Zabrinjavajuci porast broja alergija

0
497

[heading]Globalnoj aprilskoj akciji jačanja svijesti populacije u vezi sa alergijskim reakcijama, 4-og aprila pridružili su se i učesnici skupa održanog u Podgorici. Dr Vladimir Knežević i dr Seida Zejnilović potrudili su se da saopšte niz informacija o prirodi alergijskih reakcija, sa posebnim osvrtom na alergijski rinitis. Predstavnica organizatorske kompanije Sanofi dr Milica Antić prezentovala je ovom prilikom mogućnosti terapijskog djelovanja na alergije, opisujući karakteristike terapije novije generacije dostupne na našem tržištu. [/heading] U namjeri da prikaže novine u liječenju alergijskog rinitisa, dr Vladimir Knežević ukazao je prisutnima na zabri­njavajući porast jedne od najčešćih bolesti disajnog trakta. – U posljednjih 5 godina uočeno je povećanje alergijskog rinitisa za više od 5%, a isti trend se očekuje i u budućnosti, tako da će do 2020. svako drugo dijete imati alergijski rinitis – naveo je dr Knežević pozivajući se na izvještaje Svjetske zdravstvene organizacije. Saopštavajući da 80% bolesnika koji pate od astme imaju i alergijski rinitis, a 40% bolesnika sa alergijskim rinitisom ima astmu, on je objasnio da se alergijski rinitis nipošto ne smije tretirati samostalno, već liječenje mora biti usmjereno na terapiju udruženih disajnih puteva.

Od alergijskog rinitisa boluje 25-40% stanovništva, kako u Evropi tako i u svijetu. Procjenjuje se da u ovom trenutku od navedenog poremećaja pati otprilike 600.000.000 osoba širom svijeta. Značajan dio te populacije obuhvata osobe starosti 15-25 godina.

Smjernice britanskih alergologa, koje je naveo, pokazuju da je poboljšanje u liječenju astme moguće postići intenzivnom terapijom rinitisa. Nažalost, ostaje činjenica da osobe koje pate od rinitisa imaju 6-8 puta lošije kontrolisanu astmu u odnosu na ostale pacijente koji se suočavaju sa astmom. Posebno su poražavajući podaci da svega 1/2 ukupnog broja pacije­nata koji imaju problem alergijskog rinitisa ima postavljenu dijagnozu, a svega 1/4 njih ima adekvatnu terapiju. Pacijenti se  uglavnom liječe sami, kasno se prijavljuju za kliničko liječenje, ali problem može nastati i od strane ljekara. Stoga, upozorio je dr Knežević, ovi pacijenti imaju veoma loš kvalitet života, čak i lošiji nego npr. pacijenti koji su preživjeli infarkt miokarda.

Alergijski rinitis je zapajjenje nazalne mukoze povezano sa dva ili više pratećih simptoma: nazalna kongestja, prednja i zadnja rinoleja, te kjanje i svrab u nosu. Više od 80% pacijenata ima komorbiditete: otitis media, konjunktivitis, poremećaje sna…

Ukazujući na vrste i specifično­sti manifestovanja alergijskog rinitisa, dr Knežević je pored ostalog naveo da ukoliko su simptomi ove alergijske reakcije prisutni tokom 4 dana sedmično i duže od 4 sedmice, može se smatrati da je bolest dobila hronični tok. U nizu uzročnika ove pojave kod djece on je posebno istakao pojačanu higijenu koja je smanjila prisustvo bakterija i uticaj roditelja pušača. Posebno senzitivnu grupu za terapiju predstavljaju trudnice, kod kojih je, objasnio je dr Knežević, idealno da se koriste slani rastvori kao pomoćna sredstva terapije, ali je moguće uključiti i terapiju nazalnim kortikoster-oidima, antihistaminicima, oralnim steroidima i dekongestivima. Dajući preporuke za primjenu nazalnog i oral­nog liječenja, dr Knežević je objasnio i da se monoterapija smatra mnogo efikasnijom metodom od farmakoterapije. U okviru ovog dugotrajnog procesa koji, da bi se došlo do stabilizacije, traje najmanje 3 godine, potrebno je voditi računa o imunoterapiji i izbjegavanju alergena. Poziv na individualizaciju terapije posebno je važna sugestija ovog predavanja.

60% alergija manifestuje se u prvih 12 mjeseci života

Pedijatar alergolog dr Seida Zejnilović započela je svoje stručno izlaganje zabrinjavajućin podacima o globalnom trendu porasta broja pojava alergije.

Incidenca atopijskog dermatitisa 70-ih godina prošlog vijeka bila je oko 2%, a danas je to više od 20%. Alergije na hranu bile su zastupljene u 0.5-0.5% popu­lacije, a danas one broje i do 10%.

Detaljno opisujući imunološki mehanizam odbrane organizma u vezi sa alergijama, dr Zejnilović je naglasila da su ove neželjene pojave posljedice izmijenjene reakcije i predomi-nacije TK2 odgovora. Kod alergija u adultnom odgovoru govori se o imunoglobulin E tipu preosjetljivosti. Ovo su bolesti koje imaju sadejstvo spoljnih faktora ali i obaveznog činioca spoljne sredine. – Smatra se da ako oba roditelja imaju neku od alergijskih manifestacija tipa alergijskog rinitisa, astme, alergije na hranu i sl., incidenca da dijete ima neku od alergija je čak 80%. Takođe, 80% svih alergijskih bolesti u stvari nastaju u prvih 20 godina života, od čega 60% u prvih 12 mjeseci – navodi dr Zejnilović. Bolesti u pedijatriji: dermatitis, atopika, astma, alergijski rinitis i druge alergijske bolesti, zahtijevaju opsežno ispitivanje alergena. – Ukoliko dijete ima 3 od ove 4 bolesti, govorimo o atopijskom maršu i to su stalni pacijenti – objašnjava ona.