U fabriku uloženo 1,2 miliona eura

0
1226

[heading]U mjestu Košić kod Danilovgrada završen je pogon za sekundarnu proizvodnju jekova i savremeni distributivni centar. Kada se završi druga faza rada u „Farmontu” će profunkcionisati – primarna proizvodnja široke palete Jekova i preradivaće se jevito bije i šumski plodovi[/heading] Kompanija „Farmont” iz Podgorice u Kosiću kod Da­nilovgrada izgradila je savremenu fabriku za sekundarnu proiz­vodnju i distribuciju ljekova. To predstavlja Prvu fazu realizacije proizvodno-poslovnog centra u kome će se proizvoditi široka paleta ljekova, čime će se smanjiti potreba za njihovim uvozom u Crnu Goru.

Izvršni direktor kompanije Momčilo Popović kazao je na otvaranju Prve faze fabrike da je u taj objekat uloženo milion i dvjesta hiljada eura, te da je planirano deset puta veće ulaganje za realizaciju II faze, namijenjene za primarnu proizvod­nju ljekova i preradu ljekovitog bilja i šumskih plodova. – Ovaj objekat je možda mali doprinos za zdravstvo Crne Gore, ali je od ogromnog značaja za ‘Farmont’. Međutim, on je dokaz da se snovi ostvaruju, a svoje snove naša porodična kompanija je započela 2008. godine, kada su počeli zemljani radovi i izrada temelja. Zbog poznate situacije, odnosno globalne ekonomske krize i neaktivnosti bankarskog sistema, aktivnosti su morale da sačekaju bolja vremena. Ta vremena su došla prošle godine, kada su Investiciono-razvojni fond Crne Gore i Crnogorska komerci­jalna banka prepoznali kvalitet projekta i obezbijedili kredit od 720.000 eura. Uz 480.000 investitorovog novca, radovi su nastav­ljeni – kazao je Popović, ističući da su u Kompaniji Farmont ponosni na objekat koji je ujedno i savremeni distributivni centar za ljekove i medicinska sredstva. Popović je istakao da su ostvareni najveći standardi u pogledu proizvodnje i prometa ljekova, te zaštite životne sredine. – Poštovaćemo najveće standarde i za djelat­nost kojom namjeravamo da se bavimo, a to je primarna proizvod­nja ljekova. Nije slučajno što smo pogon locirali u Danilovgradu, jer je to opština koja je poznata po svojoj otvorenosti i stimula­tivnim mjerama za biznis. Otvorena atmosfera može se vidjeti u svim opštinskim službama i kod predsjednika Skupštine Opštine. Realizacijom našeg projekta po prvi put će se u Crnoj Gori stvoriti uslovi za proizvodnju široke palete ljekova, a uz generacije mladih koje izlaze sa Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta to će biti značajan podsticaj za zdravsrtvo Crne Gore – zaključio je Popović. Predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović istakao je da je Kompanija „Farmont” radila uspješno, ali da će s novom investicijom biti još uspješnija. – Ponosni smo što ste za svoju investiciju odabrali baš Danilovgrad. ‘Farmont’ je 620-a firma koja je otvorena u našoj opštini, u kojoj je tokom prošle godine investirano 22 miliona. To ne bi mogla da ostvari samo lokalna uprava, već imamo snažnu podršku od Vlade Crne Gore. U nas imaju povjerenja i ljudi koji se bave biznisom, u našu admin­istraciju koja je odgovorna, efikasna i zna šta treba da uradi -kazao je Đuranović, ističući da u Danilovgradu postoji 4.200 zaposlenih, te da je to mjesto u kojem je poslije Budve najveći priraštaj stanovništva.

U poslu od 2001. godine

Kompanija „Farmont” osnovana je 2001. godine u Podgorici, a osnovna djelatnost joj je promet ljekova, medicinskog i sanitetskog materijala u maloprodaji i veleprodaji, kao i odnedavno prerada i promet ljekovitog bilja i šumskih plodova. U sklopu Kompanije posluju veledrogerija, dvije apoteke u Podgorici, te Zemljoradnička zadruga u Murini, gdje imaju plantažu od oko 100.000 metara kvadratnih i poslovni prostor sa oko 800 m2.

Osim svojih apoteka „Farmont” direktno ili indirektno snabdijeva sve apoteke u privatnom sektoru na teritoriji Crne Gore, kao i veći broj ordinacija i klinika u privatnom sektoru. Pored privatnog, „Farmont” značajno učestvuje i u snabdijevanju državnog zdravstva jekovima i potrošnim medicinskim materijalom.

„Farmont” trenutno zapošljava više od 30 lica. Tim koji Farmont posjeduje grupa je odgovornih, obra­zovanih i stručnih ljudi, profila: diplomirani farmaceuti, diplomirani ekonomisti, diplomirani agroinženjeri, diplo­mirani biolozi, diplomirani stomatolozi i ljekari, inokorespodenti, farmaceutski tehničari, IT stručnjaci, logističari…

Ministar zdravlja u Vladi Crne Gore prof. dr Miodrag Radunović ocijenio je da će druga faza biti kruna onoga što se očekuje od projekta, jer će se u „Farmontu” proizvoditi široka paleta ljekova koja će supstituisati određeni dio uvoznih proizvoda za crnogorsko tržište i građane. – Ministarstvo zdravlja i ja lično veliku pažnju posvećujemo unapređenju sistema zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, što potvrđuje i današnji događaj. ‘Farmont’ dodaje još jednu kocku u mozaiku izgradnje kvalitetnog zdravst­venog sistema u Crnoj Gori po evropskim standardima. Vi u Kom­paniji ‘Farmont’ najbolje znate koliko je teško proizvoditi i stvarati sopstvenim rukama i trudom, ali isto tako znate da se samo velikim trudom realizuju projekti poput ovog. Poslije tri godine dočekali smo da vidimo ovu zgradu, u kojoj će se proizvoditi po svim standardima. Ova firma će zaposliti i veliki broj ljudi – 35 sada, a kada se završi druga faza još četrdeset. Prva faza obuhvata fabriku za sekundarnu proizvodnju u kojoj će se pakovati pet grupa ljekova sa 40 oblika i jačina. Ljekovi su iz oblasti kardiologije, protiv bolova, visoke temperature, protiv smetnji u mentalnom zdravlju i ljekovi vezani za digestivni trakt – kazao je Radunović. Radunović je ocijenio da je projekat „Farmonta” još jedna potvrda uspješne saradnje privrednika, lokalne samouprave i države na putu unapređenja ekonomskog ambijenta, kao i kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite građanima ovog kraja i cijele Crne Gore.

Uzgoj i otkup ljekovitog bilja

U plavskom mjestu Murina „Farmont” je vlasnik Zemljoradničke zadruge sa parcelom od 93.032 m2 i poslovnim prostorom od 756 m2. Postoji hladnjača za održavanje, sušara za bijje i četiri komore za zamrznuti program, a urađena su i dva bunara i sistem za navodnjavanje na čitavoj parceli.

Na plantaži u Murinu formiran je zasad malina koji sada iznosi 80.000 sadnica na 2,5 ha površine, aronje od 2.000 sadnica na 2 ha, a na jednom hektru zasađena je i hejjda. U saradnji sa Ministarstvom poljo­privrede Crne Gore formiran je i ogledni zasad sa desetak različitih sorti maline i tri sorte kupine. – U Crnoj Gori se nakon gašenja veoma uspješnih i poznatih preduzeća „RISAN-BILJE” i „BAR-BILJE”, njedna kompanija ne bavi otkupom i preradom ljekovitog bilja, onoliko koliko su to radila ta preduzeća. Polazeći od toga, a znajući potrebe Crne Gore, Evrope i šire, kao i polazeći od svoje planirane proizvodnje ljekova, razradili smo koncept plantažnog gajenja i prerade bilja kao prirodnog potencijala. Sarađivaćemo i sa kooperantima i baviti se otkupom ljekovitog bilja – navodi se na sajtu Kompanije.