Stvoriti modernu i kvalitetnu bolnicu za građane Crne Gore i regiona

0
440

Inicijator ste primjene jedne posebne metode sanacije deformiteta u liječenju pacijenata iz Crne Gore -pectus excavatum (lat). Ona se pod Vašim mentorstvom izvodi i na brojnim dječjim i hirurškim klinikama u regionu. Koje su prednosti primjene baš tog oblika liječenja?

Pectus excavatum ili „udubljene grudi”, predstavlja najčešći deformitet grudnog koša i javlja se na 300 do 400 novorođene djece. Američki hirurg Donald Nuss patentirao je novu metodu 1997. godine. Ona se naziva „minimalno invazivna reparacija pectusa excavatuma” i postala je zlat­ni standard u liječenju navedenih deformiteta. Navedena metoda se primjenjuje u Kliničkom centru od 2004. godine, a obavlja se u još deset ustanova u najvećim gradovima bivše Jugoslavije, pod mojim mentorstvom. Operacija kratko traje, ima sjajan estetski i funkcionalni efekat i omogućava vrlo brz povratak radnim aktivnostima. Na moju žalost, izborom na mjesto direktora Kliničkog centra Crne Gore, prestaje moje angažovanje u najvećem broju ovih centara i navedene oper­acije sa mojim učešćem će se obavljati u Podgorici, Skoplju i Beogradu.

Koji je stepen razvoja dostigla grudna hirurgja koja se sprovodi u Crnoj Gori u odnosu na svjetske standarde?

Grudna hirurgija je formirana 1987. godine i iduće godine slavi 25 godina postojanja. Od samog početka, sa osnivačem grudne hirurgije dr med. sc. Miodragom Pavličićem, te kasnijim angažovanjem mlađih ljekara i novih spe­cijalista, doživljava kontinuirani napredak i osvajanje velikog broja novih procedura. Danas je to jedan od najmodernijih centara u regionu, sa preko 1.150 hospitalizovanih pacijenata na godišnjem nivou i sa repertoarom skoro svih procedura iz oblasti grudne hirurgije. Naravno da postoji prostor za da­lji napredak: povećanje broja zaposlenih ljekara specijalista grudne hirurgije, povećanje smještajnih kapaciteta, poveća­nje broja operativnih dana, te nabavka nove moderne tehno­logije za potrebe grudne hirurgije.

Centar za nauku koji funkcioniše u sastavu Kliničkog centra od posebnog je značaja za čitav zdravstveni sistem Crne Gore. Kakva su Vaša očekivanja u vezi sa njegovim radom?

Najvažnija karika u organizaciji i pružanju kvalitet­ne zdravstvene zaštite je visoko obučen i kvalitetan kadar. Edukacija ljekara, sestara i svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu je zakonska obaveza i predstavlja jedan kontinuirani proces u radu naše ustanove. Na osnovu navedenog, Centar za nauku je jedan od najvažnijih segmenata funkcionisanja Kliničkog centra. Pored najvećeg stručnog tijela, Stručnog kolegijuma Kliničkog centra, predstavlja mjesto kreiranja razvoja ove ustanove. Za navedeni projekat su potrebna ozbiljna finansijska sredstva, kao i veoma ozbiljno planiranje razvoja svih organizacionih jedinica KCCG-a. Specijalizacije, subspecijalizacije, kratkoročna i dugoročna usavršavanja, segmenti su djelovanja Centra za nauku na osnovu kojeg ćemo imati i kvalitet kadra, a samim tim i kvalitet usluga zdravstvenim osiguranicima. Klinički centar je, takođe, i nastavna baza Medicinskog fakulteta, a od 24. septembra i licencirana ustanova od strane Ministarstva nauke za naučno-istraživački rad. Nadam se da ćete u nekom od nared­nih brojeva, poseban članak posvetiti Centru za nauku.

Prvi veliki projekat novog Menadžmenta će biti adaptacija i modernizacija Poliklinike Kliničkog centra, uz jasnu viziju funkcionisanja te nove ustanove. Poliklinika će biti u potpunosti opremljena najnovijim informacionim tehnologijama, sa centralnim zakazivanjem pregleda i dijagnostičkih procedura. Ovim projektom će se, pored povoljnosti koje će imati naši osiguranici i korisnici usluga, značajno smanjiti, ili čak i nestati, redovi ispred čekaonica, a maksimalno će se iskoristiti i kapaciteti naše ustanove. Kako se budžetska godina približava posljednjem kvartalu, a u planu za 2011. nijesu predviđena sredstva za navedeni projekat, on će se započeti do kraja ove godine, od sredstava donatora, i nadamo se završiti u 2012. godini.

U okviru plana aktivnosti do kraja godine, pored velike akcije donacija aparata za Klinički centar, pokrećemo projekat kontrolisanog ulaza u ovu ustanovu, čime omogućavamo članovima porodica naših pacijenata duži boravak pored svojih najmilijih, te preciznu evidenciju prisustva zaposlenih, u cilju što realnijeg sprovođenja stimulativnih radnji za najvrednije.

Plan implementacije medicinskog informacionogsistema i sistema za arhiviranje i digitalni prenos slika u radi­ologiji jesu i projekti od kojih mnogo očekujemo u 2012. godini. Smatramo da je projekat uvođenja integralnog informa­cionog sistema u zdravstvu najvažniji projekat u 2012. i 2013. godini i od posebnog značaja za dalji napredak Kliničkog centra. Mogu slobodno kazati da treba proglasiti narednu godinu kao godinu informacionih tehnologija u zdravstvu. Posebnu podršku u navedenom projektu, pored svih institucija u državi, očekujemo od Ministarstva za informacione tehnologije, Ministarstva finansija i zdravstva i Fonda za zdravstveno osiguranje.