Suplementima protiv senilne degeneracije

0
669

[heading size=”5”]Održana godišnja Skupština Crnogorskog oftalmološkog društva, na kojoj su usvojeni izvještaj o dosadašnjem radu i finansijski izvještaj, kao i smjernice budućeg rada. Oftalmolozi uz Godišnju skupštinu organizuju i stručni skup, koji je ove godine bio posvećen glaukomu i oboljenju koje karakteriše degeneracija makule. [/heading]

Crnogorsko oftalmološko društvo, u saradnji sa farma­ceutskim kompanijama „Farmegra”, „Pfizer” i „Unimed Pharma”, organizovali su jednodnevni, peti po redu stručni skup. 28-og septembra, u podgoričkom hotelu Ramada, priznati stručnjaci govorili su o normotenzivnom glaukomu i senilnoj degeneraciji makule. Istog dana održana je i IV redovna skupština Crnogorskog oftalmološkog društva, na kojoj je dat kratak osvrt na protekle aktivnosti društva, predstavljeni planovi budućeg djelovanja, te usvojen i finansijski izvještaj.

Skroman budžet ograničava planove

Crnogorsko oftalmološko društvo ponovo je u julu prošle godine registrovano kao strukovno udruženje, a osnovna izmjena u Statutu odnosila se na Skupštinu društva, koju od tada čine svi njeni članovi, a ne 11 kako je to ranije bilo. Prema riječima predsjednice Društva doc. dr Antoanete Adžić-Zečević, crnogor­ski oftalmolozi učestvovali su na kongresima očnih ljekara Jugoistočne Evrope, od kojih je posljednji bio u junu ove godine u Ohridu. – U Ohridu, na desetom kongresu, bilo je 8 naših ljekara, sa 5 prezentovanih radova. Crna Gora dobila je i svog pred­stavnika u novoosnovanoj Grupi mladih oftalmologa, pri Udruženju oftalmologa za Jugoistočnu Evropu. Prema nezvaničnim najavama, 2016. godine Crna Gora bi trebalo da bude organizator Kongresa oftalmologa Jugoistočne Evrope, a tada bi ujedno bio održan i prvi kongres crnogorskih oftalmologa -kazala je doc. dr Antoaneta Adžić-Zečević. Ona je podsjetila da je u januaru ove godine postavljen internet sajt Udruženja, na kojem se mogu naći sve aktuelne informacije iz rada Društva i struke koju zastupa.

Finansijski izvještaj o radu podnijela je drEdita Files-Bradarić, koja je kazala da je budžet kojim raspolažu izuzetno skroman, te da jedva mogu da podmire tekuće obaveze. Zbog toga će jedna od aktivnosti ubuduće biti animiranje sponzora, kako bi se obezbijedio novac za što aktivnije djelovanje.

Organizovanje najmanje jednog stručnog skupa godišnje, ažuriranje sajta i učešće u radu javnih tijela i državnih institucija biće najvažnije aktivnosti budućeg djelovanja Udruženja. Jedna od budućih obaveza jeste i da se odrede dva specijalizanta iz Crne Gore, kao predstavnici u Grupi mladih oftalmologa, radi komunikacije, učešća na kongresima i edukacije.

Mutacije gena ključni uzrok

– Genetska predispozicija osnovni je uzročnik nastanka normotenzivnog glaukoma, a zasniva se na otkrivanju mutacija i polimorfizmu gena. Najpoznatiji gen u glaukomu otvorenog ugla je miocingen, koji kodira protein miocin bitan za funkciju trabekuluma. Njegova promjena je karakteristična za hipertenzivni i juvenilni glaukom. Za nastanak normotenzivnog glaukoma bitan je OPA 1 gen koji djeluje na strukturu i funkciju mitohondrija unutar ganglijskih ćelija, OPTN gen koji kodira optineurin, važan za neuroprotekciju, gen WDR 36 koji je regulator procesa apoptoze i ETA gen – za endotelin A receptor – kazala je dr Edita Files- Bradarić.

Saradnik kompanije „Unimed Pharma” dr Vasilije Đurišić, govorio je o novim preparatima koji pomažu u liječenju senilne degeneracije makule, kao jednog od najčešćih uzročnika sljepila. – Mnogo­brojne kliničke studije potvrdile su značaj unošenja suplemenata u prevenciji i terapiji suve forme senilne degeneracije makule. Naši preparati rezultat su praćenja aktuelnih istraživanja i kliničkih studija, kao i praćenja kvalitativnog i kvantitativnog sastava suplemenata koji su korišćeni u terapiji. Preparati su prirodni, bez vještačkih boja, aroma i aditiva, a pogodni su za dijabetičare i atopičare, jer ne sadrže proste šećere. Najnovije kliničke studije preporučuju upotrebu luteina i zeaksantina zajedno, te isključenje omega 3 masnih kiselina, jer nemaju naročit terapi­jski značaj, kao i isključenje beta-karotina jer je utvrđeno da on kod pušača povećava rizik od nastanka karcinoma pluća. Senilna degeneracija žute mrlje javlja se pretežno kod starijih osoba, ali se granice pomjeraju, pa obolijevaju i oni koji zbog raznih oboljenja koriste veliki broj ljekova. Naši preparati se otapaju u ustima pa ne opterećuju digestivni trakt i ne postoji opasnost od interakcije sa drugim ljekovima. Ovakva apsorpcija će zaobići jetru, a time se pacijenti štite od dejstva digestivnih enzima i degradacije. Naši preparati pomažu i u stvaranju zaštitnog suznog filma na rožnjači, a radi se o vještačkim suzama, sa OST sistemom, koji garantuje sterilnost rastvora. OST sistem funkcioniše na principu mikrobiološkog filtera sa membranom, nema metala, pa ne postoji rizik od oksidativnih procesa – kazao je Đurišić.