Vakcinacija (neCovid) i MS

0
234

Dr sci. med Merdin Š Markišić, spec. neurolog
Opšta bolnica Berane

 

Vakcinacija protiv zaraznih bolesti je obavezna u Crnoj Gori. Multipla skleroza je autoimuna bolest, a pošto vakcinacija utiče na imuni sistem, svi se pitaju o mogućoj interakciji između vakcina i autoimunih bolesti. (1)

Kakav je uticaj vakcina na MS?
Brojne studije su istraživale moguću vezu između vakcinacije i kasnijeg razvoja multiple skleroze ili druge autoimunih bolesti. 2018. godine istraživači su zajedno prikupili sve objavljene podatke o HPV-u (vakcini protiv humanog papiloma virusa) i vakcini protiv hepatitisa B i nisu pronašli povezanost između ovih vakcina i MS ili drugih autoimunih bolesti. (1)

Drugi istraživači su proučavali vakcine protiv gripa, MMR-a, dječije paralize, trbušnog tifusa i BCG vakcine protiv tuberkuloze. Nijedna od ovih vakcina nije dovela do povećanog rizika od razvoja MS. Vakcinacija protiv difterije i tetanusa može biti povezana sa smanjenim rizikom od MS. (1)

Trenutni dokazi ne sugerišu da su vakcinacije uzrok MS. (1)

Kakav je efekat vakcina kod osoba sa MS?
Vakcine djeluju tako što pripreme imuni sistem kako bi bio spreman da odgovori na infekciju. Neki DMT (ljekovi koji modifikuju tok bolest) za MS mijenjaju imuni sistem i mogu da dovedu do toga da lošije odgovorite na neke vakcine. (1)

Studija koja je pratila istraživanja vakcinacije protiv gripa i MS otkrila je da je vakcinacija bila efikasna kod ljudi sa MS i pružila im zaštitu od infekcije gripom. Kod nekih ljekova za MS ne mogu da se koriste neke vrste vakcina, ali to je potrebno da provjerite sa Vašim neurologom koji Vam je uveo terapiju.

Da li mogu da se vakcinišem ako imam relaps MS?
Ako imate relaps MS, trebate izbjegavati vakcine dok se relaps ne smiri. Ako ste uzimali kortikosteroide za liječenje relapsa, možda ćete morati da sačekate do tri mjeseca prije bilo koje žive vakcine. Sve je to iz razloga da bi Vaš imuni sistem mogao ispravno da reaguje na vakcinu. (2)

Da li su vakcine bezbjedne kod osoba sa MS?
Kod velikog broja ljudi postoji doza zabrinutosti da vakcinacija može pogoršati MS ili izazvati recidiv. Studija u Argentini objavljena 2011. godine izvršila je sistematski pregled istraživanja uticaja različitih vakcinacija na ljude sa MS. Studija je proučavala vakcinacije uključujući BCG (tuberkuloza), MMR (morbile, zauške i rubeolu), hepatitis B, grip, polio i tifusnu groznicu. Studija nije pronašla dokaze da su ove vakcinacije povećale kratkoročni rizik od recidiva. (1)

U izuzetno rijetkim slučajevima vakcinacija može izazvati komplikacije. Međutim, osobe sa MS nemaju veći rizik od komplikacija od opšte populacije. S druge strane, imajte u vidu da infekcija snažno povećava rizik od recidiva. Osobama sa MS se savjetuje da se zaštite od zaraznih bolesti vakcinacijom. (1)

Izuzeci su:
• Ako se ne osjećate dobro ili imate recidiv, možda će Vam biti preporučeno da odložite vakcinaciju dok Vam ne bude bolje. To je zato što će biti teško utvrditi razliku između simptoma relapsa ili druge bolesti i loše reakcije na vakcinu.
• Ako se nalazite na terapiji koja utiče na imuni sistem ne biste smjeli da primate „žive“ ili žive oslabljene vakcine, jer postoji veći rizik od razvoja bolesti. (1)

 

Reference:

1. https://mstrust.org.uk/a-z/vaccination-and-immunisation
2. https://www.mssociety.org.uk/care-and-support/health-and-social-care/health-care/flu-jabs

 

Ovaj članak je sponzorisan od strane Sanofi-Aventis d.s.d. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 114, 81000 Podgorica
MAT-RS-2100267-1.0-05/2021