bosne i Hercegovine, prof. Milan Stanojević i doc. Biserka Funduk-Kurjak iz Hrvatske, kao i doc. Snežana Crnogorac iz Crne Gore. U radu Škole učestvovali su i priznati eksperti sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, kao i predavači iz Crne Gore. Oni su prikazali najnovije standarde i mogućnosti prenatalne dijagnostike i tretmana anomalija ploda, posebnih stanja ploda, ultrazvu­čne dijagnostike novorođenčeta i savremeni pristup ove dijagnostičke metode u terapiji oboljenja iz oblasti gineko­logije. Osim predavanja, učesnici su imali priliku da razmjen­juju lična iskustva, postavljaju pitanja koja ih interesuju, kao i da uspostave saradnju. Škola je značajna i po tome što omogućava saradnju i sticanje teoretskog i praktičnog znanja u ostalim zemljama.

Tri decenije tradicije

Škola ultrazvuka „Ian Donald” osnovana je davne 1981. godine, u Dubrovniku. Nazvana je po Janu Donaldu, škotskom ljekaru, pioniru ultrazvuka u akušerstvu. Ideju o osnivanju škole dala je grupa entuzijasta koja je ovu ustanovu pripojila Interuniverzitetskom centru za postdiplomske stu­dije (IUC).

Prvi Jan Donald kurs održan je 1982. god u orga­nizaciji prof. Asima Kurjaka i prof. Džordža Kosofa. Poha­đalo ga je 152 učesnika iz 42-ije zemlje. Doktor Jan Donald učestvovao je na prvih 12 kurseva.

Od osnivanja, Škola je organizovala veliki broj kur­seva širom svijeta, koje je pohađalo više od 2.500 učesnika iz više od 60 zemalja. Ova ustanova je osnovana da bi ljekarima koji svakodnevno primjenjuju ultrazvuk u svojoj praksi dala mogućnost da svoje znanje iz oblasti ginekologije i akušerstva prošire u skladu sa najnovijim naučnim i praktičnim dos­tignućima u svijetu. Dakle, ima za cilj promociju nauke i vještina ultrazvučnog pregleda, istraživanja i edukacije, te kontinuirane obuke iz oblasti ultrasonografije. Škola želi da doprinese poboljšanju obrazovnih standarda kroz upotrebu kompjuterske tehnike i tehnologije telemedicine. Na taj način se pacijentu lakše obezbjeđuje savjet eksperta, kada je to potrebno.

Danas ova ustanova ima nacionalne ogranke u 58 zemalja svijeta. Proslavila je 30 godina postojanja. U Crnoj Gori je 2009. godine organizovan Nacionalni ogranak Škole. Svaka nacionalna škola ima zadatak da organizuje napredne kurseve na svojoj teritoriji. Ovi kursevi moraju biti održani u skladu sa protokolima koje je Škola usvojila, a tiču se načina organizacije, tema koje moraju biti zastupljene, odabira pre­davača i tehničke podrške.