U Bečićima održan susret reumatologa

0
788

[heading]U prijatnom primorskom ambijentu Hotela „Splendid” u Bečićima početkom juna održani su dvodnevni susreti reumatologa. Za organizaciju ovog događaja zaslužni su Udruženje reumatologa Crne Gore i poznata farmaceutska kompanija Hoffmann La Roche[/heading] Dvodnevni susreti reumatologa koji su realizovani 3-eg i 4-og juna ostavili su dojam edukativnog programa utemeljenog na bogatom iskustvu učesnika, a konstruktivne diskusije, razmjene mišljenja i preporuka za liječenje bili su posebno koristan segment ovog programa. Moglo bi se reći da je cijeli koncept Reumatoloških dana imao nekoliko osnovnih tema: iskustva sa primjenom bioloske terapije u liječenju reumatoidnog artritisa, diskusije i osnovne prepo­ruke za pristup liječenju reumatoloških pacijenata.

Kompanija koja je značajno doprinijela realizaciji ovog događaja, Hoffmann La Roche, u cilju obezbjeđivanja veće pristupačnosti informacijama o ljekovima koje plasira na farmaceutsko tržište, u dijelu programa su predstavnici ove firme, dr Aleksandra Kovačević, dr Dejan Nešić direktor i dr lvan Burić, predstavili rezultate kliničkog ispitivanja faze IV koje je sprovedeno na Odjeljenju za reumatologiju i odjeljenju za endokrinologiju Interne klinike KC CG. Tokom kliničkog ispitivanja pratila se bezbjednost ibandronata kod žena sa postmenopauzalnom osteoportozom u Crnoj Gori. U svojstvu predavača, u okviru Reumatoloških dana svoja ljekarska iskustva predstavili su: dr Svetlana Aligrudić, dr Koviljka Kažić i dr Nataša Miketić, reumatolozi Odjeljenja za reumatologiju Kliničkog centra Crne Gore, kao i dr Dušan Mustur, ljekar Instituta „Dr Simo Milošević” iz Igala. Govorilo se o Biološkoj terapiji, iskustvima sa primjenom bioloske terapije i novim klasifikacionim kriterijumima u reumatoidnom artritisu. Učešće u radu Susreta imali su i: dr Ljiljana Markovic, dr Abedin Adzovic, dr Veselinka Paunovic, dr Veselinka Maslovar, dr Muho Muratovic, dr Hatidza Divanovic, i dr Ana Bulatovic.

Raditi na edukaciji pacijenata

Reumatološki dani bili su prilika da se pod okriljem inicijatora njihovog održavanja Udruženja reumatologa Crne Gore (Udruženje reumatologa Crne Gore je udruženje ljekara i stručnjaka iz drugih srodnih oblasti koji se bave reumatologijom. Ova organizacija sa sjedištem u Podgorici, utemeljena je 2006. godine u Igalu. Od jula 2007. godine član je Evropskog udruženja reumatologa.) održi sastanak reumatologa Crne Gore, razmijene iskustva u liječenju pacijenata, a inicirano je i nekoliko predloga za ustanovljenje standarda u nekim još uvijek neriješenim pitanjima liječenja. Reumatologija je oblast u kojoj nije baš lako pomoći pacijentu, pogotovu ako to podrazumijeva brz i kratkotrajan tretman. Složenosti liječenja doprinosi nedisciplinovanost pacije­nata, nespremnost da postanu aktivni učesnici dugotrajnog procesa uzimanja terapije, a nerijetko i samoinicijativno liječenje. Stoga je, slažu se reumatolozi, potrebno uporno raditi na edukaciji pacijenata, tj. na ustanovljenju i dosljed­nom sprovođenju programa obrazovanja pacijenata u smislu buđenja njihove svijesti o neophodnosti pravilne primjene propisane terapije i pravovremenim i redovnim posjetama reumatologu.

Poruke sa skupa odnosile su se i na potrebu za boljom saradnjom ljekara i Fonda zdravstva, kao i omogućvanju pacijentima veću pristupačnost savremenoj tera­piji.

U okviru Reumatoloških dana koji su 3-4. juna održani u Bečićima, u vezi sa projekci­jom daljeg rada Udruženja reumatologa Crne Gore, predočena su dva važna datuma kada će se organizovati posebne aktivnosti ove orga­nizacije. Riječ je o obilježavanju Svjetskog dana artritisa (12. oktobar) i Svjetskog dana osteoporoze (20. oktobar). Kako je najavljeno, 12. oktobra posvetiće se posebna pažnja dječijoj reumatologiji. Pored ostalog, najavljeno je i intenziviranje susreta reumatologa u okviru Sekcije koja funkcioniše u sastavu Udruženja.

Zaključci sa skupa:

1. Rana agresivna terapija uključujući i uvođenje biološke terapije, čvrsta kontrola i liječenje prilagođeno bole­sniku.

2. Pacijent i ljekar donose zajedničku odluku o liječenju RA.

3. Raditi na programu za rano otkrivanje artritisa.

4. Započeti sa radom na Registru pacijenata na bio­loškoj terapiji.

5.Isplaniran rad Udruženja reumatologa i sekcije, sa zaključkom da će se u toku godinu dana održati dva sastanka Udruženja i najmanje dva sastanka sekcije.