5 Godina postojanja na farmaceutskom tržištu Crne Gore

0
430

2006. godine na farmaceutskom tržištu Crne Gore pojavila se kompanija „Hoffmann-La Roche Ltd.”, oficijelni predstavnik istoimene švajcarske farmaceutske kompanije čiji istorijat seže do davne 1896. godine. Zakoračivši u drugi vijek poslovanja, kompanija koja u svom nazivu čuva ime utemeljivača Frica Hofmana i njegove supruge Adele La Roš, kao što čuva tradiciju dobrog poslovanja dokazuje se i kao značajan lider u oblasti zdravstvene zaštite – u prvom redu istraživanja, proizvodnje i promocije ljekova i dijagnostičkih sredstava. Brojne su i raznovrsne oblasti na koje je fokusirana pažnja profesionalaca ove industrije: bio-tehnologija, onkologija, transplantologija, virusologija, imunologija, neurologija, reumatologija, a inovativna tehnologija pred­stavlja oblast djelovanja kojom se ova irma posebno ponosi.

Inovatori u oblasti zdravstvene za­štite, istraživači iz ovog respektabilnog naučno-istraživačkog tima u proces otkrivanja novog lijeka danas implementiraju selek­ciju jednog od 10.000 molekula, a cijeli proces traje najmanje 9.5 godina i košta oko 1.000.000.000 eura. Industrijska proizvod­nja farmaceutika u ovoj kompaniji prešla je razvojni put od ponude prirodnih proiz­voda do genomike. Sintetički analozi, nova hemijska jedinjenja, terapijski peptidi, rekombinantni proteini, terapijska antitijela, genska terapija i terapija matičnim ćelijama, čine složeni opseg različitih vrsta proizvoda koje tržištu nudi ova kompanija.

Hofman-La Roš je farmaceutski aktivist čije ime je ostalo zabilježeno u istoriji svjetske farmaceutike zbog zasluge za proizvodnju prvog antidepresiva (1956), prvog citostatika (1962), a u oblasti biotehnologije posebno je značajan doprinos za proizvodnju prvog genetskim inže­njeringom dobijenog proizvoda kao i prvog monoklonskog antitijela.

Firma sa težišnom tačkom u Bazelu, Hofman-La Roš danas uspješno prezentuje proizvode svoje djelatnosti farma­ceutskim tržištima 153 svjetske države, a smatra se da upošljava oko 81.500 osoba. Od trenutka kada se pojavila u farmakološkom miljeu Crne Gore, prije pet godina, urađeno je mnogo na poljima edukacije, rane dijagnostike i kliničkih studija .Povećan je i broj zaposlenih, tako da tim zadužen za crnogorsko tržište trenutno sačinjava 8 profesionalaca.

Strukturni plan baziran je na koordinaciji Odjeljenja za klinička ispitivanja i praćenje bezbjednosti ljekova i Odjeljenja za registraciju ljekova. Na planu edukacije učinjen je snažan zamah. U posljednih 5 godina Hofman-La Roš je posredovao u organizaciji više od 200 različitih edukativnih sastanaka, sa učešćem više od 20 domaćih i 10 predavača iz inostranstva. Realizovano je 8 „awareness” kampanja, u kojima je uzelo učešća oko 2.000 učesnika. U domenu kliničkih studija sprovodi se 5 kliničkih studija faze IV, a u pripremi su još dva takva projekta.

Vrijedan partner u sprovođenju edukacije i zastup­nik spektra reprezentativnih farmaceutika, Hofman-La Roš planira da na isti, tradicijom afirmisan način nastavi svoj rad na polju farmaceutike u Crnoj Gori.