Udio ženske populacije u DDK u Crnoj Gori u 2017. godini

0
429

 

  • Žene su jedan od dva sastavna dijela ljudskog roda svakog društva.
  • One nijesu ni manjina, ni društvena klasa, ni sloj, već su prisutne u svim društvenim kategorijama kao društveni rod.
  •  Najnoviji statistički podaci govore da je došlo do pune afirmacije  žena i u Crnoj Gori, naročito u prosvjeti, medicini, žene su sve više poslanici, funkcioneri političkih stranaka, ministri, naučni radnici.
  •  Afirmacija žena se reflektovala i u dobrovoljnom davalaštvu krvi.
  • Danas imamo mnogo više žena koje dobrovoljno daju krv u odnosu na raniji period.

U tabeli su dati  rezultati za ovu godinu, za Crnu Goru i period od 01.01.2017 do 01.10.2017. U ovom periodu ukupno 1723 žene su ponudile da daruju ovu dragocjenu tečnost. Od njih čak 59% dobrovoljno.

Status Primljeno Pregledano Odbijeno Uzeta krv Neuspješno Broj donacija Broj davalaca
Dobrovoljni davalac krvi 1,042 971 378 664 25 1,042 969
Na poziv 7 7 0 7 0 7 7
Namjenski davalac krvi 681 656 241 441 17 682 655

 

Što se tiče Podgorice, za isti period ove godine rezultati su sljedeci:

Status Primljeno Pregledano Odbijeno Uzeta krv Neuspješno Broj donacija Broj davalaca
Dobrovoljni davalac krvi 659 622 242 417 18 659 617
Na poziv 6 6 0 6 0 6 6
Namjenski davalac krvi 472 458 187 286 14 473 458

 

Broj žena koje su ponudile da daruju krv je 1137 a od njih 57% je to uradilo na dobrovoljnoj osnovi, nenamjenski.

Odnos žena koje dobrovoljno, nenamjenski, daju krv naspram žena koje namjenski daju krv kao porodični davaoci, izgleda ovako:

zp1

 

 

 

 

 

Što se tiče starosne strukture, najvise žena, dobrovoljnih nenamjenskih davalaca krvi u Podgorici, Beranama, Nikšiću i Baru je u životnoj dobi od 18 do 23 godine, dok su žene starosne grupe od 31 do 40, najbrojniji davaoci krvi u Kotoru i na Cetinju.

zp2

 

 

 

 

 

U Crnoj Gori svaka peta žena daruje krv. Slična situacija je svugdje u svijetu. Razloge za tako nešto možemo da podijelimo u dvije grupe. Medicinski razlozi – trudnoća, porođaj, dojenje, ciklus, krvna slika, nizak pritisak …  Motivacija  – u budućnosti moramo više raditi na animaciji žena kao dobrovoljnih davaoca krvi.

Dr Nela Eraković spec. transfuziolog
Dipl. soc. Adrijana Vukoslavović
Dipl. inž. el. Velimir Lazarević