Uticaj MS na život porodice i značaj porodične podrške

0
103

Dr Milan Madžgalj, spec. neurolog
Opšta bolnica Bijelo Polje

 

Multipla skleroza (MS) je jedno od najčešćih neuroloških oboljenja kod mlađih odraslih osoba, između 20 i 50 godina, i podrazumijeva upalnu demijelinizaciju CNS-a. Više od 2.3 miliona ljudi širom svijeta je pogođeno MS-om.

Sam tok MS-a je nepredvidiv, tako da je teško znati šta pacijentu može trebati u budućnosti, počevši od emocionalne podrške pa sve do onih fizičkih prepreka koje se mogu desiti. Kvalitet života pacijenta u velikoj mjeri zavisi od podrške i pomoći koju dobija. Međutim, mnoge studije preporučuju članovima porodice da izbjegavaju previše brzu pomoć pacijentu prilikom izvršavanja nekih zadataka, jer na taj način se može umanjiti osjećaj samostalnog postignuća neke radnje. MS ne znači da će se sve promijeniti preko noći. Pacijenti sa MS-om imaju dobre i loše dane, kao i svi mi, te stoga njihovi najbliži moraju biti fleksibilni i spremni na promjene plana i aktivnosti. Pacijente često treba uvjeravati da su oni u suštini iste osobe kao i prije i tretirati ih na taj način.

MS direktno utiče na kvalitet života kako pacijenta tako i njegove porodice. Porodica pacijenata kome se postavi dijagnoza MS prima veliki udarac i prolazi skoro kroz iste emocije kao i sam pacijent, jer se i oni adaptiraju na MS: strah, ljutnja, osjećaj krivice, odbijanje, tuga, anksioznost, depresija… Saznanje, što veća informisanost o samoj bolesti i uticaju bolesti na porodicu može pomoći u suočavanju sa svim izazivima koje MS nosi sa sobom. Takođe, otvorena komunikacija članova porodice i oboljelog je jako, jako važan dio podrške. Ne možete pomoći nekome ako ne znate šta mu treba. Pitajte, da bi mogli pomoći.

MS može uticati na mnoge aspekte svakodnevnog, porodičnog života, posebno ako osoba ima simptome kao što su umor, problemi s vidom i kognitivne promjene. Parovi mogu otkriti da moraju preispitati, čak i zamijeniti svoje uloge u domaćinstvu, a to može biti teško. Kada je jedna osoba u paru pogođena MS-om, a druga osoba živi s njom, da bi veza bila zdrava i uravnotežena, važno je osigurati da oboje nastave sa davanjem i primanjem u vezi, shodno mogućnostima i novonastalom situacijom, bez obzira na promjene koje MS može donijeti.

Potrebno je očuvati komunikaciju i otvoreno razgovarati o svim problemima (intima, seksualni život i planiranje porodice su u velikoj mjeri pogođeni) kako ne bi došlo do otuđenja, odbacivanja partnera, ljutnje, depresije…

Žene i muskarci sa MS-om mogu biti uspješni roditelji sretne, zdrave djece. Djeca se obično brinu kad znaju da se nešto događa – čak i ako mama ili tata nemaju vidljive simptome. Sa djecom treba otvoreno razgovarati ali pažljivo, postepeno dozirati informacije kako bi oni to na pravi način razumjeli.

Supružnici i partneri, porodica i prijatelji mogu se više povezati zajedničkim brigama i zajedničkim naporima. Ali njega takođe može biti fizički i emocionalno iscrpljujuća, posebno za primarnog njegovatelja. Imajte na umu da je Vaše sopstveno zdravlje i dobrobit presudno za Vašu sposobnost brige o nekom drugom.

MERCK