Mladi u dobrovoljnom davalaštvu krvi

0
529

VI Sajam medicine davalastvo krvi

U svakom društvu mladi predstavljaju pokretačku snagu i polugu za razvijanje društva i značajnih društvenih aktivnosti. Jedna od takvih aktivnosti jeste i dobrovoljno davalaštvo krvi.  Međutim, učešće mladih u dobrovoljnom davalaštvu krvi u Crnoj Gori nije na zadovoljavajućem nivou.

Tokom prošle godine, od ukupno 175 akcija dobrovoljnog davanja krvi, maturanti su bili nosioci u 13%, a studenti u svega 5%. Srednje škole organizovale su 23 akcije, a studentske organizacije devet akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Ukupno učešće studentske populacije, koja broji oko 25.000 visokoškolaca u Crnoj Gori, je oko 300, odnosno 1,2%, u odnosu na brojnost. Kada je riječ o maturantima, u akcijama je učestvovalo njih oko 800, 10% u odnosu na brojnost ili dvaipo puta više nego visokoškolaca.

Aktivnosti u srednjim školama sprovode se u kontinuitetu duži niz godina, i uspješne akcije širom Crne Gore maturanti rado podržavaju. Takođe, anketiranje srednjoškolske populacije je pokazalo da znaju što je dobrovoljno davalaštvo krvi i da prave jasnu razliku između dobrovoljnog i namjenskog davanja krvi.

Aktivnosti tokom prošle godine među maturantima obuhvatile su 54 časa motivaciono-edukativnih predavanja u saradnji sa volonterima Crvenog krsta Crne Gore, a prisustvovalo je oko 1.000 učenika.

Kada je riječ o studentskoj populaciji, u prethodnim godinama je evidentno slabije učešće u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi, imajući u vidu brojnost studenata i uključenost maturanata u dobrovoljno davalaštvo krvi. Ne treba zanematiri studentske organizacije koje su do sada uključene, posebno Biotehnički fakultet, Prirodno-matematički, Fakultet političkih nauka, Ekonomski, Filozofski, Pomorski fakutet u Kotoru, kao i Univerzitet Mediteran.

Planom aktivnosti Odjeka za dobrovoljno davalaštvo krvi za 2017. godinu predviđeno je preduzimanje aktivnosti u cilju uspostavljanja institucionalne saradnje sa Univerzitetom Crne Gore, kao državnim univerzitetom koji upisuje najveći broj visokoškolaca. S tim u vezi, potpisan je i Memorandum o saradnji sa Univerzitetom Crne Gore u aprilu ove godine, kada je i pokrenuta kampanja „Krv nije voda“, sa ciljem popularizacije dobrovoljnog davalaštva krvi među studentima.

U okviru kampanje planirano je organizovanje akcije dobrovoljnog davanja krvi na svakog univerzitetskoj jedinici, tokom svakog mjeseca u akademskom kalendaru. Plan akcija je izrađen do maja naredne godine, i ove aktivnosti, na naše zadovoljstvo, teku planiranom dinamikom.

Pristup davaocima, posebno mlađim generacijama, mora biti prilagođen modernim marketinsko-propagandnim zahtjevima, pa je neophodno intenzivnije korišćenje alata digitalnog marketinga, jačanje pozicija naloga na društvenim mrežama. Pri tome, ne treba zaboraviti ni tradicionalne vidove oglašavanja putem flajera, bilborda i postera. Takođe, imajući u vidu praksu razvijenijih transfuzioloških centara, neophodno je da edukacija stanovništva o dobrovoljnom davalaštvu krvi počne od predškolskog uzrasta, kao i da bude prisutna i u osnovim školama.

Dražen Đurašković

Dr Nela Eraković

Zavod za transfuziju krvi Crne Gore